Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM
SINCE 1957
Điểm đánh giá: 5 sao trong 1 đánh giá
Click để đánh giá trường
    1. Sứ mệnh
Trường Đại Học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM là trường đại học tự chủ có sứ mệnh:
Đào tạo đội ngũ trí thức có năng lực lãnh đạo;
Sáng tạo tri thức mới thông qua nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;
Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng

2. Tầm nhìn: giai đoạn 2016-2020 định hướng 2030
Trở thành trường đại học sáng tạo, tiên phong và chủ động hội nhập quốc tế.
 3. Giá trị cốt lõi
Trường Đại học Bách Khoa hướng tới các giá trị cơ bản để đáp ứng sứ mạng của nhà trường:
Năng lực và tâm huyết của đội ngũ quản lý, giảng viên và sinh viên;
Tinh thần đổi mới sáng tạo trong đào tạo, nghiên cứu khoa học;
Môi trường học tập năng động, hội nhập quốc tế;
Tinh thần trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng;
Kết nối giữa nhà trường, cộng đồng và doanh nghiệp

4. Mục tiêu chiến lược
Mục tiêu chiến lược của Trường bao gồm:
Quản trị hiệu quả các nguồn lực đảm bảo thực hiện quyền tự chủ đại học;
Thu hút và đãi ngộ đội ngũ cán bộ viên chức chất lượng cao để phát huy năng lực cống hiến;
Xuất sắc trong đào tạo;
Xuất sắc trong khoa học – công nghệ;
Thực hiện trách nhiệm xã hội và phục vụ cộng đồng
1. Giới thiệu chung về Khoa
2. THÔNG TIN VỀ TỪNG NGÀNH: XIN VUI LÒNG XEM CÁC LINK ĐÍNH KÈM CHO TỪNG KHOA VÀ TỪNG NGÀNH
2.1 KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ:
Website: 
http://www.dee.hcmut.edu.vn
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - TRUYỀN THÔNG:
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN & TỰ ĐỘNG HÓA:
Website: 
2.2 Khoa Kỹ thuật Xây dựng:
Website: 
http://www.dce.hcmut.edu.vn/

- NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=16&nganh_id=26

- NGÀNH KIẾN TRÚC:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=16&nganh_id=27

- NGÀNH KỸ THUẬT CƠ SỞ HẠ TẦNG:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=16&nganh_id=30

- NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH BIỂN:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=16&nganh_id=31

- NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH THỦY:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=16&nganh_id=29

- NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=16&nganh_id=33

- NGÀNH KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=16&nganh_id=25

- NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=16&nganh_id=32


2.3 KHOA CƠ KHÍ:
Website: 
http://www.fme.hcmut.edu.vn

- NGÀNH CÔNG NGHỆ MAY:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=12&nganh_id=42

- NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=12&nganh_id=39

- NGÀNH KỸ THUẬT DỆT:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=12&nganh_id=43

- NGÀNH KỸ THUẬT HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP THUỘC KHOA CƠ KHÍ:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=12&nganh_id=44

- NGÀNH LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG THUỘC KHOA CƠ KHÍ:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=12&nganh_id=48

- NGÀNH KỸ THUẬT NHIỆT:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=12&nganh_id=41

- NGÀNH KỸ THUẬT CƠ – ĐIỆN TỬ:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=12&nganh_id=12

2.4 KHOA KỸ THUẬT HOÁ HỌC:
Website: 
http://www.dch.hcmut.edu.vn/

- NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=14&nganh_id=35

- NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=14&nganh_id=36

- NGÀNH KỸ THUẬT HÓA HỌC:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=14&nganh_id=37

2.5 KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH:
Website: 
http://www.cse.hcmut.edu.vn ; http://www.cse.hcmut.edu.vn/site/vi/Page?item=50

- NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=10&nganh_id=9

- NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=10&nganh_id=8

2.6 KHOA CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU:
Website: 
http://www.fmt.hcmut.edu.vn

- NGÀNH KỸ THUẬT VẬT LIỆU:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=20&nganh_id=38

2.7 KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG:
Website: 
www.fas.hcmut.edu.vn

- NGÀNH CƠ KỸ THUẬT:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=18&nganh_id=18

- NGÀNH VẬT LÝ KỸ THUẬT:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=18&nganh_id=17

2.8 KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG:
Website: 
www.dte.hcmut.edu.vn ; http://www.dte.hcmut.edu.vn/dte/index.php?tin=228

- NGÀNH KỸ THUẬT HÀNG KHÔNG:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=19&nganh_id=22

- NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=19&nganh_id=23

- NGÀNH KỸ THUẬT TÀU THỦY:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=19&nganh_id=21

2.9 KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP:
Website: 
www.sim.edu.vn

- NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=15&nganh_id=24

2.10 KHOA KỸ THUẬT VÀ ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ:
Website: 
www.geopet.hcmut.edu.vn

- NGÀNH KỸ THUẬT DẦU KHÍ:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=13&nganh_id=15

- NGÀNH KỸ THUẬT ĐỊA CHẤT:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=13&nganh_id=16

2.11 KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN:
Website: 
http://www.fe.hcmut.edu.vn/

- NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=17&nganh_id=20

- NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=17&nganh_id=19

2.12 TRUNG TÂM BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP:
Website: 
http://www.iut.hcmut.edu.vn

- NGÀNH BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=21&nganh_id=14

- NGÀNH CAO ĐẲNG BẢO DƯỠNG CÔNG NGHIỆP:
http://www.aao.hcmut.edu.vn/index.php?route=catalog/nganh&hedaotao_id=9&khoa_id=21&nganh_id=49

2.13 CT KỸ SƯ CHẤT LƯỢNG CAO PFIEV:
Website: http://www.pfiev.hcmut.edu.vn/pfiev/

 
Các chương trình hỗ trợ:

1. Danh sách các DN tham gia tuyển dụng SV sau tốt nghiệp
 
STT TÊN ĐƠN VỊ
1 PROCTER & GAMBLE (P&G)
2 UNILEVER VIỆT NAM
3 SUNTORY PEPSICO VIETNAM BEVERAGE
4 SCG
5 TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MẠNG VIETTEL CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
6 CÔNG TY TNHH CARGILL VIỆT NAM
7 SƠN JOTUN
8 HYOSUNG VIETNAM
9 TAKEUCHI CONSTRUCTION INC.
10 KUEHNE + NAGEL
11 ORGAN NEEDLE VIETNAM
12 SHOTOKU
13 VIETLABO - AGC - VIỆC LÀM NHẬT BẢN 
14 BIN HOLDINGS LTD
15 INSEE
16 CÔNG TY THIẾT KẾ RENESAS VIỆT NAM
17 AB INBEV VIETNAM
18 SEAREFICO
19 TẬP ĐOÀN PHAN VŨ
20 UNICCS VIETNAM
21 AURECON VIỆT NAM
22 CÔNG TY TNHH HUHTAMAKI (VIỆT NAM)
23 CÔNG TY TNHH DỆT MAY RISE SUN HỒNG KÔNG (VIỆT NAM)
24 HILTI VIETNAM
25 CÔNG TY TNHH ABB
26 CÔNG TY TNHH JUKI (VIỆT NAM)
27 CÔNG TY TNHH KEYENCE VIETNAM
28 CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM
29 HI ENGINEERING SOLUTION
30 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM - VNTT
31 CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHIỆP MASAN
32 HELLA VIETNAM
33 CÔNG TY ESUHAI
34 Bühler Asia Vietnam Limited
35 AVERY DENNISON RIS VIỆT NAM
36 CÔNG TY NHÂN CHÍNH - NIKKO JAPAN
37 CÔNG TY SẢN PHẨM MÁY TÍNH FUJITSU VIỆT NAM, TNHH.
38 KUMKANG KIND VIỆT NAM
39 FRIESLANDCAMPINA (DUTCH LADY)
40 ESILICON VIETNAM
41 CÔNG TY TƯ VẤN CÔNG TRÌNH XANH GREENVIET
42 INTEL PRODUCTS VIETNAM
43 CÔNG TY TNHH MTV CHẾ TÁC VÀ KINH DOANH TRANG SỨC PNJ
44 CÔNG TY TNHH TOMBOW VIỆT NAM
45 DECATHLON
46 ANTDEMY
47 CÔNG TY NHỰA DUY TÂN
48 KNOWLEDGE EDGE GROUP
49 AMARIS CONSULTING GROUP
50 NK ENGINEERING
51 XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ Ô TÔ AN LẠC (SAMCO AN LẠC)
52 CÔNG TY TNHH MTV METTLER-TOLEDO VIỆT NAM
53 C.B.S VIETNAM CO.,LTD
54 MHPS ENGINEERING CO.,LTD
55 CÔNG TY OBAYASHI VIỆT NAM
56 CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN NUTRI-SCIENCE
57 FLIX VIETNAM
58 KDDI HCM GNOC
59 CÔNG TY TNHH LONG HUEI
60 NHÀ MÁY SỮA ĐẬU NÀNH VINASOY BÌNH DƯƠNG - CN QNS
61 JOBTEST
62 SHINEI VIỆT NAM CO.,LTD
63 CÔNG TY TNHH DATALOGIC VIỆT NAM
64 CÔNG TY TNHH P.A VIỆT NAM
65 CÔNG TY TNHH SEICHO
66 CÔNG TY TNHH POUYUEN VIỆT NAM
67 TẬP ĐOÀN GẠCH MEN HOÀNG GIA
68 VECTOR INFOTECH VIETNAM
69 HEINEKEN VIETNAM
70 CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP TVP
71 ON SEMICONDUCTOR
72 CUBE SYSTEM VIETNAM CO.,LTD
73 Nestlé Việt Nam
74 ENDO ECORAISE CO.,LTD
75 MIKIKEN CONSTRUCTION INDUSTRY CO.,LTD
76 SUGA KIKAI KOGYO CO.,LTD
77 CJ HOLDINGS GROUP
78 YASUDA CO.,LTD YASUDA METAL INDUSTRIES.,LTD
79 MARUWA INDUSTRIAL CO.,LTD
80 WELMA CO.,LTD FUKUSHIMA INDUSTRIES CORP.
81 YAMASHITA SEISAKUSHO CO.,LTD HAKKOU CONSTRUCTION INDUSTRY CORP
82 NONAKA CONSTRUCTION CO.,LTD SATO KENSETSU KOUGYO CO.,LTD
83 KYC MACHINE INDUSTRY CO.,LTD DAIWA KENSETSU CO.,LTD
84 MOTIVES VIETNAM
85 KAMOGAWA VIETNAM CO.,LTD - HCM BRANCH
86 VPĐD TTEK INC TẠI TP.HCM
87 CÔNG TY TNHH MTV CN HUAFU
88 CÔNG TY CỔ PHẦN FSC VIỆT NAM
89 CÔNG TY CỔ PHẦN CLEARWATER METAL
90 CÔNG TY TNHH OS POWER VIỆT NAM
91 ASIA SHINE
92 VPĐD STYL SOLUTIONS PTE. LTD. TẠI TP. HCM
93 CÔNG TY TNHH TERUMO BCT VIỆT NAM
94 MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM
95 FOURTH VALLEY CONCIERGE
96 NINJA VAN VIETNAM
97 SOLAR BK
98 CÔNG TY KNOREX VN
99 CÔNG TY TNHH JABIL VIỆT NAM
100 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH
101 MERCEDES - BENZ VIỆT NAM
102 CÔNG TY TNHH BOSCH VIỆT NAM
103 CÔNG TY TNHH GIẦY CHINGLUH VIỆT NAM
104 OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM
105 CÔNG TY TNHH MITSUBA VIỆT NAM
106 NSG VIETNAM GLASS INDUSTRIES LTD
107 CHINA STEEL SUMIKIN VIETNAM JSC
108 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI
 
2. Ngày hội việc làm tổ chức năm 2018
Xin vui lòng xem link tham khảo: http://bktphcm.net/event/BKHCM-Career-Fair-2018  
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây