Hệ thống công nghệ hướng nghiệp, khởi nghiệp Quốc gia
Bộ GDĐT Đề án 1665 | Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của Thủ tướng chính phủ do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chủ trì triển khai.
Courses Images
FROM 2003
Điểm đánh giá: 5 sao trong 1 đánh giá
Click để đánh giá trường
Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao, đa lĩnh vực, trong đó khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên là nòng cốt; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Khoa Giáo dục của Trường Đại học Đồng Tháp có lịch sử hình thành từ Trường THSP Đồng Tháp (thành lập theo quyết định ngày 26/12/1975 của Bộ Giáo dục, nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tháng 4/1989, Trường THSP Đồng Tháp hợp nhất với Trường CĐSP Đồng Tháp, toàn bộ Trường THSP Đồng Tháp đổi tên thành Khoa Trung học có nhiệm vụ đào tạo giáo viên tiểu học cho tỉnh Đồng Tháp. Tháng 8/1993, Khoa Trung học sáp nhập với Khoa Tự nhiên và Khoa Xã hội đổi tên thành Khoa Giáo dục, Đến tháng 6/1998, các ngành đào tạo giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non tách ra thành Khoa giáo dục Tiểu học - Mầm non. Đến tháng 8/2018, sáp nhập Khoa Tâm lý và Quản lý giáo dục với Khoa giáo dục Tiểu học - Mầm non đổi tên thành Khoa Giáo dục. Hiện nay, Khoa Giáo dục có tổng số 65 cán bộ, giảng viên, trong đó có 02 PGS, 16 tiến sĩ, 42 thạc sĩ và 05 đại học, được cơ cấu gồm 05 bộ môn:
Bộ môn Tiếng Việt - Văn học và Phương pháp dạy học Tiếng Việt.
Bộ môn Toán và Phương pháp dạy học Toán.
Bộ môn Tự nhiên - Xã hội
Bộ môn Giáo dục mầm non
Bộ môn Tâm lý học - Giáo dục học.
- Các ngành đào tạo chính: Khoa Giáo dục quản lý các chuyên ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học (Cử nhân, Thạc sĩ), Giáo dục Mầm non (Cử nhân) và Quản lý Giáo dục (Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ).
- Quy mô đào tạo: Khoa Giáo dục có hơn 3.500 sinh viên hệ chính quy và học viên hệ vừa làm vừa học.
- Mục tiêu đào tạo: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:
+ Thực hiện các hoạt động dạy học và giáo dục ở trường tiểu học, trường mầm non và quản lý các cơ sở giáo dục;
+ Tham gia quản lý chuyên môn và các hoạt động khác ở các phòng, sở Giáo dục và Đào tạo;
+ Tự nghiên cứu và tiếp tục học tập để có trình độ cao hơn.
- Liên kết khu vực: Nhà trường đã hợp tác trong đào tạo với Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, sinh viên thuộc Khoa Giáo dục hàng năm đều có kế hoạch đến thực hành, thực tập tại các trường tiểu học, mầm non và các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục cộng đồng, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, các cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, đoàn thể,… trên toàn địa bàn Tỉnh. Ngoài ra, Trường còn tạo điều kiện để sinh viên của Khoa được chủ động lựa chọn và tham gia thực tập ở các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Khoa Giáo dục cũng lập kế hoạch mời chuyên gia giáo dục tại các trường đại học, các sở, phòng Giáo dục và Đào tạo tham gia vào Hội đồng khoa, báo cáo chuyên đề cho giảng viên và sinh viên, tham gia hướng dẫn sinh viên rèn luyện, thực hành, thực tập.
- Học bổng:
+ Trường Đại học Đồng Tháp cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên.
+ Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân theo quy định, thường xuyên xem xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Một số học bổng nổi bật: Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh, Học bổng của Tổ chức Beautiful Mind, Học bổng WEAV (Hoa Kỳ), Học bổng của Công ty Cổ phần Cỏ May (Đồng Tháp), Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp và các tổ chức khác.
- Địa chỉ liên hệ : Dãy nhà A9, Trường Đại học Đồng Tháp. Số 783, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
+ Điện thoại: (0277) 3881 613 
+ E-mail: khoagiaoduc@dthu.edu.vn
 
Khoa Sư phạm Toán học là khoa đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp, trải qua 16 năm hình thành và phát triển. Cụ thể:
+ Ngày 10/01/2003, Khoa Toán học được thành lập.
+ Ngày 01/7/2013, Khoa Toán học và Khoa Công nghệ thông tin được sáp nhập thành Khoa Sư phạm Toán - Tin.
+ Ngày 21/3/2018, nhằm cơ cấu lại các khoa đào tạo sư phạm theo tinh thần của chương trình giáo dục phổ thông mới, Khoa Sư phạm Toán học được thành lập từ Khoa Sư phạm Toán - Tin sau khi chuyển ngành Tin học sang Khoa Kỹ thuật - Công nghệ. Hiện tại, Khoa có 18 cán bộ, giảng viên: 01 Phó Giáo sư, 05 Tiến sĩ, 10 nghiên cứu sinh - thạc sĩ, 02 Cử nhân, được cơ cấu thành 2 bộ môn:
Bộ môn Đại số - Hình học - Phương pháp dạy học Toán
Bộ môn Giải tích - Toán ứng dụng.
- Các ngành đào tạo chính: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán (Thạc sĩ), Sư phạm Toán học (Cử nhân).
- Mục tiêu đào tạo:
+ Giảng dạy toán học trong các trường phổ thông, cao đẳng, đại học và các trường chuyên nghiệp khác;
+ Làm công tác giáo dục trong các cơ sở đào tạo; làm việc trong các cơ sở nghiên cứu khoa học giáo dục hoặc các cơ sở nghiên cứu toán học;
+ Tham gia học tập ở các chương trình đào tạo sau đại học trong nước và ngoài nước; tự học, tự bồi dưỡng.
- Liên kết khu vực: Liên kết với giảng viên, nhà nghiên cứu từ một số trường đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước về giảng dạy đại học và sau đại học, về nghiên cứu và trao đổi học thuật. Cụ thể:
+ Hợp tác, nghiên cứu với Viện nghiên cứu cao cấp về Toán (Việt Nam); Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
+ Hợp tác, nghiên cứu với Thammasat University, King Mongkut's University of Technology, Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage, Pathumtani; Department of Mathematics, Faculty of Science, Naresuan University, Phitsanulok 65000 (Thailand); University of Belgrade, University of Pristina-Kosovska Mitrovica (Serbia); Babes-Bolyai University (Romania); Islamic Azad University (Iran); University of Lodz (Poland); Thapar Institute of Engineering and Technology (India); Deakin University (Australia); University of Colorado, Colorado Springs, CO, USA;
+ Tham gia chương trình Sea Teacher, là chương trình nhằm tạo cơ hội cho sinh viên thực hành giảng dạy tại các trường học trong khu vực Đông Nam Á, trực thuộc SEAMEO.
- Học bổng:
+ Trường Đại học Đồng Tháp cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên.
+ Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân theo quy định, thường xuyên xem xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Một số học bổng nổi bật: Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh, Học bổng của Tổ chức Beautiful Mind, Học bổng WEAV (Hoa Kỳ), Học bổng của Công ty Cổ phần Cỏ May (Đồng Tháp), Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp và các tổ chức khác.
- Địa chỉ liên hệ: Dãy nhà A7, Trường Đại học Đồng Tháp. Số 783, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
+ Điện thoại: (0277) 3881 623 
+ Email: khoasuphamtoanhoc@dthu.edu.vn
Khoa Ngữ văn trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp, được thành lập từ năm 2003 sau khi có Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp. Ban đầu, Khoa bao gồm cả Ngữ văn và Địa lý. Đến năm 2006, Ngữ văn được tách riêng thành một khoa độc lập. Cùng với sự phát triển của Nhà trường, Khoa Sư phạm Ngữ văn đã trưởng thành trên mọi mặt và đã đạt được những thành tích nhất định. Đến năm 2010, Khoa Sư phạm Ngữ văn đổi tên thành Khoa KHXH&NV, đào tạo 04 ngành: Sư phạm Ngữ văn, Công tác xã hội, Văn hóa Du lịch, Khoa học Thư viện. Đến năm 2013, Khoa KHXH&NV đổi tên thành Khoa Sư phạm Ngữ văn - Sử - Địa, đào tạo 03 ngành: Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý. Đến tháng 3 năm  2018, Khoa Sư phạm Ngữ văn được cơ cấu thành đơn vị chuyên môn, đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn theo Quyết định số: 125/ QĐ-ĐHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Hiện nay, đội ngũ giảng viên ngành Ngữ văn gồm 12 cán bộ giảng viên: 05 Tiến sĩ, 07 nghiên cứu sinh - thạc sĩ và cơ cấu thành 02 bộ môn:
Bộ môn Ngôn ngữ và PPDH Ngữ văn
Bộ môn Văn học và LLVH
- Ngành đào tạo chính: Ngôn ngữ Việt Nam (Thạc sĩ), Sư phạm Ngữ văn
- Về mục tiêu đào tạo:                   
+ Đào tạo đội ngũ giáo viên Ngữ văn năng động, tiên tiến đáp ứng yêu cầu đổi mới nền giáo dục phổ thông; cán bộ nghiên cứu, chuyên viên phụ trách chuyên môn tại các cơ sở giáo dục;  nghiên cứu viên tại các cơ quan văn hóa và có thể học tiếp sau đại học.
+ Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, về ngành sư phạm, Văn học và Ngôn ngữ học; có năng lực và phẩm chất cần thiết của người giáo viên; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết những yêu cầu của lý luận, thực tiễn dạy học Ngữ văn; có khả năng thích nghi với môi trường làm việc, tự thích ứng để học tập suốt đời.
- Liên kết khu vực: Liên kết giảng dạy chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo như trường cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên tại các tỉnh thành, nổi bật là Cần Thơ, Đà Lạt, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh.
- Học bổng:
+ Trường Đại học Đồng Tháp cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên.
+ Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân theo quy định, thường xuyên xem xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Một số học bổng nổi bật: Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh, Học bổng của Tổ chức Beautiful Mind, Học bổng WEAV (Hoa Kỳ), Học bổng của Công ty Cổ phần Cỏ May (Đồng Tháp), Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp và các tổ chức khác.
- Địa chỉ liên hệ: Dãy nhà A7, Trường Đại học Đồng Tháp. Số 783, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
+ Điện thoại: (0277) 3882 008
+ Email: khoasuphamnguvan@dthu.edu.vn
 
Khoa Hóa học và Khoa Sinh đều được thành lập vào năm 2004, sau đó sáp nhập lại thành Khoa SP Hóa - Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp vào năm 2013. Đến năm 2018, trước nhu cầu đổi mới toàn diện giáo dục Việt Nam, Khoa SP Lý - Hóa - Sinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Khoa SP Hóa - Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp với Khoa Sư phạm Lý - Kỹ thuật Công nghiệp. Hiện tại, Khoa Sư phạm Lý - Hóa - Sinh34 cán bộ giảng viên, gồm 02 giảng viên cao cấp, 03 giảng viên chính, 28 giảng viên và 01 chuyên viên (02 Phó giáo sư, 11 Tiến sĩ, 23 nghiên cứu sinh - thạc sĩ) cơ cấu thành 06 bộ môn:
Bộ môn Hóa lý - Hữu cơ
Bộ môn Vô cơ - Phân tích
Bộ môn Phương pháp Dạy học
Bộ môn Động vật học
Bộ môn Thực vật học
Bộ môn Vật lý  lý thuyết - Kỹ thuật Công nghiệp
- Các ngành đào tạo chính: Hóa lý thuyết và Hóa lý (Thạc sĩ); Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp và Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp (Cử nhân).
- Mục tiêu đào tạo:            
Đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THPT về quy mô, chất lượng, hiệu quả, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội; nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
- Liên kết khu vực: Liên kết giảng dạy chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo như trường cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tham gia Chương trình Sea - Teacher.
- Học bổng:
+ Trường Đại học Đồng Tháp cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên.
+ Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân theo quy định, thường xuyên xem xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Một số học bổng nổi bật: Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh, Học bổng của Tổ chức Beautiful Mind, Học bổng WEAV (Hoa Kỳ), Học bổng của Công ty Cổ phần Cỏ May (Đồng Tháp), Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp và các tổ chức khác.
- Địa chỉ liên hệ: Dãy nhà A7, Trường Đại học Đồng Tháp. Số 783, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
+ Điện thoại: (0277) 3882 650
+ Email: splyhoasinh@dthu.edu.vn
 
Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đồng Tháp được hình thành trên cơ sở Khoa Ngoại ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Tháp năm 1982 và chính thức tuyển sinh hệ đại học chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh vào năm học 2003-2004.
Năm 2013, Khoa đổi tên thành Sư phạm Ngoại ngữ , theo Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT ngày 9 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Hiện tại, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ có 28 cán bộ giảng viên: 01 PGS - Giảng viên cao cấp, 03 Tiến sĩ, 22 nghiên cứu sinh - thạc sĩ và 02 đại học, được cơ cấu thành 02 bộ môn:
Bộ môn Phát triển kỹ năng
Bộ môn Lý thuyết và Phương pháp dạy học
- Các ngành đào tạo chính: Sư phạm Tiếng Anh; Ngôn ngữ Anh (Biên – Phiên dịch Tiếng Anh, Tiến Anh kinh doanh); Ngôn ngữ Trung Quốc.
- Về mục tiêu đào tạo: Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức và nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định hiện hành.     
- Liên kết khu vực: Liên kết giảng dạy chuyên ngành tiếng Anh tại các cơ sở đào tạo như trường cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên tại 12 tỉnh thành trong cả nước, nổi bật là Kiên Giang, Bến Tre và Sóc Trăng.
- Học bổng:
+ Trường Đại học Đồng Tháp cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên.
+ Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân theo quy định, thường xuyên xem xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Một số học bổng nổi bật: Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh, Học bổng của Tổ chức Beautiful Mind, Học bổng WEAV (Hoa Kỳ), Học bổng của Công ty Cổ phần Cỏ May (Đồng Tháp), Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp và các tổ chức khác.
- Địa chỉ liên hệ: Dãy nhà A7, Trường Đại học Đồng Tháp. Số 783, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
+ Điện thoại: (0277) 3882 006
 
Khoa Sư phạm Nghệ thuật tiền thân là Khoa Thể dục - Nhạc - Họa được thành lập năm 2003 (Quyết định số 3584/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 07/7/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong suốt chiều dài hơn 16 năm đào tạo với các tên gọi: Khoa Thể dục - Nhạc - Họa (2003), Khoa nghệ thuật (2008) và Khoa Sư phạm Nghệ thuật (2013), Khoa đã đào tạo, bồi dưỡng nhiều thế hệ giáo viên giảng dạy các ngành năng khiếu trong trường phổ thông: giáo viên mỹ thuật, giáo viên âm nhạc. Hiện tại, Khoa Sư phạm Nghệ thuật có 17 cán bộ giảng viên: 01 tiến sĩ và 16 nghiên cứu sinh - thạc sĩ, được cơ cấu thành 02 bộ môn:
Bộ môn Mỹ thuật
Bộ môn Âm nhạc
- Các ngành đào tạo chính: Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật
- Về mục tiêu đào tạo: Sinh viên sau khi tốt nghiệp:
+Với ngành Sư phạm Mỹ thuật:  Có trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; Tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học và quản lý chuyên môn ở trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng có đào tạo ngành mĩ thuật; Có khả năng nghiên cứu khoa học và sáng tác mĩ thuật, tham gia các hoạt động mĩ thuật; Có khả năng phụ trách và đảm nhiệm các công việc tại các cơ quan nhà nước hoặc tư nhân liên quan đến mĩ thuật; Tự nghiên cứu và tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. tham gia học tập ở bậc học cao hơn ở trong nước.
+ Với ngành Sư phạm Âm nhạc:  Có khả năng giảng dạy Âm nhạc trong các trường phổ thông; Chuyên viên quản lý chuyên môn và các hoạt động khác tại các Phòng Giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo trong cả nước; Tự nghiên cứu và tiếp tục học nâng cao trình độ chuyên môn.
- Liên kết khu vực: Đào tạo giáo viên ngành Âm nhạc và Mỹ thuật liên thông từ trung cấp lên đại học và từ cao đẳng lên đại học với các cơ sở giáo dục đào tạo trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và một số tỉnh Nam Trung Bộ.
- Học bổng:
+ Trường Đại học Đồng Tháp cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên.
+ Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân theo quy định, thường xuyên xem xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Một số học bổng nổi bật: Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh, Học bổng của Tổ chức Beautiful Mind, Học bổng WEAV (Hoa Kỳ), Học bổng của Công ty Cổ phần Cỏ May (Đồng Tháp), Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp và các tổ chức khác.
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 - Dãy nhà B2, Trường Đại học Đồng Tháp. Số 783, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
+ Điện thoại: (0277) 3882 116
+ Email: spnt@dthu.edu.vn
 
Khoa Sư phạm Sử - Địa và Giáo dục Chính trị được thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-ĐHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp trên cơ sở hợp nhất 03 ngành đào tạo sư phạm: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Chính trị. Hiện nay, Khoa Sư phạm Sử - Địa và Giáo dục Chính trị có 28 cán bộ giảng viên: 07 Tiến sĩ, 19 Nghiên cứu sinh - Thạc sĩ và 02 Cử nhân, với 04 Bộ môn trực thuộc:
Bộ môn Lý luận xã hội
Bộ môn Chính trị học
Bộ môn Lịch sử
Bộ môn Địa lý.
- Các ngành đào tạo chính: Lịch sử Việt Nam (Thạc sĩ), Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý và Giáo dục Chính trị
- Về mục tiêu đào tạo: Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định hiện hành.
- Liên kết khu vực: Liên kết giảng dạy chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo như trường cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên tại 12 tỉnh thành trong cả nước.
- Học bổng:
+ Trường Đại học Đồng Tháp cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên.
+ Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân theo quy định, thường xuyên xem xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Một số học bổng nổi bật: Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh, Học bổng của Tổ chức Beautiful Mind, Học bổng WEAV (Hoa Kỳ), Học bổng của Công ty Cổ phần Cỏ May (Đồng Tháp), Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp và các tổ chức khác.
- Địa chỉ liên hệ: Dãy nhà A4, Trường Đại học Đồng Tháp. Số 783, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: (0277) 3882 338
Khoa Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng và An ninh tiền thân là Khoa Thể dục - Nhạc - Họa được thành lập năm 2003 (Quyết định số 3584/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 07/7/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đến năm 2004, Khoa Giáo dục thể chất được thành lập và bắt đầu đào tạo ngành Giáo dục thể chất trình độ đại học và giảng dạy các môn về thể dục thể thao. Đến tháng 6/2013 Khoa Giáo dục thể chất đổi tên thành Khoa Sư phạm Thể dục Thể thao theo quyết định số: 273/QĐ-ĐHĐT ngày 09 tháng 5 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Đến năm 2015, Khoa Giáo dục Quốc phòng - An ninh sáp nhập với Khoa Sư phạm TDTT thành Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng - An ninh theo quyết định số: 23/QĐ-ĐHĐT, ngày 13/01/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp.
Ngày 21 tháng 3 năm 2018, Khoa Giáo dục thể chất và Quốc phòng - An ninh được đổi tên thành Khoa GD Thể chất - GD Quốc phòng và An ninh theo Quyết định số 124/QĐ-ĐHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Hiện nay, Khoa có tổng số 32 cán bộ giảng viên, trong đó:  03 Tiến sĩ, 25 Thạc sĩ và 04 Cử nhân với 04 bộ môn:
Bộ môn Lý luận và Phương pháp dạy học Giáo dục thể chất
Bộ môn Điền kinh và Võ thuật
Bộ môn Bóng và Cầu lông
Bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh
- Ngành đào tạo chính: Giáo dục thể chất
- Về mục tiêu đào tạo: Đào tạo giáo viên trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành giáo dục thể chất, khi ra trường là giáo viên giảng dạy giáo dục thể chất ở các trường phổ thông, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hoặc làm công tác quản lý, công tác phong trào TDTT ở các sở, ngành... Đáp ứng được nguồn nhân lực cho việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất và góp phần phát triển nền thể dục thể thao nước nhà.
- Liên kết khu vực: Đào tạo hệ liên thông trình độ đại học ngành giáo dục thể chất tại Đồng Tháp và các tỉnh liên kết gồm: Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng.
- Học bổng:
+ Trường Đại học Đồng Tháp cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên.
+ Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân theo quy định, thường xuyên xem xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Một số học bổng nổi bật: Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh, Học bổng của Tổ chức Beautiful Mind, Học bổng WEAV (Hoa Kỳ), Học bổng của Công ty Cổ phần Cỏ May (Đồng Tháp), Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp và các tổ chức khác.
- Địa chỉ liên hệ: Dãy nhà B2, Trường Đại học Đồng Tháp. Số 783, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
+ Điện thoại: (0277) 3882 339
+ Email: gdtcqpan@dthu.edu.vn
 
Ngày 09/05/2013, Khoa Văn hóa - Du lịch được thành lập theo Quyết định số 273/QĐ-ĐHĐT của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Hiện nay, Khoa Văn hóa - Du lịch, hiện có 17 cán bộ giảng viên: 02 tiến sĩ, 15 nghiên cứu sinh - thạc sĩ với 03 bộ môn:
Bộ môn Việt Nam học
Bộ môn Quản lý văn hóa - Khoa học thư viện
Bộ môn Công tác xã hội
- Các ngành đào tạo chính: Việt Nam học (Văn hóa du lịch), Công tác xã hội, Quản lý văn hóa, Khoa học thư viện.
- Mục tiêu đào tạo: Khoa Văn hóa - Du Lịch có những bước đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy, năng lực quản lý và hỗ trợ sinh viên, để trở thành một đơn vị đào tạo, phát triển các dịch vụ văn hóa - du lịch; mở rộng khả năng liên thông, liên kết với các cơ sở đào tạo trong cả nước và khu vực ASEAN.
- Liên kết khu vực:
Tổ chức đào tạo liên thông trình độ đại học ngành: Việt Nam học (văn hóa du lịch); Quản lý văn hóa; Khoa học thư viện; Công tác xã hội tại tỉnh Đồng Tháp và các tỉnh liên kết.
Tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn trong lĩnh vực: du lịch, nhà hàng, khách sạn, nghiệp vụ quản lý văn hóa, nghiệp vụ thư viện cho các cơ quan, công ty.
Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công tác bồi dưỡng, đào tạo nghề cho tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học - công nghệ cấp cơ sở, khu vực, quốc gia theo kế hoạch; tham gia phản biện và tư vấn các đề tài, đề án phát triển văn hóa du lịch cho các đơn vị sự nghiệp.
- Học bổng:
+ Trường Đại học Đồng Tháp cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên.
+ Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân theo quy định, thường xuyên xem xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Một số học bổng nổi bật: Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh, Học bổng của Tổ chức Beautiful Mind, Học bổng WEAV (Hoa Kỳ), Học bổng của Công ty Cổ phần Cỏ May (Đồng Tháp), Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp và các tổ chức khác.
- Địa chỉ liên hệ: Dãy nhà B2, Trường Đại học Đồng Tháp. Số 783, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
+ Điện thoại: (0277) 3882 043
+ Email: khoavhdl@dthu.edu.vn
 
Ngày 21/08/2009, Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp đã ký Quyết định số 368/QĐ-ĐHĐT về việc thành lập Khoa Kinh tế trên cơ sở tách bộ môn Kinh tế  từ Khoa Công nghệ thông tin trước đây. Ngày 09 tháng 5 năm 2013, Khoa Kinh tế chính thức được đổi tên thành Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh. Đến nay, Khoa Kinh tế&QTKD đã đào tạo và cung cấp cho tỉnh Đồng Tháp, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, cung cấp cho đất nước hàng nghìn cử nhân kinh tế thuộc các chuyên ngành đào tạo của Khoa, đáp ứng tốt yêu cầu của xã hội. Hiện nay, Khoa có 25 cán bộ giảng viên: 03 Tiến sĩ, 20 Nghiên cứu sinh - Thạc sĩ và 02 Cử nhân, cơ cấu thành 02 bộ môn:
Bộ môn Kinh tế học và Quản trị kinh doanh
Bộ môn Tài chính - Kế toán.
- Các ngành đào tạo chính: Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh.
- Mục tiêu đào tạo: Giữ vững, phát huy và khẳng định vị thế là khoa có quy mô đào tạo lớn của trường, phát triển đào tạo đa ngành bao gồm Kế toán, Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh, nhằm phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, phục vụ có hiệu quả nhu cầu phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Cụ thể:
Đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, chuẩn hoá đội ngũ giảng dạy và phục vụ; tạo ra sự đột phá về chất lượng đào tạo ở một số ngành, chuyên ngành mũi nhọn, đạt tiêu chuẩn khu vực, đảm bảo sự lan toả và làm cơ sở cho việc nâng cao chất lượng toàn diện các hệ đào tạo.
Mở rộng, phát triển và khẳng định vị thế là một trung tâm nghiên cứu khoa học và tư vấn kinh tế có uy tín trong khu vực ĐBSCL.
Phát triển quan hệ hợp tác, liên kết chặt chẽ và nâng cao vai trò đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong mạng lưới các trường đại học có đào tạo về kinh tế và quản trị kinh doanh, trong hệ thống giáo dục đại học,Viện nghiên cứu, các doanh nghiệp; mở rộng quan hệ hợp tác trao đổi có hiệu quả với các trường đại học, Viện nghiên cứu và các Tổ chức quốc tế trong khu vực và trên thế giới. Phấn đấu trở thành Khoa đào tạo với đầy đủ cơ sở vật chất và các trang thiết bị tiên tiến, môi trường phục vụ và nghiên cứu đạt tiêu chuẩn.
- Liên kết khu vực:
Khoa đã có nhiều hoạt động liên kết trong và ngoài nước. Đối với các hoạt động trong nước như liên kết với các Doanh nghiệp, tạo điều kiện phát triển chương trình đào tạo cũng như có môi trường thực tế cho sinh viên tham quan học hỏi. Ngoài ra, còn tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề với sự tham gia của các lãnh đạo các doanh nghiệp trong và ngoài Tỉnh.
Khoa có ngành Quản trị kinh doanh hợp tác đào tạo với Trường Đại học Cao Hùng( Đài Loan) theo chương trình 2+2, 2 năm học ở Việt Nam và 2 năm học ở Đài Loan, bằng cấp do trường Đài Loan cấp.
- Học bổng:
+ Trường Đại học Đồng Tháp cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên.
+ Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân theo quy định, thường xuyên xem xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Một số học bổng nổi bật: Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh, Học bổng của Tổ chức Beautiful Mind, Học bổng WEAV (Hoa Kỳ), Học bổng của Công ty Cổ phần Cỏ May (Đồng Tháp), Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp và các tổ chức khác.
- Địa chỉ liên hệ: Dãy nhà B2, Trường Đại học Đồng Tháp. Số 783, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
+ Điện thoại: (0277) 3883 369
+ Email: kktdhdt@gmail.com
 
Khoa Kỹ thuật - Công nghệ được chính thức thành lập theo Quyết định số 124/QĐ-ĐHĐT ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp. Hiện nay, Khoa có 38 cán bộ giảng viên: 09 Tiến sĩ, 27 Nghiên cứu sinh - Thạc sĩ và 02 Cử nhân, cơ cấu gồm 04 bộ môn:
Bộ môn Khoa học Môi trường
Bộ môn Quản lý đất đai
Bộ môn Nuôi trồng thủy sản
Bộ môn Công nghệ thông tin
- Các ngành đào tạo chính: Sư phạm Tin học, Khoa học Môi trường, Quản lý Đất đai, Nuôi trồng Thủy sản, Nông học, Khoa học Máy tính.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo quy định hiện hành, các yêu cầu của xã hội trước sự ảnh hưởng ngày càng sâu rộng của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
   - Liên kết khu vực: Liên kết giảng dạy chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo như trường cao đẳng, trung tâm giáo dục thường xuyên tại 12 tỉnh thành trong cả nước.
- Học bổng:
+ Trường Đại học Đồng Tháp cấp học bổng khuyến khích học tập mỗi học kỳ cho sinh viên có kết quả học tập xếp loại từ khá trở lên.
+ Chi hội Khuyến học Trường Đại học Đồng Tháp tiếp nhận các nguồn tài trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, các nhân theo quy định, thường xuyên xem xét cấp học bổng cho sinh viên vượt khó học tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
+ Một số học bổng nổi bật: Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Oanh, Học bổng của Tổ chức Beautiful Mind, Học bổng WEAV (Hoa Kỳ), Học bổng của Công ty Cổ phần Cỏ May (Đồng Tháp), Ngân hàng Sacombank Đồng Tháp và các tổ chức khác.
- Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 Dãy nhà A9, Trường Đại học Đồng Tháp. Số 783, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
+ Điện thoại: (0277) 3881 624
+ Email: tnmtdhdt@googlegroups.com
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây