Hệ thống công nghệ hướng nghiệp, khởi nghiệp Quốc gia
Bộ GDĐT Đề án 1665 | Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp
Đề án Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của Thủ tướng chính phủ do Bộ Giáo Dục và Đào Tạo chủ trì triển khai.
Courses Images
FROM 2005
Điểm đánh giá: 0 sao trong 0 đánh giá
Click để đánh giá trường
Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bằng Sông Cửu Long, mang đến cho người học cơ hội nghề nghiệp để thăng tiến
Năm thành lập: 2015
Tóm tắt lịch sử thành lập: Khoa Kinh tế - Luật được thành lập theo quyết định số 615/QĐ-ĐHTG ngày 26/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang. Tiền thân của Khoa Kinh tế - Luật là Khoa Kinh tế - Xã hội được thành lập theo Quyết định số 24/QĐ-ĐHTG ngày 31/10/2005.
Đội ngũ cán bộ viên chức: Tổng số: 46 CBVC (trình độ Tiến sĩ: 04 GV; Thạc sĩ: 40 GV (trong đó có 02 NCS); Đại học: 02 GV đang học Cao học), gồm có:
+ Giảng viên: 43 Giảng viên, thuộc 05 Bộ môn (Bộ môn Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính, Kinh tế, Luật).
+ Viên chức hành chính: 03 Chuyên viên, thuộc Tổ Văn phòng Khoa.
Các ngành đào tạo: Khoa hiện tại quản lý, đào tạo 05 ngành học, trình độ Đại học: Kế toán (chuyên ngành Kế toán công, Kế toán tổng hợp), Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị Marketing), Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế (tuyển sinh năm 2018), Luật (tuyển sinh năm 2019); 02 ngành học, trình độ Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp ngành Kế toán, Dịch vụ Pháp lý.
Liên kết đào tạo:
- Khoa tổ chức giảng dạy các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như Khai báo thuế, Kế toán doanh nghiệp và Kế toán trưởng đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre.
- Khoa có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan, doanh nghiệp, các hiệp hội kinh tế,…, trong tỉnh và các tỉnh lân cận, đó là điều kiện rất thuận lợi cho việc làm của học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Email:kktl@tgu.edu.vn
. Giới thiệu chung về Khoa Kinh tế và Quản lý
Quá trình hình thành và phát triển: Trường Đại học Thủy lợi được thành lập năm 1959. Đến năm 1979 Khoa Bồi dưỡng (Khoa Kinh tế và Quản lý hiện nay) được thành lập với chức năng và nhiệm vụ mở các lớp bồi dưỡng và nâng cao ngắn hạn và đào tạo kĩ sư kinh tế thủy lợi cho hệ chuyên tu (4 năm). Giai đoạn 1984-2006 khoa được đổi tên thành khoa Kinh tế thủy lợi, ngoài việc tiếp tục đào tạo kĩ sư kinh tế thủy lợi hệ chuyên tu (4 năm) khoa bắt đầu mở và đào tạo kĩ sư thủy lợi hệ chính quy (5 năm). Từ năm học 1989-1990 khoa dừng đào tạo hệ chuyên tu. Theo chiến lược phát triển của trường Đại học Thủy lợi từ năm 2006 đến 2020 là xây dựng trường thành một trường đại học hàng đầu, đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao ngang tầm khu vực, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, kinh tế và quản lý có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Xuất phát từ chiến lược này của Trường về phát triển đào tạo và nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế và quản lý, năm 2007 Khoa đổi tên thành Khoa KT&QL.
Sứ mệnh: Khoa Kinh tế và quản lý là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực kinh tế và quản lý, cụ thể là các ngành quản lý xây dựng, kế toán, quản trị kinh doanh, kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển của đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.
Mục tiêu phát triển của Khoa KT&QL: phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học có uy tín trong cả nước trong lĩnh vực kinh tế và quản lý, tiến tới được thừa nhận trong khu vực Đông Nam Á. Cụ thể: Đến năm 2020 trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế và quản lý, tạo sự khác biệt với các cơ sở đào tạo khác theo hướng đào tạo gắn liền với thực tiễn, liên kết với doanh nghiệp và đào tạo theo chuẩn khu vực.
Cơ cấu tổ chức
Hiện tại Khoa Kinh tế và quản lý gồm 7 bộ phận:
- Văn phòng khoa (1 trưởng khoa, 2 phó trưởng khoa, 2 trợ lý);
- Trung tâm Kinh tế và Quản lý;
- 05 Bộ môn:
+ Bộ môn Quản lý xây dựng (phụ trách ngành Quản lý xây dựng);
+ Bộ môn Kinh tế (phụ trách ngành Kinh tế);
+ Bộ môn Kế toán (phụ trách ngành Kế toán);
+ Bộ môn Quản trị kinh doanh (phụ trách ngành Quản trị kinh doanh);
+ Bộ môn Phát triển kỹ năng.
 
Hình 2. Sơ đồ quá trình phát triển của Khoa Kinh tế và Quản lý
Cơ cấu tổ chức của khoa như sau:

Hình 3: Sơ đồ tổ chức của Khoa Kinh tế và Quản lý

Các ngành đào tạo của Khoa thường xuyên được nâng cấp và mở rộng thành các chuyên ngành để thích ứng với nhu cầu nhân lực của xã hội. Hiện nay, khoa quản lý 4 CTĐT bậc đại học là: Quản lý xây dựng, Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh và 3 CTĐT bậc cao học: Kinh tế xây dựng, Quản trị kinh doanh và Quản lý kinh tế.
Trong vòng 5 năm qua (2014-2018), số lượng sinh viên đại học chính quy của các ngành được tuyển hằng năm không ngừng tăng từ 560 sinh viên năm 2014, lên đến 1100 năm 2018 (tăng 96%, bình quân mỗi năm tăng 19%) với điểm tuyển đầu vào tương đối cao. Điều này làm cho quy mô sinh viên của Khoa cũng không ngừng tăng, năm 2018, Khoa có tổng số 3400 sinh viên đại học. Số sinh viên tốt nghiệp hàng năm luôn đạt tỉ lệ cao trên 95% trong đó tỉ lệ khá, giỏi và xuất sắc chiếm khoảng 70%, nhiều sinh viên đạt các giải cao trong học tập như thủ khoa xuất sắc, đạt các giải Loa Thành, giải thi Olimpic… Qua khảo sát từ năm 2016 đến nay, tỷ lệ sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm sau 1 năm là trên 90% và phát huy tốt năng lực chuyên môn đã được đào tạo. Bên cạnh đó, bình quân trong giai đoạn từ 2014-2018, mỗi năm Khoa tuyển sinh khoảng 100 học viên cao học.
Để đáp ứng với quy mô đào tạo như vậy, hiện nay đội ngũ giảng viên và cán bộ của Khoa có 76 người gồm có 9 PGS, 14 tiến sĩ, 48 thạc sĩ (29 NCS), 5 kĩ sư/cử nhân.
Về nghiên cứu khoa học, trong gần 40 năm qua Khoa đã chủ trì và tham gia 45 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, hiện đang thực hiện 02 Đề tài nghiên cứu cấp Bộ, 06 đề tài cấp cơ sở. Số lượng bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học trong 03 năm vừa qua là 120 bài, trong đó có 12 bài đăng trên tạp chí quốc tế (ISI, Scopus). Về nghiên cứu khoa học của sinh viên, trong 3 năm vừa qua có 74 nhóm sinh viên với gần 200 em tham gia nghiên cứu khoa học, trong đó đạt 7 giải nhất, 7 giải nhì, 7 giải 3 cấp trường. Kết quả thi Olympic trong 3 năm vừa qua: Đạt 04 giải cấp quốc gia (1 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 01 giải khuyến khích); 53 giải cấp trường (08 giải nhất, 13 giải nhì, 27 giải ba).
Về phục vụ cộng đồng, cán bộ, giảng viên của Khoa chủ trì và tham gia nhiều dự án phục vụ sản xuất về tư vấn thiết kế, hoạt động khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thuỷ lợi, quản lý tài nguyên nước, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, an toàn hồ chứa, quản lý khai thác công trình thuỷ lợi, khuyến nông về tưới. Trong 5 năm qua đã tham dự tổng cộng gần 30 dự án, kinh phí gần 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn tham gia nhiều hoạt động tư vấn đào tạo, tập huấn, đào tạo cho nông dân và các hợp tác xã, thông tin truyền thông với nhiều đơn vị từ Trung ương đến địa phương.
Để nâng cao chất lượng giảng dạy, hội nhập với khu vực và quốc tế, Khoa đã thực hiện hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học từ nhiều nước trên thế giới về nghiên cứu và đào tạo như: Đại học Northampton, Tổng hợp London; Exeter; Đại học Gloucestershire (Anh); Đại học Flinder (Austrialia); Đại học Lyon 3 (Pháp); Lusiana (Mỹ) Đại học Chualalongkorn và Học viện công nghệ AIT (Thái Lan); Đại học Kinh tế Trung ương Bắc Kinh, Đại học Vũ Hán (Trung Quốc); Đại học Zielona Gora (Ba Lan); Hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế (DAAD, Đức), GIZ-MRC tổ chức nhiều cuộc hội thảo chuyên đề. Đến nay Khoa đã có hợp tác với hơn 50 doanh nghiệp trong và ngoài nước trong gắn kết đào tạo giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên như: Tổng công ty xây dựng nông nghiệp Việt Nam – CTCP; Tập đoàn K&J; Ngân hàng BIDV; Công ty cổ phần Misa; Công ty Soroban Việt Nam; Tập đoàn Bắc Đô; các doanh nghiệp quản lý khai thác thủy lợi phía bắc, Tập đoàn giáo dục Canada; Công ty Minami Fuji (Nhật Bản).
Với những thành tích trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng Khoa KT&QL liên tục là đơn vị đạt danh hiệu lao động xuất sắc từ năm 2012 đến 2018, bằng khen của Bộ trưởng năm 2004 và 2018.
2. Thông tin về Ngành Quản trị kinh doanh
- Thời lượng đào tạo: 4 năm; tổng số tín chỉ: 130
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp: TOEIC 450
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị kinh doanh nhằm cung ứng cho xã hội đội ngũ lao động có đủ năng lực đảm nhận các vị trí quản lý trong các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, với các mục tiêu cụ thể sau:
Mục tiêu 1 (MT1): Có hiểu biết tốt về nền tảng của quản trị, có tư duy hệ thống, phân tích phản biện, đề xuất các phương án giải quyết các vấn đề về quản trị kinh doanh
Mục tiêu 2 (MT2): Có khả năng thích nghi và tự học tập thông qua hoạt động thực tiễn trong các lĩnh vực chuyên môn về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh
Mục tiêu 3 (MT3): Có khả năng giải quyết các vấn đề về vận hành và quản lý trong doanh nghiệp thông qua khả năng hợp tác và lãnh đạo đổi mới trong tổ chức
Mục tiêu 4 (MT 4): Là các công dân toàn cầu, có đạo đức, có trách nhiệm xã hội, có năng lực cộng tác và hoạch định phát triển bản thân
Triển vọng nghề nghiệp
Các cử nhân ngành QTKD sẽ có cơ hội làm việc tại các vị trí, tổ chức như:
• Nhân viên hoặc quản lý tại các tổ chức kinh doanh và phi kinh doanh,
• Nhân viên hoặc quản lý tại các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội,
• Nhân viên hoặc quản lý tại các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế
Họ sẽ có khả năng từng bước phát triển nghề nghiệp theo các hướng sau:
- Nhà quản trị chuyên ngành (kinh doanh, marketing, tài chính, sản xuất, nhân sự, ..) trong tổ chức
- Nhà quản trị chiến lược trong tổ chức
- Nhà quản trị tác nghiệp trong tổ chức
- Nhà quản trị công nghệ trong tổ chức
- Nhà quản trị đào tạo trong tổ chức
- Nhà phát triển kinh doanh trong tổ chức (Business Development)
- Nhà quản trị thay đổi trong tổ chức
- Nhà quản trị tái cấu trúc trong tổ chức
- Nhà quản trị thiết kế sản phẩm và dịch vụ trong tổ chức
- Nhà tích hợp hệ thống quản lý
- Nhà nghiên cứu
 Cụ thể đối với 3 Chuyên ngành như sau:
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế:
Chuyên viên/Cán bộ quản lý kinh doanh, xuất nhập khẩu của các đơn vị sản xuất kinh doanh, các công ty thương mại, công ty xuất nhập khẩu, công ty giao nhận vận tải ngoại thương, văn phòng đại diện, đại lý vận tải tàu biển, hàng không, bảo hiểm, ngân hàng…
Chuyên ngành Quản trị marketing:
Chuyên viên marketing tổng hợp, chuyên viên nghiên cứu thị trường, giám sát bán hàng, chuyên viên truyền thông marketing, quảng cáo, PR trong mọi loại hình doanh nghiệp;
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại điện tử:
Chuyên viên/Cán bộ quản lý tại các công ty cung cấp giải pháp về thương mại điện tử, các công ty đang hoặc có dự định triển khai hoạt động và ứng thương mại điện tử. Chuyên viên kinh doanh/bán hàng trực tuyến.
Tự khởi nghiệp kinh doanh thương mại điện tử
Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Tiếp tục học tập nâng cao kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành trong lĩnh vực kinh tế quản trị kinh doanh;
- Có đủ năng lực tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về kinh tế quản trị kinh doanh
- Email:
Trưởng Bộ môn: TS. Trần Quốc Hưng
SĐT: 0914.562.638
Email: hungtq@tlu.edu.vn
3. Thông tin về Ngành Kế toán
- Thời lượng đào tạo: 4 năm; tổng số tín chỉ: 130
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp: TOEIC 450
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Triển vọng nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp đại học kế toán có thể làm được các công việc sau:
- Chuyên viên kế toán, kiểm toán, tài chính trong các doanh nghiệp (trong và ngoài nước); nhân viên kế toán trong các đơn vị HCSN và trong các các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp.
- Nhân viên tư vấn kế toán, thuế và tài chính trong các công ty tư vấn thuế.
- Chuyên viên thẩm định tín dụng trong các ngân hàng và tổ chức tín dụng; chuyên viên phân tích tài chính và môi giới chứng khoán trong các công ty chứng khoán.
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
- Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục học tập, nghiên cứu lấy bằng thạc sĩ ở trong và ngoài nước cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.
- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.
- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.
4. Thông tin về Ngành Kinh tế
- Thời lượng đào tạo: 4 năm; tổng số tín chỉ: 130
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp: TOEIC 450
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Cử nhân Kinh tế nhằm cung cấp cho xã hội đội ngũ lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, nắm vững nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; đủ năng lực đảm nhận các vị trí quản lý trong các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, với các mục tiêu cụ thể sau:
Mục tiêu 1 (MT1): Có hiểu biết cơ bản về kinh tế, có tư duy hệ thống, phân tích các vấn đề kinh tế và có thể trình bày, đề xuất một số ý tưởng về các vấn đề kinh tế.
Mục tiêu 2 (MT2): Có khả năng thích ứng và học tập sáng tạo thông qua hoạt động thực hành theo từng chuyên ngành kinh tế cụ thể như kinh tế tài nguyên thiên nhiên, kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế, kinh tế đầu tư.
Mục tiêu 3 (MT3): Có khả năng giải quyết các vấn đề quản lý kinh tế trong thực tiễn tương ứng với từng chuyên ngành đào tạo thông qua khả năng hợp tác và phối hợp với các tổ chức kinh tế, các cơ quan quản lý ngành kinh tế, các viện nghiên cứu.
Mục tiêu 4 (MT4): Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để phát triển chiến lược, xây dựng và thực hiện các kế hoạch hoạt động cho các tổ chức kinh tế. Có năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động quản lý kinh tế và sản xuất kinh doanh cụ thể ở các lĩnh vực kinh tế quốc tế, xuất nhập khẩu, quản lý và khai thác tài nguyên thiên nhiên. Tham gia hoặc chủ trì nghiên cứu các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế ngành, quản lý và phát triển các doanh nghiệp. Tham gia hoặc chủ trì xây dựng và tổ chức quản lý các dự án đầu tư phát triển công và tư; phát triển và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.
Mục tiêu 5 (MT 5): Có kiến thức, kỹ năng và thái độ của những công dân toàn cầu thể hiện qua tư duy và hành động có trách nhiệm xã hội, văn hóa cao, tinh thần cộng đồng gắn với năng lực cộng tác và hoạch định phát triển bản thân.
Triển vọng nghề nghiệp
Nơi làm việc
- Cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội từ trung ương xuống địa phương, đặc biệt là ở các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế ở cấp trung và cấp cơ sở;
- Các cơ quan quản lý ngành, quản lý các lĩnh vực tài nguyên, quản lý công; các tổ chức liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại quốc tế và kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức thương mại của Việt Nam và quốc tế.
- Có thể làm việc ở hệ thống các tổ chức kinh tế, kể cả doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh quốc tế, đầu tư, kinh doanh tài nguyên và môi trường hoặc các tổ chức kinh tế cung cấp các hàng hóa công.
Vị trí làm việc và khả năng đảm nhiệm
- Nhân viên hoặc quản lý tại các tổ chức kinh doanh và phi kinh doanh, quản lý kinh tế, các tổ chức công; v.v.
- Nhân viên hoặc quản lý tại các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền nhà nước cấp trung và cơ sở.
- Chuyên viên hoặc quản lý tại các cơ quan nghiên cứu và hoạch định chính sách kinh tế - xã hội, các tổ chức thuộc mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội,
- Chuyên viên hoặc quản lý tại các định chế kinh tế quốc tế, các viên nghiên cứu; các cơ quan phi chính phủ.
- Nhân viên hoặc quản lý tại các doanh nghiệp kinh doanh thuộc các lĩnh vực kinh tế quốc tế, kinh tế tài nguyên, đầu tư kinh doanh hoặc đầu tư tài chính, đặc biệt phù hợp với khu vực doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ.
Khả năng phát triển nghề nghiệp
- Sinh viên tốt nghiệp ngành kinh tế có thể phát triển thành các nhà chuyên môn có trình độ trong các lĩnh vực chuyên sâu về quản lý tài nguyên – môi trường, phân tích và dự báo các vấn đề kinh tế trong tổ chức hoặc cho nền kinh tế;
- Phát triển thành các chuyên gia phân tích, dự báo xu hướng thị trường, tư vấn về thay đổi môi trường kinh doanh để tìm các hướng đầu tư, kêu gọi vốn, v.v.
- Trở thành các nhà quản lý trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại quốc tế, các dự án M&A, hoặc có thể tự khởi nghiệp tham gia thị trường kinh doanh hoặc cung cấp một số dịch vụ kinh tế - xã hội.
Có thể trở thành các nhà phân phân tích chính sách, nghiên cứu, giảng dạy về kinh tế, đàm phán quốc tế
Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
Sinh viên tốt nghiêp ngành kinh tế, các chuyên ngành kinh tế phát triển, kinh tế quốc tế, kinh tế đầu tư, kinh tế tài nguyên thiên nhiên có đủ năng lực để tiếp tục học tập suốt đời, học ở các bậc học cao hơn ở trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và tự học để đáp ứng sự phát triển của nghề nghiệp trong tương lai.
5. Thông tin về Ngành Quản lý xây dựng
- Thời lượng đào tạo: 4,5 năm; tổng số tín chỉ: 145
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp: TOEIC 400
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng về nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Kỹ sư Quản lý xây dựng nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao, nắm vững kiến thức, kỹ năng và đủ năng lực đảm nhận các vị trí làm việc trong lĩnh vực kinh tế xây dựng và quản lý xây dựng.
- Mục tiêu 1 (MT1): Có hiểu biết cơ bản về quản lý xây dựng, có tư duy hệ thống, biết phân tích các vấn đề trong lĩnh vực quản lý xây dựng và có thể trình bày, đề xuất một số ý tưởng về các vấn đề về quản lý đầu tư xây dựng.
- Mục tiêu 2 (MT2): Có khả năng thích ứng và học tập sáng tạo thông qua hoạt động thực hành.
- Mục tiêu 3 (MT3): Có khả năng giải quyết các vấn đề về quản lý xây dựng trong thực tiễn thông qua khả năng hợp tác và phối hợp với các các nhân, tổ chức, cơ quan quản lý, các đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
- Mục tiêu 4 (MT4): Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để xây dựng, phát triển chiến lược, xây dựng và thực hiện các kế hoạch hoạt động cho các tổ chức trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Có năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động về quản lý đầu tư xây dựng, sản xuất kinh doanh cụ thể trong đầu tư xây dựng. Tham gia hoặc chủ trì xây dựng và tổ chức quản lý các dự án đầu tư xây dựng, điều hành và phát triển các doanh nghiệp đầu tư xây dựng.
- Mục tiêu 5 (MT 5): Có kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực tự chủ thể hiện qua tư duy và hành động có trách nhiệm xã hội, văn hóa cao, tinh thần cộng đồng gắn với năng lực cộng tác và hoạch định phát triển bản thân.
Triển vọng nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong lĩnh vực quản lý xây dựng, kỹ năng làm việc ở hiện trường cũng như văn phòng. Cụ thể là thực hiện các công việc quản lý dự án, quản lý tài chính, quản lý chất lượng, thẩm định, thẩm tra tại các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương đang thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng. Công việc tư vấn thiết kế, thi công tại các công ty tư vấn đầu tư, xây dựng. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực kỹ thuật, kinh tế và quản lý trong xây dựng ở các đơn vị nghiên cứu, đào tạo.
 
Năm thành lập: 2015
Tóm tắt lịch sử thành lập: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn được thành lập theo quyết định số 612/QĐ-ĐHTG ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang.
Đội ngũ cán bộ viên chức: Khoa hiện có 40 viên chức, trong đó có: 05 tiến sĩ, 31 thạc sĩ và 04 cử nhân.
Các ngành đào tạo: Khoa hiện tại quản lý, đào tạo 04 ngành học trình độ Đại học: Văn học; Văn hóa học; Du lịch (tuyển sinh năm 2019); 02 ngành học trình độ Cao đẳng giáo dục nghề nghiệp: ngành Tiếng Anh; Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành.
Liên kết đào tạo:
- Khoa liên kết với Sở Văn hóa – Thể thao – Du lịch Tiền Giang tổ chức giảng dạy các lớp cấp chứng chỉ hành nghề hướng dẫn viên du lịch.
- Khoa có mối quan hệ mật thiết với một số cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội kinh tế… trong tỉnh và các tỉnh lân cận; tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm của học sinh - sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Email: kkhxhnv@tgu.edu.vn
Năm thành lập: 2015
Tóm tắt lịch sử thành lập: Khoa Khoa học Tự nhiên được thành lập theo Quyết định số 611/QĐ-ĐHTG do Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền Giang ký ngày 26 tháng 10 năm 2015. Tiền thân của Khoa là Khoa Khoa học Cơ bản.
Đội ngũ cán bộ viên chức: Khoa hiện có 02 Tiến sĩ, 02 NCS, 11 Thạc sĩ.
Các ngành đào tạo: Toán ứng dụng (Toán Kinh tế, Toán Thống kê).
Email: kkhtn@tgu.edu.vn
Năm thành lập: 2010
Tóm tắt lịch sử thành lập: Khoa Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định số 793/QĐ - ĐHTG ngày 26/10/2010 về việc thành lập khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Tiền Giang. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/11/2010. Tiền thân của khoa là bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Công nghệ Trường Cao đẳng cộng đồng Tiền Giang được thành lập vào năm 2001, sau đó là bộ môn Công nghệ thông tin thuộc khoa Kỹ thuật Công nghệ Trường Đại học Tiền Giang từ năm 2006.
Đội ngũ cán bộ viên chức: Khoa hiện có 2 Bộ môn (Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm) với 16 giảng viên và 3 chuyên viên hành chánh.
Các ngành đào tạo: Công nghệ thông tin (trình độ Đại học và Cao đẳng); Hệ thống thông tin (trình độ Đại học).
Email: kcntt@tgu.edu.vn
Năm thành lập: 2010
Tóm tắt lịch sử thành lập: Năm 2005 Khoa Kỹ thuật được thành lập từ nền tản Khoa Trung học Chuyên nghiệp và dạy nghề - Trường Cao đẳng Cộng đồng Tiền Giang, đến 2007 Bộ môn Công nghệ Thông tin từ Khoa Công nghệ được nhập vào Khoa Kỹ thuật; Đến 2010, Bộ môn Xây dựng, Bộ môn Công nghệ Thông tin được tách ra khỏi Khoa Kỹ thuật, để thành lập Khoa Xây dựng và Khoa Công nghệ Thông tin. Cũng năm 2010, Khoa Kỹ thuật được đổi tên thành Khoa Kỹ thuật Công nghiệp, đào tạo các ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Khí, Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử, Công nghệ Điều khiển và Tự động hóa, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Tin học công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May trình độ Đại học, Cao đẳng.
Đội ngũ cán bộ viên chức: Khoa hiện có 33 giảng viên, 01 giáo viên THCS. Trong đó trình độ Tiến sĩ: 02 VC, NCS: 04 VC; Thạc sĩ: 19 VC; Cao học: 07VC; Đại học: 02 VC.
Các ngành đào tạo:
+ Bậc đại học chính quy: 1. CNKT Cơ khí; 2. CNKT Cơ điện tử; 3. CNKT Điều khiển & Tự động hóa; 4. CNKT Điện tử - Tin học công nghiệp.
+ Bậc cao đẳng nghề nghiệp: 1. CN May; 2. CNKT Điện - Điện tử; 3. CNKT Cơ khí.
Liên kết khu vực: Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu như: Cty TNHH Nam of London, Cty TNHH Alliance One, Cty Cổ phần May Việt Thành, Cty Cổ phần May TexGiang, Cty TNHH nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam, Cty Cổ phần May Tiền Tiến, Cty Cổ phần Hùng Vương, Cty Nhựa CP MeKong; Cty TNHH dịch vụ và Kỹ thuật Bảo Châu; Cty TNHH Công nghệ hóa nhựa Bông sen; Cty TNHH Royal Foods Việt Nam; Cty TNHH Thương mại và dịch vụ Cơ điện lạnh Bình Minh Én; Cty TNHH MTV Cơ khí nông nghiệp Phan Tấn; Cty CP GreenFeed Việt Nam; Cty TNHH MTV Ống thép Hòa Phát Long An; Cty TNHH Tongwei Việt Nam; Cty TNHH Mô hình Vi trực thăng Microheli…
Email:kktcn@tgu.edu.vn
Năm thành lập: 2015
Tóm tắt lịch sử thành lập: Khoa kỹ thuật Xây dựng được thành lập trên cơ sở Bộ môn Xây dựng thuộc khoa Kỹ thuật theo Quyết định số 340/QĐ-ĐHTG ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Trường Đại học Tiền Giang. Đến năm 2015 Khoa được đổi tên thành Khoa Kỹ thuật xây dựng theo Quyết định 614/ QĐ-ĐHTG ngày 26/10/2015.
Đội ngũ cán bộ viên chức: Khoa hiện có11 viên chức (09 giảng viên, 02 chuyên viên); gồm 03 tiến sĩ, 06 thạc sĩ (03 NCS trong đó 01 NCS nước ngoài), 01 đang học cao học.
Các ngành đào tạo: Khoa hiện tại đang đào tạo 02 chương trình: Đại học Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng và CĐ Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
Liên kết khu vực: Khoa có hợp tác chặt chẽ về chuyên môn, nghiệp vụ với Đại học Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh và các trường Đại học trong khu vực. Ngoài ra, Khoa còn nhận được sự hỗ trợ, cộng tác từ các cán bộ quản lý chuyên môn về xây dựng có thâm niên làm việc tại các cơ quan, công ty, xí nghiệp, luôn sẵn sàng tham gia chia sẻ kinh nghiệm và những kiến thức phong phú cho các em sinh viên, nâng cao cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Email: kktxd@tgu.edu.vn
Năm thành lập: 2008
Tóm tắt lịch sử thành lập: Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 04/QĐ-ĐHTG ngày 31/10/2005, trên cơ sở hợp nhất hai tổ Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của 2 trường Cao đẳng (Cao đẳng Cộng đồng TG và Cao đẳng Sư phạm TG). Năm 2008, Khoa được đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị theo Quyết định số 486/QĐ-ĐHTG ngày 16/07/2008.
Mục tiêu đào tạo: Khoa Lý luận Chính trị có chức năng tổ chức triển khai nhiệm vụ đào tạo khối kiến thức khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của ĐCSVN; nghiên cứu khoa học; phục vụ cộng đồng; xây dựng các điều kiện đảm bảo chất lượng giảng dạy khối kiến thức do khoa đảm trách. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, Khoa Lý luận chính trị đang không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Khoa đã góp phần cùng nhà trường đào tạo hàng vạn trí thức có trình độ chuyên môn sâu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực giải quyết các vấn đề thực tiễn, luôn là đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động tư tưởng và lý luận chính trị của nhà trường, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, cầu tiến, năng động, sáng tạo, ra sức xây dựng tập thể khoa vững mạnh toàn diện.
Đội ngũ cán bộ viên chức: Khoa hiện có 11 viên chức, trong đó có 09 giảng viên, 02 chuyên viên. Về trình độ: Tiến sĩ: 02, Thạc sĩ: 07, Cử nhân - Học viên cao học: 02.
Email:kllct@tgu.edu.vn
Năm thành lập: 2005
Tóm tắt lịch sử thành lập: Khoa Sư phạm được thành lập ngày 04 tháng 11 năm 2005 trên cơ sở sáp nhập các Khoa: Toán - Lý - Tin; Hoá - Sinh; Văn - Sử - Địa; Tiểu học - Mầm non; tổ Tâm Lý học - Giáo dục học; tổ Giáo dục thể chất - Giáo dục Quốc phòng của Trường Cao đẳng Sư phạm Tiền Giang.
Đội ngũ cán bộ viên chức: Khoa hiện có 23 viên chức, trong đó chia thành 04 bộ môn Giáo dục Phổ thông, Mầm non, Tâm lý học Giáo dục học, Quản lý giáo dục, Nghệ thuật và 01 tổ giáo vụ khoa; cán bộ quản lý gồm 01 Trưởng khoa quản lý điều hành và 02 Phó Trưởng khoa. Về Trình độ chuyên môn, Khoa có 2 Nghiên cứu sinh, 13 Thạc sĩ, 3 Cao học, 5 Cử nhân.
Các ngành đào tạo chính: Khoa đã và đang đào tạo các ngành:
+ Đại học: Sư phạm Toán học; Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Vật Lý; Cử nhân Văn Học; Sư phạm Giáo dục Tiểu học.
+ Cao đẳng: Sư phạm Toán học; Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Vật Lý; Sư phạm Giáo dục Tiểu học; Sư phạm Mầm non, Sư phạm Âm Nhạc, Sư phạm Mỹ Thuật; Sư phạm Tiếng Anh; Sư phạm Thể dục - Công tác đội; Sư phạm Sinh - Hóa; Sư phạm Sử - Địa; Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp - Công nghiệp.
+ Khoa đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm bậc 1, bậc 2 và UBND tỉnh Tiền Giang giao nhiệm vụ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.
Email: ksupham@tgu.edu.vn
- Nhằm hỗ trợ sinh viên sau tốt nghiệp, Trường Đại học Tiền Giang đã có những hoạt động hỗ trợ sinh viên như:
+ Ban hành quy trình Giới thiệu việc làm cho sinh viên, thông qua quy trình này các thông tin của nhà tuyển dụng sẽ được thông tin đến từng Khoa chuyên ngành nhằm giúp cho sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
+ Trước khi sinh viên ra trường, sinh viên năm cuối tham gia tuần sinh hoạt công dân cuối Khóa và Lễ phát bằng tốt nghiệp, TT.QHDN&TVTS liên hệ với TT GTVL, các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng đến gặp gỡ, thông tin tuyển dụng và trực tiếp phỏng vấn tuyển dụng sinh viên.
+ Tất cả sinh viên trước khi ra Trường đều cung cấp cho TT.QHDN&TVTS thông tin, nhu cầu tìm việc qua mẫu của Trường. Thông tin trên là cơ sở dữ liệu để nhà Trường giới thiệu việc làm cho sinh viên đến với nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó đơn vị tuyển dụng có nhu cầu tìm ứng viên thì liên hệ TT.QHDN&TVTS và điền vào mẫu Thông tin tuyển dụng của Trường.
+ Hàng năm TT.QHDN&TVTS đều gửi thông tin sinh viên sắp tốt nghiệp cần nhu cầu tìm việc đến Trung tâm GTVL tỉnh Tiền Giang và ngược lại hàng tháng Trung tâm GTVL Tiền Giang gửi thông tin tuyển dụng đến TT.QHDN&TVTS nhằm giúp cho sinh viên và doanh nghiệp nhanh chóng gặp nhau. 
+ Để sinh viên tìm kiếm được việc làm một cách nhanh nhất và thường xuyên, nhà trường đã thành lập trang Fanpage trên Facebook và Zalo (0828.280.739) đăng tuyển nhu cầu tìm ứng viên để giới thiệu việc làm cho sinh viên.
+ Về ngày Hội việc làm hàng năm: từ 2015 đến nay do nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị không tập trung vào khoảng thời gian sinh viên tốt nghiệp, nên không tổ chức các Ngày hội việc làm.
- Các đơn vị doanh nghiệp đã kí kết với nhà trường về việc tiếp nhận, sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp:
STT ĐƠN VỊ THÔNG TIN LIÊN HỆ
1 Công ty TNHH Thủy sản Đại Thành Mrs Mai -  0932 809 465
Email: maibuithituyet2017@gmail.com
2 Ngân hàng Techcombank Email: kimnst@techcombank.com.vn
Điện thoại: 028.3911.6868 – ext 8804 (Ms Kim)
3 Ngân hàng TMCP Kiên Long Email: tampchi@kienlongbank.com
Hotline: 028 3933 3393 (EXT 137)
4 Công ty TNHH Anh Dẩu –Tiền Giang SĐT: 02733.822.742,
Email: nguyen.han26@yahoo.com.vn
5 Công ty Cổ phần An Khánh Điện thoại: 0292 3 880 776 (Ly_ P.HCNS)
Email: trucly@ankhanhco.com.vn
6 Công ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng Điện thoại: 028.5431.7917
Email: bich@grc.vn
7 Công ty TNHH CBTP XK Vạn Đức Tiền Giang Điện thoại: 02733 619072  Ext (128)
Email: huong.nguyen@vinhhoan.com
8 Công ty Cổ phần Giải pháp thanh toán Điện lực và Viễn thông Mr Hưng: 01678 840 860
Email: nqHung@ecpay.vn
9 Công ty TNHH MTV PUNGKOOK Bến Tre-CN Mỹ Tho SĐT: 0273.6265009 (Gặp Ms.Thủy)
Email: thanhthuy-pkmt@pungkookvn.com
10 Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Email: truonghuynhthanhtruc@thaco.com.vn
SĐT: 0938 805 191. Trúc
11 Hino Ngọc Thành Mrs. Thúy – 0916 690 539
12 Công ty TNHH Kiểm toán VINASC vinasctax@gmail.com
13 Công ty TNHH Quảng Việt Tiền Giang Số điện thoại liên hệ: 0273.3937.466 (ext:122)
email:ngocyen@qve.com.vn
14 Công ty TNHH Nissei Electric Mytho Điệnthoại: 0273. 3642453 (Ext: 636)
Hotline: 093.892.7766 Mr. Cang
Email: Huynh_Trung_Cang@nissei-el.co.jp
15 CN Cty TNHH Uni-President VN Tại TG Thông tin liên hệ: Ms Phụng 091955518 hoặc 02733953003-line 1203
16 Công ty TNHH YMUV Điện thoại: 0733937549 - 58063
Hoặc 0908.835.692 gặp anh Phương
17 Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tỉnh Tiền Giang Số 2 Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
18 Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng  - VPBank – CN Tiền Giang Mobile: 0907 299 233 | Tel: 02733 869 998 | Email: thuannt11@vpbank.com.vn
19 Công Ty TNHH Freeview Industrial Việt Nam SĐT: 0939.680.288 – 0939.226.488 Chị Hường
20 Công ty TNHH Bệnh viện thú y Petpro Email:generalmanager@thuypetpro.com.vn
Điện thoại:  0915 390 041 (P.nhân sự - C. Hà)
21 Công ty Thực phẩm Minh Quân Di động: 0901 286 139 Gặp Anh Lộc  
 
22 Nhà máy Tôn Đoàn Kết Liên hệ: 02733 923 242 - 0907 685 465 (Gặp Trình)
23 GO! Mỹ Tho ĐT: 02733 878 044 (gặp Ms. Duyên).
email:dang-thi-my.duyen@bigc-vietnam.com
24 Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời Di động: 0943 88 70 70 – Thảo
Email: thao.t.bui@loctroi.vn
25 Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang Người liên hệ: Mr. Tuấn 0962 343 009 email tuannt.ticco@gmail.com
- Về các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp:
+ Đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp: Trường Đại học Tiền Giang giao đầu mối công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh.
+ Cán bộ đầu mối hỗ trợ khởi nghiệp: Th.S Đinh Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm QHDN&TVTS.
+ Số điện thoại liên hệ: 094.180.1789
+ Địa chỉ email: dinhquoccuong@tgu.edu.vn
+ Các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp: Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp được Nhà trường tổ chức từ năm 2012 đến nay; tổ chức buổi giao lưu giữa các doanh nhân thuộc Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại thành phố Hồ Chí Minh (TGB) với viên chức và sinh viên với chủ đề “Khởi nghiệp đổi mới – Sáng tạo thời 4.0”; chủ trì phối hợp cùng Câu lạc bộ Doanh nhân Tiền Giang tại TP.HCM (TGB), Công ty Tư vấn Việt Nam (VCG) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Chi nhánh tại Cần Thơ tổ chức Lớp tập huấn “Khởi nghiệp - Đổi mới - Sáng tạo 2018” cho hơn 120 học viên là nữ giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng trong khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long; giáo viên các trường THPT, cán bộ phụ nữ và cán bộ Đoàn các huyện, thành, thị trong tỉnh Tiền Giang.
- Môi trường hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp:
+ Do chưa đủ điều kiện về mặt nhân lực, hiện trường chưa thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, tuy nhiên, Ban Giám hiệu đã chỉ định Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp & Tư vấn tuyển sinh là đầu mối thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của trường. Định hướng đến năm 2025, trường sẽ xây dựng, hoàn chỉnh bộ máy và đưa vào hoạt động bộ phận khởi nghiệp trực thuộc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Tư vấn tuyển sinh trường.
+ Không gian chung hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp được bố trí tại cơ sở Thân Cửu Nghĩa của trường với tên gọi là "Không gian café khởi nghiệp". Nơi đây để các bạn sinh hoạt các câu lạc bộ, đội nhóm về khởi nghiệp, gặp gỡ quý thầy cô trong trường, các doanh nhân, cựu sinh viên để trao đổi vấn đề khởi nghiệp.
+ Hiện trường đã có kế hoạch thành lập Câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp TGU trực thuộc Hội Sinh viên điều hành và quản lí. Câu lạc bộ hiện đang vận động sinh viên tham gia, vận động nguồn lực hỗ trợ và xây dựng định hướng hoạt động lâu dài, hiệu quả.
+ Thông qua Cuộc thi Sinh viên khởi nghiệp, nhiều ý tưởng, dự án của viên chức và sinh viên Trường Đại học Tiền Giang đã tham gia và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: có 07/20 đề tài lọt vào vòng chung kết và đạt 01 giải ba (không có giải nhất và giải nhì) và 01 giải khuyến khích ở đề tài: “Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mứt thanh long ruột đỏ sấy dẻo” của nhóm tác giả Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm và “Kinh doanh dịch vụ sinh viên Tri thức trẻ” của nhóm tác giả Khoa Kinh tế - Luật của cuộc thi khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Startup) năm 2016 do Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam VCCI - Chi nhánh Cần Thơ tổ chức. Đề tài “Thành lập cơ sở sản xuất sữa gạo lức trà xanh B- Milk” của sinh viên Mai Thị Xuân Oanh cũng đã lọt vào vòng chung khảo khu vực phía Nam của Cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên “Start-up Student Ideas” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức vào năm 2017. Năm 2018, đề tài "Bán bánh dân gian Nam bộ trực tuyến" của nhóm sinh viên Khoa Kinh tế - Luật đạt được giải Khuyến khích cuộc thi khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Startup) năm 2018 do Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam VCCI - Chi nhánh Cần Thơ tổ chức.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây