Hệ thống công nghệ hướng nghiệp, khởi nghiệp Quốc gia
Bộ GDĐT Đề án 1665 | Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của Thủ tướng chính phủ do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chủ trì triển khai.
Courses Images
FROM 1959
Điểm đánh giá: 0 sao trong 0 đánh giá
Click để đánh giá trường
Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng chất lượng cao; là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng đạt trình độ tiên tiến; cung cấp nguồn nhân lực giáo dục và khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh nhà và của cả nước; là nơi cùng nhau kiến tạo cơ hội, xây dựng tương lai.
 
1. Đào tạo giáo viên:
- Các ngành: Sư phạm Văn-Sử, Văn- GDCD, Văn- Nhạc, Toán- Lý, Toán- Tin, Sử- Địa, Sinh- Hóa
- Thời gian: 3 năm
- Số tín chỉ: 95
- Định hướng, mục tiêu: Đào tạo GVTHCS các ngành đáp ứng yêu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về  chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, có năng lực tự học, tự bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.
- Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có  thể trở thành giáo viên  giảng dạy hai môn ở trường THCS theo kiểu ghép ngành; có thể làm tổng phụ trách Đội TNTP HCM, giáo viên chủ nhiệm; có thể tham gia các lĩnh vực nghề nghiệp khác tương ứng với chuyên môn được đào tạo.
2.  Cử nhân CNTT trình độ Cao đẳng
- Thời gian: 3 năm
- Số tín chỉ: 90
- Định hướng, mục tiêu: Đào tạo cử nhân ngành CNTT có trình độ và khả năng về CNTT đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của xã hội, của cơ quan, xí nghiệp trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng vận hành, khai thác, quản lý các thiết bị, hệ thống máy tính; Có khả năng thiết kế, xây dựng phần mềm cho doanh nghiệp; Nếu được bổ sung chương trình quy định về kiến thức sư phạm, đủ điều kiện giảng dạy tại các cơ sở đào tạo CNTT và các trường Trung học cơ sở (THCS), Tiểu học và Mầm non.
3. Trung cấp nghề CNTT 
- Thời gian: 18 tháng
- Số tín chỉ:  67
- Định hướng, mục tiêu: Người học sau khi tốt nghiệp phải có năng lực thực hiện một số công việc có tính phức tạp của ngành; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm.
- Triển vọng nghề nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, học sinh sẽ làm trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể:
            + Kỹ thuật viên chuyển giao phần mềm ứng dụng;
            + Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu;
            + Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính;
            + Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị website;
            + Kỹ thuật viên thiết kế đồ họa ứng dụng;
4. Tiếng Việt cơ sở cho người nước ngoài
 - Thời gian: 9 tháng  
 - Số tiết:  1155 tiết
- Định hướng, mục tiêu: Đào tạo tiếng Việt tương đương bậc 4 (B2) theo khung tham chiếu Châu Âu. Học viên tốt nghiệp có thể thông thạo các kỹ năng tiếng Việt, sử dụng tự tin tiếng Việt vào học tập và giao tiếp.
- Triển vọng nghề nghiệp: Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, người học có thể sử dụng tiếng Việt để tiếp tục học tập và nghiên cứu tại các trường Đại học ở Việt Nam; làm phiên dịch hoặc phục vụ công việc cho các cơ quan, công sở tại  Lào,…
 
Năm 2013, Khoa có 3 chuyên ngành đào tạo: Ngành Tiếng Anh sư phạm, Ngành cử nhân Tiếng Anh và Ngành Tiếng Anh Thương mại- Du lịch
Từ năm 2014, thực hiện đào tạo theo quy chế tín chỉ, khoa tập trung đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh sư phạm.
* Thời gian đào tạo: 3 năm (6 học kì)
* Tổng số tín chỉ: 95
* Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai:
Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm tiếng Anh khoa ngoại ngữ có khả năng đảm nhận các vị trí sau:
- Giảng dạy tiếng Anh ở các trường THCS.
- Giảng dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học nếu có chứng chỉ nghiệp vụ về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em.
- Giảng dạy tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ.
- Phụ trách công tác Đội, công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
 
1.  Đào tạo giáo viên:
- Các ngành đào tạo:
1. Sư phạm Thể dục
2. Sư phạm Thể dục - Công tác Đội
3. Sư phạm Âm nhạc
4. Sư phạm Văn - Nhạc
5. Sư phạm Mỹ thuật
6. Sư phạm Địa lý - Mỹ thuật;
7.  Giảng dạy môn Thể dục; Quốc phòng An ninh; Âm nhạc; Mỹ thuật tại các khoa Mầm non, Tiểu học và Ngoại ngữ.
- Thời gian: 3 năm
- Số tín chỉ: 95
- Định hướng, mục tiêu: Đào tạo giáo viên Thể dục; Âm nhạc; Mỹ thuật đáp ứng yêu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu chuẩn giáo viên bậc Mầm non; Tiểu học, THCS hiện hành.
- Triển vọng nghề nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành giáo viên  giảng dạy môn Thể dục; Âm nhạc; Mỹ thuật ở trường Mầm non; Tiểu học. THCS và có thể làm tổng phụ trách Đội, có thể tham gia các lĩnh vực nghề nghiệp khác tương ứng với chuyên môn được đào tạo.
2.  Đào tạo bồi dưỡng các môn năng khiếu đáp ứng nhu cầu xã hội
-Thời gian: Từ 3 tháng đến 12 tháng
- Số tín chỉ: Tùy thuộc vào đối tượng học
- Các lớp đào tạo ngắn hạn
1. Thanh nhạc
2. Đàn Piano
3. Nhảy Dansport
4. Sáng tạo Mỹ thuật
5. Cờ vua
6. Bơi
7.Võ Taekwondo, …
- Định hướng, mục tiêu: Đào tạo bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận đã học chương trình năng khiếu Thanh nhạc,Đàn Piano, ĐanceSport, Taekwondo, Cờ vua, Bơi, Mỹ thuật sáng tạo,…Có khả năng đáp ứng được những yêu cầu đổi mới trong thời hội nhập.
- Triển vọng nghề nghiệp: Học viên sau khi học xong chương trình biết vận dụng các kiến thức đã học về lý thuyết để thể hiện các bài tập thực hành một cách linh hoạt, có hiệu quả. Đặc biệt lĩnh vực giáo dục Nghệ thuật có ưu thế hình thànhphát triển cho học sinh các phẩm chất: nhân ái, khoan dung, tự tin; các năng lực: thẩm mỹ, giao tiếp, hợp tác, cảm thụ, hiểu biết và thực hành nghệ thuật; Định hướng thẩm mỹ, bồi dưỡng hứng thú cho học sinh khi tiếp xúc với các hoạt động nghệ thuật; Giáo dục tình cảm yêu quý, thái độ tôn trọng, ý thức bảo tồn những giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống, đồng thời với việc sáng tạo trong quá trình hội nhập và giao thoa văn hoá.
 
1.  Đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ cao đẳng :
- Thời gian: 3 năm.
- Số tín chỉ: 95 tín chỉ.
- Định hướng, mục tiêu: Đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu chuẩn giáo viên bậc tiểu học hiện hành.
- Triển vọng nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành giáo viên tiểu học đảm nhận công tác giảng dạy - giáo dục học sinh tại các trường tiểu học công lập trong cả nước; có thể tham gia các lĩnh vực nghề nghiệp khác tương ứng với chuyên môn được đào tạo.
2. Đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ trung cấp:
- Thời gian: 2 năm.
- Số ĐVHT: 67 ĐVHT.
- Định hướng, mục tiêu: Đào tạo giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu chuẩn giáo viên bậc tiểu học hiện hành.
- Triển vọng nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành giáo viên tiểu học đảm nhận công tác giảng dạy - giáo dục học sinh tại các trường tiểu học công lập trong cả nước; có thể tham gia các lĩnh vực nghề nghiệp khác tương ứng với chuyên môn được đào tạo.
 
1. Đàotạogiáoviên mầm non có trình độ cao đẳng :
- Thờilượng: 3 năm
- Sốtínchỉ: 95 tín chỉ
- Địnhhướng, mục tiêu: Đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu chuẩn giáo viên bậc mầm non hiện hành.
- Triển vọng nghề nghiệp:
Sinh viên tốt nghiệp có thể trở thành giáo viên mầm non đảm nhận công tác chăm sóc - giáo dục trẻ tại các trường mầm non công lập và tư thục trong cả nước; có thể tham gia các lĩnh vực nghề nghiệp khác tương ứng với chuyên môn được đào tạo.
2. Đào tạo giáo viên mầm non có trình độ trung cấp:
- Thời lượng: 2 năm
- Số ĐVHT: 70 ĐVHT
- Định hướng, mục tiêu: Đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng yêu cầu xã hội, đáp ứng yêu cầu chuẩn giáo viên bậc mầm non hiện hành.
- Triển vọng nghề nghiệp:
Học sinh tốt nghiệp có thể trở thành giáo viên mầm non đảm nhận công tác chăm sóc – giáo dục trẻ tại các trường mầm non công lập và tư thục trong cả nước; có thể tham gia các lĩnh vực nghề nghiệp khác tương ứng với chuyên môn được đào tạo.
- Hiện nay khoa có tổng số CBVC: 20, trong đó:  nam: 02, nữ: 18
- Trình độ chuyên môn: 1 Tiến sĩ; 19 Thạc sĩ (trong đó có: 2 NCS)
- 1 Chi bộ Đảng gồm 18 đảng viên, 1 Tổ chức công đoàn gồm 22 đoàn viên.
- Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: Thái Doãn Việt
- Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thị Hương
- Khoa có 03 Tổ Bộ môn bao gồm:
+ Tổ bộ môn Nguyên lý - Chính trị, đạo đức, pháp luật
Giảng dạy các học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Quản lý Hành chính nhà nước và quản lý ngành, Đạo đức và phương pháp dạy học cho hệ Cao đẳng Tiểu học, Giáo dục pháp luật hệ trung cấp, Giáo dục chính trị cho hệ trung cấp, Pháp luật đại cương hệ cao đẳng.
+ Tổ bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Giảng dạy các học phần: Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam hệ cao đẳng
+ Tổ bộ môn Tâm lý giáo dục:
Giảng dạy các học phần: Tâm lý học đại cương, Giáo dục học đại cương, Tâm lý học Tiểu học, Giáo dục Tiểu học, Tâm lý học lứa tuổi, Tâm lý học sư phạm, Tâm lý học, Giáo dục học cho sinh viên trung cấp Tiểu học, Hoạt động dạy học ở trường THCS, Hoạt động giáo dục ở trường THCS.
 
Mô hình đào tạo: đa dạng hóa nội dung chương trình, hình thức thức đào tạo,  chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng mềm theo nhu cầu học tập của mọi người, mọi lứa tuổi.
 Cơ cấu đào tạo, bồi dưỡng gồm:
Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, chuyên viên phòng giáo dục và đào tạo các huyện.
Bồi dưỡng nghiệp vụ Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thư viện, thiết bị
Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm lớp
Bồi dưỡng đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
Bồi dưỡng nghiệp vụ Múa dân gian Việt Nam cơ bản, Lớp kỹ năng thiết kế bai giảng trên máy tính, Nghiệp vụ Nữ công gia chánh và kỷ thuật chế biến các món ăn cho trẻ.
 Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục.
              Bồi dưỡng Nghiệp vụ tổ trưởng chuyên môn trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
Bồi dưỡng Âm nhạc, Mỹ thuật, ứng dụng CNTT cho giáo viên các trường Mầm non và phổ thông.
Tổ chức các lớp chuyên môn theo sở thích, các lớp năng khiếu, lớp thực hành có tính giáo dục hướng nghiệp. Các lớp năng khiếu, kỹ năng mềm theo nhu cầu xã hội bao gồm:
- Các lớp tiếng Anh cơ bản cho các lứa tuổi từ Mầm Non, Tiểu học và THCS
- Các lớp tiếng Anh nâng cao, Thuyết trình tiếng Anh
- Các lớp học Mỹ thuật sáng tạo từ 03 tuổi đến 12 tuổi
- Các lớp Âm nhạc, thanh nhạc ( Đàn Organ, Piano...)
- Các lớp luyện chữ đẹp
- Các lớp cờ vua, cờ tướng, bóng bàn
- Các lớp múa cho các lứa tuổi,  các lớp Dancesport…
- Hành trang vào lớp 1
- Võ thuật Taekwondo...
Liên kết với các trường Đại học các cơ sở giáo dục để liên kết mở các lớp liên kết Đại học
Liên kết với các trường ĐH, Học viện, các cơ sở giáo dục để mở các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ về Tin học, ngoại ngữ
Liên kết với các trường nghề để tiếp cận và mở các lớp đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội.
Các chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên
1. 
Công tác tổ chức
- Năm học 2018 -2019, căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã giao nhiệm vụ cho phòng Công tác học sinh, sinh viên chủ trì phối hợp với các phòng: Đào tạo - NCKH, phòng Tổ chức - Đối ngoại, các Khoa và các tổ chức chính trị - xã hội như: Đoàn thanh niên, Hội sinh viên cùng tham gia vào hoạt động “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp”.
- Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã chỉ đạo phòng Tổ chức phối hợp với phòng Đào tạo - NCKH tham mưu cử giảng viên, cán bộ tham gia tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp tại Hà Nội, Đại học Vinh tổ chức. Một số giảng viên tham gia bồi dưỡng kiến thức đã được cấp chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành chương trình.
- Ban Giám hiệu giao cho phòng Công tác học sinh, sinh viên xây dựng Kế hoạch hoạt động “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp” trong từng năm học và cả giai đoạn 2019 đến 2025.
2. Công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
- Nhà trường đã xây dựng Kế hoạch hoạt động “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp” giai đoạn 2019 -2025.
- Phối hợp với trường Đại học Vinh tổ chức hội thảo về xây dựng hệ sinh thái kỹ năng đổi mới sáng tạo cho cán bộ và sinhviên, theo đó nhà trường đã cử 10 cán bộ giảng viên và 110 sinh viên tham gia và đạt kết quả cao.
- Nhà trường đang kết nối, kêu gọi các doanh nhân nguyên là giảng viên, cựu sinh viên của nhà trường thành đạt về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục tài trợ, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong năm học 2019 -2020.       
- Đoàn trường, Hội sinh viên đã kết nối với Tỉnh Đoàn Nghệ An cùng tổ chức được một số hoạt động về “Ngày hội việc làm” cho học sinh, sinh viên.
- Nhà trường đã kết nối, tạo điều kiện cho một số Trường tư thục trên địa bàn thành phố Vinh và ngoài tỉnh Nghệ An tạo cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp các năm học, đặc biệt là học sinh, sinh viên ngành Mầm non, Tiểu học.       
- Trang bị các kiến thức về khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên qua “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đầu khóa, giữa khóa và cuối khóa; tổ chức ngoại khóa cho các em ở các thời điểm khác nhau của năm học.
      
- Lồng ghép kiến thức khởi nghiệp vào chương trình chính khóa để trang bị cho học sinh, sinh viên.

- Cử giảng viên tham gia tìm hiểu thực tế giáo dục ở các trường phổ thông nhằm nâng cao kiến thức xã hội, bồi dưỡng năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao năng lực phát triển xã hội. Đây cũng là cơ sở quan trọng để nhà trường xây dựng đội ngũ giảng viên Sư phạm có trình độ cao, đảm nhận tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.
- Tổ chức các buổi tham quan ngoại khóa cho sinh viên theo kế hoạch hàng năm của nhà trường nhằm giúp cho các em củng cố kỹ năng và kiến thức đã học được trên ghế của nhà trường.
Trên đây là các nội dung theo yêu cầu của Công văn 3042/BGDĐT- GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An kính báo.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây