Hệ thống văn bản

Sở GD&ĐT Hải Phòng ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành Giáo dục Hải Phòng năm 2020

Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm...

Công Văn Hướng dẫn các Đơn vị nộp bài dự thi Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV.STARTUP-2020) hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn...

Quyết định Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV.STARTUP-2020)

Các dự án khởi nghiệp tham dự Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2020 (SV.STARTUP-2020) hướng đến mục tiêu giải quyết các vấn...

Kế hoạch số 239/KH-BGDĐT ban hành ngày 16/4/2020 về việc triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 16/4/2020, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 239/KH-BGDĐT về việc triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành...

Vòng Chung kết Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2019 (SV.STARTUP-2019)

Sau khi kết thúc Vòng thi toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn 50 ý tưởng / dự án của khối Sinh viên các cơ sở đào tạo và 18 ý tưởng / dự án...

Thông báo số 97/TB-BGDĐT ngày 11/9/2019 về Kết quả chấm thi vòng thi toàn quốc Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2019 (SV.STARUP-2019)

Cuối cùng sau bao ngày chờ đợi, chúng ta đã có kết quả vòng sơ khảo cuộc thi Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp 2019. Chúc mừng 50 dự án...

Kế hoạch số 443/KH-BGDĐT ban hành ngày 28/5/2019 về việc Tổ chức Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019 của Bộ GD&ĐT

Ngày 28/5/2019, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 443/BGDĐT về việc Tổ chức ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2019

Quyết định số 1082/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 22/4/2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2019

Ngày 22/4/2019, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 1082/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm...

Kế hoạch số 217/KH-BGDĐT ban hành ngày 22/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Ngày 22/3/2019, Bộ GD&ĐT đã ban hành Kế hoạch số 217/KH-BGDĐT về việc Triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của ngành...

Quyết định Số 342/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 15 tháng 02 năm 2019 của Bộ GD&ĐT

Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện: Quyết định số 1665 QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt...

Thông báo số 109/TB - BGDĐT ngày 31/01/2019 của Bộ GD&ĐT thông báo kết quả các hoạt động tại Ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2018 (SV.STARTUP-2018)

Thực hiện quyết định số 1665/QĐ - TTG ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm...

Thông tư số 126/2018/TT-BTC ban hành ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Ngày 16/12/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi...

Kế hoạch số 4340/KH-SGDĐT ngày 10/10/2018 xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của Sở GD&ĐT thành phố Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ GD&ĐT về Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"...

Quyết định số 3950/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 28/9/2018 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2018" (SWIS 2018)

Ngày 28/9/2018, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 3950/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm...

Kế hoạch số 32/KH-ĐHXDMT về việc triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Ngày 04/5/2018, trường Đại học Xây dựng Miền Trung ban hành Kế hoạch số 32/KH-ĐHXDMT về việc triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên...

Công văn số 1832/BGDĐT-GDCTHSSV ban hành ngày 08/5/2018 về việc triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Ngày 08/5/2018, Bộ GD&ĐT đã gửi Công văn số 1832/BGDĐT-GDCTHSSV về việc triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" tới các...

Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 30/3/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 30/3/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến...

Kế hoạch số 20/KH-UBND ban hành ngày 17/01/2018 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của UBND tỉnh An Giang

Thực hiện Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm...

Quyết định số 1665/QĐ-TTg ban hành ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

Ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1665/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm...

Chính thức Khởi động chuỗi Diễn đàn "Hành trình người khởi nghiệp"

Cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2020" nhằm kích thích óc sáng tạo, tư duy năng động, truyền nguồn cảm hứng kinh doanh cho...

 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây