Hệ thống công nghệ hướng nghiệp, khởi nghiệp Quốc gia
Bộ GDĐT Đề án 1665 | Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của Thủ tướng chính phủ do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chủ trì triển khai.
Courses Images
FROM 1979
Điểm đánh giá: 0 sao trong 0 đánh giá
Click để đánh giá trường
Đại Học Y Dược Hải Phòng là nơi đào tạo nguồn nhân lực y tế uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chú trọng phát triển y dược biển đảo Việt Nam.
 
1. Thông tin chung
Tên ngành: Y khoa
Mã ngành: 7720101
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 6 năm đối với người tốt nghiệp THPT; 4 năm đối với người tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Y khoa.
Tổng số tín chỉ: 210
Chức danh nghề nghiệp: Bác sĩ Y khoa
Yêu cầu về tiếng Anh khi tốt nghiệp: tối thiểu cấp độ A2 theo khung quy chiếu chuẩn châu Âu hoặc tương đương do nhà trường quy định.
2. 
Điều kiện
- Tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm;
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Y khoa và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm.
​​​​​​3. Mục tiêu
Đào tạo người học trở thành Bác sĩ Y khoa có y đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học tập nâng cao trình độ suốt đời.
​​​​​​​4. Định hướng nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, Bác sĩ Y khoa có thể:
- Làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế; các trường, viện đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, y sinh, y dược, công nghệ y dược…
- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ: Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa, Thạc sĩ y học, Tiến sĩ y học.
​​​​​​​​​​​​​​5. Liên kết, hợp tác quốc tế
- Thực hành hệ Bác sĩ nội trú bệnh viện tại Cộng hòa Pháp (12 tháng);
- Học nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các nước thuộc khối Pháp ngữ (AUF); tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…
Email liên lạc: phongdaotao@hpmu.edu.vn
1. Thông tin chung
Tên ngành: Y học dự phòng
Mã ngành: 7720110
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 6 năm đối với người tốt nghiệp THPT; 4 năm đối với người tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Y khoa.
Tổng số tín chỉ: 210
Chức danh nghề nghiệp: Bác sĩ Y học dự phòng
Yêu cầu về tiếng Anh khi tốt nghiệp: tối thiểu cấp độ A2 theo khung quy chiếu chuẩn châu Âu hoặc tương đương do nhà trường quy định.
​​​​​​​​​​​​​​2. Điều kiện
- Tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm;
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Y khoa và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​3. Mục tiêu
Đào tạo người học trở thành Bác sĩ Y học dự phòng có y đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học tập nâng cao trình độ suốt đời.
​​​​​​​​​​​​​​4Định hướng nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, Bác sĩ Y dự phòng có thể:
- Làm việc tại các trung tâm y tế, cơ sở y tế; các trường, viện đào tạo, nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, y sinh, y dược, công nghệ y dược…
- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ.
​​​​​​​​​​​​​​5Liên kết, hợp tác quốc tế
- Học nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các nước thuộc khối Pháp ngữ (AUF); tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…
Email liên lạc: phongdaotao@hpmu.edu.vn
1.Thông tin chung
Tên ngành: Răng hàm mặt
Mã ngành: 7720501
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 6 năm đối với người tốt nghiệp THPT; 4 năm đối với người tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Y khoa hoặc Răng hàm mặt.
Tổng số tín chỉ: 210
Chức danh nghề nghiệp: Bác sĩ Răng hàm mặt
Yêu cầu về tiếng Anh khi tốt nghiệp: tối thiểu cấp độ A2 theo khung quy chiếu chuẩn châu Âu hoặc tương đương do nhà trường quy định.
2. Điều kiện
- Tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm;
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Y khoa hoặc Răng hàm mặt và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm.
​​​​​​​3. Mục tiêu
Đào tạo người học trở thành Bác sĩ Răng hàm mặt có y đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu về răng hàm mặt để chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học tập nâng cao trình độ suốt đời.
4. Định hướng nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, Bác sĩ Răng hàm mặt có thể:
- Làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế; các trường, viện đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, y sinh, y dược, công nghệ y dược…
- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ: Đào tạo liên tục chuyên ngành sâu về Răng hàm mặt, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
​​​​​​​5. Liên kết, hợp tác quốc tế
- Học nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các nước thuộc khối Pháp ngữ (AUF); tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…
Email liên lạc: phongdaotao@hpmu.edu.vn
 
​​​​1. Thông tin chung
Tên ngành: Y học cổ truyền
Mã ngành: 7720115
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 6 năm đối với người tốt nghiệp THPT; 4 năm đối với người tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Y khoa hoặc Y học cổ tryền.
Tổng số tín chỉ: 210
Chức danh nghề nghiệp: Bác sĩ Y học cổ truyền
Yêu cầu về tiếng Anh khi tốt nghiệp: tối thiểu cấp độ A2 theo khung quy chiếu chuẩn châu Âu hoặc tương đương do nhà trường quy định.
2. Điều kiện
- Tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm;
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Y khoa hoặc Y học cổ tryền và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm.
​​​​​​​3. Mục tiêu
Đào tạo người học trở thành Bác sĩ Y học cổ truyền có y đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu về y học cổ truyền để chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học tập nâng cao trình độ suốt đời.
​​​​​​​4. Định hướng nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, Bác sĩ Y học cổ truyền có thể:
- Làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế; các trường, viện đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, y sinh, y dược, công nghệ y dược…
- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ: Đào tạo liên tục chuyên ngành sâu về Y học cổ truyền, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
​​​​​​​5. Liên kết, hợp tác quốc tế
- Học nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Trung Quốc, Đài Loan.
Email liên lạc: phongdaotao@hpmu.edu.vn
1. Thông tin chung
Tên ngành: Dược học
Mã ngành: 7720201
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 5 năm đối với người tốt nghiệp THPT; 4 năm đối với người tốt nghiệp Trung cấp; 3 năm Cao đẳng ngành Dược học.
Tổng số tín chỉ: 170
Chức danh nghề nghiệp: Dược sĩ
Yêu cầu về tiếng Anh khi tốt nghiệp: tối thiểu cấp độ A2 theo khung quy chiếu chuẩn châu Âu hoặc tương đương do nhà trường quy định.
​​​​​​​2. Điều kiện
- Tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm;
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Dược học và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm.
​​​​​​​3. Mục tiêu
Đào tạo người học trở thành Dược sĩ có y đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu về dược để tham gia các hoạt động: chăm sóc sức khỏe cộng đồng; sản xuất thuốc và các chế phẩm y sinh học; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học tập nâng cao trình độ suốt đời.
​​​​​​​4. Định hướng nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, Dược sĩ có thể:
- Làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế; các trường, viện đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, y sinh, y dược, công nghệ y dược…
- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ: Đào tạo liên tục chuyên ngành sâu về dược, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
​​​​​​​5. Liên kết, hợp tác quốc tế
- Học nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các nước thuộc khối Pháp ngữ (AUF); tại Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…
Email liên lạc: phongdaotao@hpmu.edu.vn
 
1. Thông tin chung
Tên ngành: Điều dưỡng
Mã ngành: 7720301
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm đối với người tốt nghiệp THPT; 2,5 năm đối với người tốt nghiệp Trung cấp; 1,5 năm Cao đẳng ngành Điều dưỡng.
Tổng số tín chỉ: 140
Chức danh nghề nghiệp: Cử nhân Điều dưỡng
Yêu cầu về tiếng Anh khi tốt nghiệp: tối thiểu cấp độ A2 theo khung quy chiếu chuẩn châu Âu hoặc tương đương do nhà trường quy định.
​​​​​​​​​​​​​​2. Điều kiện
- Tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm;
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Điều dưỡng và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm.
​​​​​​​3. Mục tiêu
Đào tạo người học trở thành Cử nhân điều dưỡng có y đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cơ bản về y học để tham gia chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học tập nâng cao trình độ suốt đời.
​​​​​​​4. Định hướng nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Điều dưỡng có thể:
- Làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế; các trường, viện đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, y sinh, y dược, công nghệ y dược…
- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ: Đào tạo liên tục chuyên ngành sâu về dược, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
​​​​​​​5. Liên kết, hợp tác quốc tế
- Học nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tại các nước thuộc khối Pháp ngữ (AUF); tại Thụy Điển, Nhật Bản, Thái Lan, Canada…
Email liên lạc: phongdaotao@hpmu.edu.vn
 
1. Thông tin chung
Tên ngành: Xét nghiệm y học
Mã ngành: 7720601
Trình độ đào tạo: Đại học
Thời gian đào tạo: 4 năm đối với người tốt nghiệp THPT; 2,5 năm đối với người tốt nghiệp Trung cấp; 1,5 năm Cao đẳng ngành Xét nghiệm y học.
Tổng số tín chỉ: 135
Chức danh nghề nghiệp: Cử nhân Xét nghiệm y học
Yêu cầu về tiếng Anh khi tốt nghiệp: tối thiểu cấp độ A2 theo khung quy chiếu chuẩn châu Âu hoặc tương đương do nhà trường quy định.
​​​​​​​2. Điều kiện
- Tốt nghiệp THPT và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm;
- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng ngành Xét nghiệm y học và đủ điều kiện thi tuyển hoặc xét tuyển đầu vào theo quy định hằng năm.
​​​​​​​3. Mục tiêu
Đào tạo người học trở thành Cử nhân Xét nghiệm y học có y đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu về xét nghiệm y học để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho cá nhân, cộng đồng; có khả năng nghiên cứu khoa học, tự học tập nâng cao trình độ suốt đời.
​​​​​​​4. Định hướng nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Xét nghiệm y học có thể:
- Làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế; các trường, viện đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học sức khỏe, y sinh, y dược, công nghệ y dược…
- Tiếp tục học tập nâng cao trình độ: Đào tạo liên tục chuyên ngành sâu về xét nghiệm y học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.
​​​​​​​5. Liên kết, hợp tác quốc tế
- Học nâng cao trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Nhật Bản, Hàn Quốc…
Email liên lạc: phongdaotao@hpmu.edu.vn
Hàng năm trường tổ chức ngày hội tư vấn việc làm cho sinh viên vào cuối năm học. Nhà trường đăng thông tin tuyển dụng của các bệnh viện, đơn vị tuyển dụng trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường để hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm. Vì đặc thù trường Y nên các em sinh viên đi học lâm sàng tại các bệnh viện từ năm thứ 2. Môi trường học tập của sinh viên chính tại nơi các em có thể làm việc sau này nên có thuận lợi cải thiện khả năng có việc làm của sinh viên. Bộ phận phụ trách hỗ trợ khởi nghiệp: Phòng Công tác chính trị Với điều kiện và cơ sở vật chất hiện tại, Ban giám hiệu nhà trường đã bố trí khu vực phòng tự đọc tại Trung tâm thông tin thư viện làm khu làm việc nhóm, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp. Tuy nhiên, trường đang nghiên cứu sắp xếp các khu vực đảm bảo tiện ích hơn trong quá trình tương tác và làm việc.  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây