Hệ thống công nghệ hướng nghiệp, khởi nghiệp Quốc gia
Bộ GDĐT Đề án 1665 | Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của Thủ tướng chính phủ do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chủ trì triển khai.
Courses Images
FROM 2007
Điểm đánh giá: 0 sao trong 0 đánh giá
Click để đánh giá trường
Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi và cả nước.
 
- Tên khoa:  Hóa - Sinh - Môi trường
- Năm thành lập: 2017.
- Lịch sử thành lập khoa:
Khoa Hóa - Sinh - Môi trường được thành lập theo Quyết định số 1003/QĐ-ĐHPVĐ ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Phạm Văn Đồng và bắt đầu hoạt động từ ngày 01/7/2017 trên cơ sở hợp nhất 03 bộ môn: Bộ môn Hóa học của Khoa Cơ bản; Bộ môn Sinh học - Kỹ thuật Nông nghiệp của Khoa Sư phạm Tự nhiên và Bộ môn Nông - Lâm - Ngư của Khoa Kỹ thuật - Công nghệ.
- Đội ngũ giảng viên của khoa
 Bộ môn Hóa học - Môi trường
TT Tên giảng viên Trình độ chuyên môn Chuyên ngành đào tạo
1 Vương Cẩm Hương ThS - NCS PPDH Hóa học
2 Nguyễn Thị Nhi Phương ThS - NCS Hóa phân tích
3 Lê Thị Như Quỳnh Tiến sĩ Hóa hữu cơ - Hóa dầu
4 Trương Thị Bích Hồng Tiến sĩ Kỹ thuật môi trường
5 Nguyễn Thị Thanh Trà Cử nhân Lịch sử
Bộ môn Sinh - Kỹ Thuật Nông nghiệp
6 Nguyễn Minh Cần ThS - NCS Công nghệ sinh học
7 Trần Ngọc Hải Thạc sĩ Động vật học
8 Trương Thị Thảo Thạc sĩ PPDH Sinh học
9 Lê Thị Thính Tiến sĩ Sinh lý thực vật
10 Nguyễn Thị Tường Vy Tiến sĩ Sinh lý động vật
- Các ngành đào tạo
TT Tên ngành Bậc Mục tiêu đào tạo Hình thức đào tạo Liên kết khu vực Học bổng
1 Sinh học Ứng dụng Đại học - Đào tạo cử nhân Sinh học ứng dụng có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.
- Cử nhân Sinh học ứng dụng có các kiến thức đại cương về sinh học, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nguyên lý và kỹ thuật của các quá trình sản xuất ứng dụng sinh học; thành thạo các kỹ năng thực hành của Sinh học ứng dụng.
- Cử nhân ngành Sinh học ứng dụng có khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học, vận dụng kiến thức, kỹ năng sinh học, công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống.
- Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sinh học ứng dụng có thể đảm nhận vị trí kỹ thuật viên, cán bộ kỹ thuật-quản lý trong các doanh nghiệp sản xuất, làm giảng viên, nghiên cứu viên ở các trường chuyên nghiệp, viện nghiên cứu hoặc quản lý nhà nước các lĩnh vực có liên quan đến Sinh học ứng dụng.
Chính quy - Trung tâm Giống Quảng Ngãi.
- Hợp tác xã sản xuất kinh doanh nấm Đức Nhuận.
- Công ty cổ phần Dori
- Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi.
- Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Nông Tín
 
2 Sư phạm Sinh học Cao đẳng Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Sinh học, trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học và tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau. Chính quy    
3 Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp Cao đẳng Đào tạo giáo viên giảng dạy Kỹ thuật nông nghiệp tại các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, các trường trung học nông nghiệp. Đó là những người có phẩm chất chính trị tốt, thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân và có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có kiến thức, kỹ năng giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; có kiến thức, kỹ năng tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có kỹ năng tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học để phát triển nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của giáo dục nghề nghiệp. Chính quy    
4 Sư phạm Hóa học Cao đẳng Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Hóa học bậc trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu
phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất chính trị tốt;
thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong
của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy
học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện
phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn; có năng lực tham
gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá,
tự học và nghiên cứu khoa học và tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với
các môi trường dạy học khác nhau.
Chính quy    
5 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường Cao đẳng - Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học sự phát triển toàn diện; có hiểu biết về các nguyên lý kỹ thuật môi trường, có khả năng áp dụng các kỹ thuật môi trường để giải quyết công việc thực tế, có khả năng tự định hướng, thích nghi và đáp ứng theo yêu cầu phát triển của xã hội.
- Các kiến thức về an toàn, đạo đức nghề nghiệp cũng được tích hợp trong chương trình nhằm hình thành trong sinh viên ý thức bảo vệ môi trường, thái độ tích cực tuân thủ các nguyên tắc an toàn vệ sinh lao động và nâng cao đạo đức nghề nghiệp.
- Ngoài ra người học cũng được trang bị đầy đủ các kiến thức về lý luận chính trị, an ninh – quốc phòng và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ cơ bản.
- Sau khi tốt nghiệp, cử nhân cao đẳng Công nghệ kỹ thuật môi trường có thể đảm nhiệm các công việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đào tạo và nghiên cứu; có thể học liên thông lên trình độ đại học ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.
Chính quy    
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 124
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 theo khung tham chiếu châu Âu.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai:
Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành Sinh học ứng dụng có thể làm việc tại các vị trí sau:
- Cán bộ quản lý, kỹ thuật viên trong trong các doanh nghiệp:
+ Sản xuất, chế biến thực phẩm.
+ Cung ứng, sản xuất giống cây trồng.
+ Sản xuất-ứng dụng chế phẩm sinh học trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản.
+ Xử lý môi trường, quản lý tài nguyên sinh học.
+ Trong các lĩnh vực y, dược, an ninh, quốc phòng có sử dụng các kỹ thuật của Sinh học ứng dụng.
- Có thể làm việc tại các tổ chức và cơ quan quản lý Nhà nước về Sinh học ứng dụng, công nghệ sinh học, tài nguyên, môi trường.
- Cán bộ nghiên cứu, quản lý phòng thí nghiệm, giảng viên trong các lĩnh vực sinh học, Sinh học ứng dụng, nông nghiệp, môi trường, thực phẩm tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, viện nghiên cứu.
 
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 100
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Có khả năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh tốt
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai:
+ Có thể dạy môn Sinh học tại các trường THCS.
+ Có thể làm công tác chuyên môn ở các cơ sở quản lý giáo dục.
+ Có khả năng tham gia nghiên cứu tại các trung tâm nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu, cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến lĩnh vực Sinh học.
 
- Thời lượng đào tạo: 2,5 năm
- Tổng số tín chỉ: 75
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Tối thiểu là bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (Chứng chỉ A2 trở lên hoặc chứng chỉ B trở lên).
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai:
Có thể làm việc trong lĩnh vực giáo dục như có thể trở thành giáo viên hướng nghiệp tại các trường trung học nông nghiệp, trung tâm hướng nghiệp hay các trung tâm dạy nghề; tham gia thực hiện đề tài, các chương trình nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp với các quy mô khác nhau nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến nông nghiệp trong tiến trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; cán bộ kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất và các trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật nông lâm ngư nghiệp, hoặc học tiếp các bậc học cao hơn ở các chuyên ngành như: nông học, giáo dục học, quản lý giáo dục…
 
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 100
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 (hoặc tương đương)
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai:
Có thể giảng dạy hóa học ở các trường Trung học cơ sở; làm công tác chuyên môn ở các cơ sở quản lý giáo dục ở quận, huyện, thị xã, tỉnh, thành phố; quản lý phòng thực hành bộ môn hóa học ở các trung tâm hướng nghiệp - dạy nghề.
 
- Thời lượng đào tạo: 2,5 năm
- Tổng số tín chỉ: 75
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Tối thiểu là bậc 2/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (Chứng chỉ A2 trở lên hoặc chứng chỉ B trở lên).
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai:
Có thể làm việc tại:
+ Các Doanh nghiệp, các Khu công nghiệp, ....
+ Các Đơn vị tư vấn môi trường hoặc Đơn vị thi công các công trình xử lý môi trường.
+ Các tổ chức và cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường như: Sở Tài nguyên và Môi trường (các phòng Môi trường Quận huyện), Sở khoa học công nghệ, Viện nghiên cứu môi trường, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Quy hoạch, các phòng thí nghiệm của các trường Đại học, Cao đẳng có đào tạo ngành Môi trường, Tài nguyên, ...
- Email liên lạc của khoa: hsmt@pdu.edu.vn
 
- Tên khoa:  Sư phạm Tự nhiên
- Năm thành lập: 2007.
- Tổng số cán bộ, giáo viên (lúc thành lập): 34
- Các Bộ môn thuộc khoa:
+ Giáo dục Tiểu học;
+ Toán học;
+ Vật lý - Kỹ thuật Công nghiệp
+ Địa - Kinh tế gia đình.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập  và chủ trì tổ chức đào tạo các ngành học:
+ Ngành Giáo dục Tiểu học,
+ Ngành Sư phạm Toán,
+ Ngành Sư phạm Vật lý,
+ Ngành Sư phạm Địa lý,
+ Ngành Sư phạm Kỹ thuật,
+ Ngành Sư phạm Kinh tế Gia đình.
      
1. Giáo dục tiểu học

a. Chức năng:
Đào tạo giáo viên: ngành Tiểu học - Bậc cao đẳng và trung cấp hệ chính quy
          b. Mục tiêu tổng quát
          Đào tạo giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học (GDTH) trong thời kì công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Các giáo viên tiểu học (GVTH) được đào tạo phải có lập trường chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực giao tiếp, tham gia vận động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có đủ sức khoẻ; có năng lực giáo dục, dạy học theo yêu cầu của chuẩn GVTH, có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học cũng như có khả năng đáp ứng được những thay đổi của GDTH trong tương lai; có kỹ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng khoa học giáo dục (KHGD).
          c. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên có thể giảng dạy tại các trường tiểu học hoặc làm công tác chuyên môn ở các phòng Giáo dục và Đào tạo hay Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Sư Phạm toán
a. Chức năng
Đào tạo giáo viên ngành Sư phạm Toán - Bậc cao đẳng
          b. Mục tiêu tổng quát
          Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Toán bậc trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học và tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau; có năng lực tự nâng cao trình độ và tự học suốt đời.
          c. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
          Giáo viên Toán tại các trường THCS trên toàn quốc và tại các trung tâm bồi dưỡng kiến thức phổ thông; làm công tác chuyên môn Toán tại các cơ sở quản lý giáo dục ở quận, huyện, thị xã, thành phố; tự mở các cơ sở giảng dạy bồi dưỡng kiến thức Toán,…
3. Sư phạm Vật Lý, Địa lý
a. Chức năng
Đào tạo giáo viên: 
- Ngành Sự phạm Vật lý - Bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy
- Ngành Sự phạm Địa lý - Bậc cao đẳng hệ chính quy
          b1. Mục tiêu tổng quát (ĐH SP Vật lý)
          Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Vật lý bậc trung học phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học và tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau.
          c1. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp (ĐH SP Vật lý)
          Giảng dạy vật lý ở các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, trung tâm giáo dục thường xuyên, quản lý phòng thí nghiệm thực hành, làm công tác chuyên môn tại các cơ sở quản lý giáo dục; làm công tác nghiên cứu tại các viện, các trung tâm nghiên cứu; làm việc tại các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và kinh doanh.
          b2. Mục tiêu tổng quát (CĐ SP Vật lý)
          Đào tạo giáo viên giảng dạy môn Vật lý trung học cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học và tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau.
          c2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp (CĐ SP Vật lý)
          Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành sư phạm vật lý trình độ Cao đẳng có đủ năng lực để nhận công tác giảng dạy môn vật lý ở các trường Trung học cơ sở, Trung tâm giáo dục thường xuyên, quản lý phòng thí nghiệm vật lý; làm công tác chuyên môn tại các cơ sở quản lý giáo dục.
          b3. Mục tiêu tổng quát (CĐ SP Địa lý)
          Đào tạo giáo viên trung học cơ sở (THCS), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học và tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau.
          c2. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp (CĐ SP Địa lý)
          Làm giáo viên giảng dạy Địa lý ở trường THCS và các cơ sở giáo dục khác cùng cấp; Có thể làm chuyên viên và quản lý ở các trường học, các Sở và Phòng Giáo dục - Đào tạo.
 
- Tên khoa:  Kinh tế
- Năm thành lập: 2007.
Khoa Kinh tế là một đơn vị quản lý hành chính của trường ĐH Phạm Văn Đồng. Khoa có 15 cán bộ, giảng viên được biên chế ở 02 Bộ môn: Tài chính QTKD và Kế toán - Kiểm toán. Hiện tại khoa có 01 Tiến sĩ, 02 Nghiên cứu sinh, 10 thạc sĩ và 01 cử nhân.
Điện thoại : 0255 3822459
Email : kte@pdu.edu.vn
Địa chỉ : 986 Quang Trung, TP Quảng Ngãi
Chức năng, nhiệm vụ:
  -  Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và tổ chức quá trình đào tạo các chuyên ngành thuộc khoa quản lý
- Quản lý nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học của khối ngành Kinh tế - Tài chính.
- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao.
- Tổ chức nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập
- Nghiên cứu ứng dụng khoa học kinh tế
Chuyên ngành và hệ đào tạo:  Hiện nay khoa được giao nhiệm vụ đào tạo hệ chính qui các ngành: Kinh tế phát triển, Thương mại điện tử, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng
Ngoài ra, Khoa còn nhận nhiệm vụ đào tạo, liên kết đào tạo các bậc và hệ học khác như liên thông bậc đại học, cao đẳng; hệ VLVH và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn v.v…
Quan hệ hợp tác với các đối tác bên ngoài:
Khoa đang liên kết và hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học với Trường ĐH Kinh tế - Luật (thuộc ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh)
2. Thông tin về từng ngành đào tạo
TT Tên ngành đào tào Trình độ Số tín chỉ Yêu cầu trình độ ngoại ngữ Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
1 Thương mại điện tử Đại học 130 Trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 theo khung tham chiếu châu Âu - Chuyên viên quản trị, xây dựng các hệ thống giao dịch thương mại, kinh doanh trực tuyến tại doanh nghiệp; hoạch định chính sách phát triển công nghệ thông tin;
- Tư vấn viên cho các công ty tư vấn, xây dựng và bảo trì các dự án công nghệ thông tin liên quan đến lĩnh vực thương mại điện tử;
- Cán bộ nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin ở các trung tâm, cơ quan nghiên cứu;
- Nghiên cứu, giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp...
2 Kinh tế phát triển Đại học 120 Trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 theo khung tham chiếu châu Âu - Chuyên viên cơ quan quản lý Nhà nước về Kinh tế - Xã hội các cấp xã – huyện – tỉnh; chuyên viên quản lý chương trình, dự án phát triển kinh tế;
- Nhân viên các phòng chức năng của doanh nghiệp như kế hoạch, tổ chức, nhân sự, hành chính...
- Tham gia các tổ chức đa phương hoặc phi chính phủ;
- Nghiên cứu, giảng dạy kinh tế tại các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng
3 Quản trị kinh doanh Đại học 120 Trình độ tiếng Anh đạt chuẩn B1 theo khung tham chiếu châu Âu - Chuyên viên các phòng chức năng kinh doanh và chăm sóc khách hàng của các công ty…
- Nhân viên tư vấn kinh doanh, nhân viên tư vấn bán hàng, trưởng nhóm bán hàng, giám đốc bán hàng khu vực;
- Trở thành nhà quản trị trong  doanh nghiệp: quản đốc sản xuất, giám đốc điều hành;
- Khởi nghiệp và quản lí một doanh nghiệp độc lập.
Cao đẳng 75 Tối thiểu là bậc 2/6 Khung năng lực NN Việt Nam; (Chứng chỉ A2 trở lên hoặc chứng chỉ B trở lên) - Chuyên viên các phòng chức năng kinh doanh và chăm sóc khách hàng của các công ty…
- Nhân viên tư vấn kinh doanh, nhân viên tư vấn bán hàng, trưởng nhóm bán hàng;
- Khởi nghiệp và quản lí một doanh nghiệp độc lập.
4 Kế toán Cao đẳng 75 Tối thiểu là bậc 2/6 Khung năng lực NN Việt Nam; (Chứng chỉ A2 trở lên hoặc chứng chỉ B trở lên) - Kế toán viên mọi tổ chức: doanh nghiệp, cơ quan sự nghiệp, trường học....
- Kiểm toán viên nội bộ, kiểm toán viên độc lập;
- Chuyên viên tư vấn tài chính, phân tích tài chính,
- Nhân viên ngân hàng, kho bạc, thuế, hải quan ...
- Chuyên viên kiểm soát tài chính, kế toán trưởng, giám đốc tài chính CFO.
5 Tài chính – ngân hàng Cao đẳng 75 Tối thiểu là bậc 2/6 Khung năng lực NN Việt Nam; (Chứng chỉ A2 trở lên hoặc chứng chỉ B trở lên) - Chuyên viên phòng kế hoạch tài chính tại các cơ quan, công ty;
- Chuyên viên tư vấn tài chính, nhân viên quản lý tài chính dự án, giám đốc tài chính CFO;
- Chuyên viên ngân hàng và các tổ chức tài chính khác như  công ty bảo hiểm, bảo hiểm xã hội, quỹ đầu tư, công ty cho thuê tài chính,  chứng khoán, công ty tư vấn tài chính,...

 
- Tên khoa: Khoa Sư phạm Xã hội
- Tổng số cán bộ, giảng viên: 39, trong đó: TS: 03, ThS: 25, CN: 11.
CHI BỘ
 
LÃNH ĐẠO KHOA
Bộ môn Văn  - Sử
Bộ môn Tâm lý - Quản lý giáo dục
Bộ môn Nhạc - Họa
Bộ môn Giáo dục mầm non
- Mô hình:


 

- Các ngành đào tạo chính:
+ Sư phạm Ngữ văn (bậc đại học, cao đẳng);
+ Sư phạm Lịch sử (bậc cao đẳng);
+ Sư phạm Âm nhạc (bậc cao đẳng);
+ Sư phạm Mĩ thuật (bậc cao đẳng);
+ Sư phạm Mầm non (bậc cao đẳng);
+ Quản lý giáo dục (bồi dưỡng, cấp chứng chỉ);
- Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo giáo viên giảng dạy các bộ môn ngữ văn, lịch sử, âm nhạc, mĩ thuật bậc trung học phổ thông, trung học cơ sở và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục phổ thông và xã hội. Đó là những người có phẩm chất chính trị tốt; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ công dân; có phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của nhà giáo; có năng lực giao tiếp, tìm hiểu người học và môi trường giáo dục để dạy học và giáo dục phù hợp; tổ chức tốt quá trình giáo dục hướng đến phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, đáp ứng yêu cầu dạy học bộ môn; có năng lực tham gia, vận động, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động xã hội; có năng lực tự đánh giá, tự học và nghiên cứu khoa học; có tiềm lực để phát triển nghề nghiệp và thích ứng với các môi trường dạy học khác nhau.
 
1. Thông tin các đơn vị doanh nghiệp đã ký kết với nhà trường về việc tiếp nhận, sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp:
1. Công ty TNHH dệt may Xindadong Textiles Việt Nam tại VSIP Quảng Ngãi.
2. Công ty Dược Hậu Giang.
3. Thép Hòa Phát  Dung Quất
4. Công ty cổ phần ĐTXD Thiên Tân 
5. Công ty cổ phần kỹ thuật công trình Nam Việt 
6. Công ty cổ phần ĐTPT ĐOÀN ÁNH DƯƠNG 
7. Công ty Vietcert
8. Công ty TNHH MTV Giáo dục và dịch vụ Quốc tế TLT 
9. Công ty TNHH Michelle Đà Nẵng 
10. Trung tâm ngoại ngữ Hoàng Anh
11. Trung tâm ngoại ngữ ADA
12. Công ty TNHH CNN Doosan Vina
13. Công ty FPT softwave Đà Đẵng
14. Công ty TMA Solutions Tp. HCM.
15. Công ty TNHH Millennium Furniture
16. Công ty TNHH Freetex Group (Việt Nam)
17. Công ty TNHH Zigui JiSheng (Việt Nam) Wangsheng Textiles
18. Công ty TNHH Properwell Việt Nam
19. Công ty TNHH South Sea Leatherwares Việt Nam
20. Công ty TNHH KingMaker III (Việt Nam) Footwear.
21. Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt
22. Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi
23. Công ty TNHH MTV Hòa Hưng Quảng Ngãi
24. Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC.
25. Công ty TNHH Xây dựng và lắp đặt kỹ thuật Việt
26. Công ty Kyokuto Metal Nhật Bản
2. Các ngày hội việc làm tổ chức hàng năm
- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thường xuyên giới thiệu việc làm bán thời gian và toàn thời gian cho sinh viên nhà trường. Bên cạnh đó, vào dịp trao bằng tốt nghiệp, nhà trường phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức ngày hội tuyển dụng vào tháng 6 hàng năm.
- Nhà trường tổ chức cho sinh viên tham gia các Ngày hội việc làm do các đơn vị, tổ chức trong tỉnh Quảng Ngãi tổ chức.
          3. Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp:
Trường thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp phụ trách mảng khởi nghiệp, đã ban hành Kế hoạch hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025, Ban chuyên trách hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp gồm 21 thành viên thực hiện nhiệm vụ theo Đề an 1665 của Thủ tướng Chính phủ.
Nhà trường đã hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê xây dựng cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nằm trong khuôn viên Trường Đại học Phạm Văn Đồng gồm: Không gian sáng tạo, Không gian làm việc chung với diện tích gần 2.000m2, Xưởng sản xuất, thực nghiệm hỗ trợ khởi nghiệp với tổng vốn đầu tư 14,5 tỷ đồng (kết hợp xã hội hóa) và hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ năm 2020.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây