Hệ thống công nghệ hướng nghiệp, khởi nghiệp Quốc gia
Bộ GDĐT Đề án 1665 | Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của Thủ tướng chính phủ do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chủ trì triển khai.
Courses Images
FROM 1998
Điểm đánh giá: 0 sao trong 0 đánh giá
Click để đánh giá trường
Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn, có khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp và làm việc, có sức khoẻ để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên trường học và các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo khác do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục đào tạo; đào tạo và cấp chứng chỉ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thực hiện quyền sở hữu trí tuệ , tổ chức các hoạt động dịch vụ theo chức năng nhiệm vụ và theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.
 
- Trình độ CĐ: 92 tín chỉ
- Trình độ TC: 57 ĐVHT (hệ 1 năm)
- Trình độ TC: 88 ĐVHT (hệ 2 năm)
 
-Trình độ CĐ: 92 tín chỉ
-Trình độ TC: 58 ĐVHT (hệ 1 năm)
- Trình độ TC: 88 ĐVHT (hệ 2 năm)
 
92 tín chỉ
92 tín chỉ
92 tín chỉ
92 tín chỉ
90 tín chỉ
90 tín chỉ
1. Các doanh nghiêp đã hợp tác thường xuyên với Nhà trường (chưa có ký kết)
  • Công ty Giáo dục IQ Kinh Bắc
  • Taxi Kinh Bắc
  • Mầm non Đa trí tuệ Mie Montessori.
  • Mầm non Sao Mai
  • Mầm non quốc tế Winstion
  • Mần non Phương Anh
        2. Các ngày hội việc làm tổ chức hàng năm, Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Hỗ trợ việc làm sinh viên ngành mầm non, tiểu học đến các cơ sở tư thục Doanh nghiệp Taxi Kinh Bắc giới thiệu và tổ chức chương trình “việc làm sinh viên Bắc Ninh”.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây