Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
SINCE 1956
Điểm đánh giá: 0 sao trong 0 đánh giá
Click để đánh giá trường

1. Sứ mệnh
Là trường đại học đa ngành nghề có uy tín trong khu vực và thế giới; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kinh tế biển và xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.
2. Tầm nhìn
Tầm nhìn đến năm 2030
Về tuyển sinh, mở rộng ngành nghề đào tạo và phát triển thương hiệu
- Hoàn thiện học chế tín chỉ theo tiêu chí tiếp cận quốc tế: tuyển sinh nhiều đợt; tuyển sinh quốc tế; hệ thống văn bằng chung cho các bậc đào tạo…
- Rà soát ngành/chuyên ngành theo hướng tự chủ về mở ngành đào tạo và đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; mở rộng các loại hình đào tạo mới: đào tạo từ xa; liên kết đào tạo với nước ngoài; đào tạo ngắn hạn theo nhu cầu xã hội…
- Thực hiện kiểm định quốc tế với một số ngành nghề đào tạo bậc ĐH.
- Đầu tư phát triển thương hiệu các trung tâm ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế.
- Một số mục tiêu đối với các bậc đào tạo, loại hình đào tạo:
* Đào tạo đại học chính quy: Thực hiện tuyển sinh 02 lần/năm; tăng cường tuyển sinh quốc tế, phấn đấu đạt khoảng 50 học viên/năm; tăng chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 10%/năm. Thí điểm tuyển sinh đào tạo từ xa.
* Đào tạo thạc sĩ: duy trì tăng chỉ tiêu tuyển sinh khoảng 10%/năm; phấn đấu để thực hiện được từ 2-3 chương trình liên kết đào tạo quốc tế.
* Đào tạo nghề nghiệp: đầu tư nâng cấp Trường Cao đẳng VMU thành trung tâm đào tạo nghề cho ngành Hàng hải cũng như các ngành kinh tế xã hội của Thành phố Hải Phòng và khu vực Asean.
* Giáo dục thường xuyên: nghiên cứu cải tiến mô hình tổ chức của khối này cho phù hợp với tình hình chung của cả nước và điều kiện Nhà trường.
- Đầu tư phát triển thương hiệu các trung tâm ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quốc tế.
Về tuyển dụng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đào tạo
- Tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ của giảng viên; phấn đấu đạt mục tiêu 300 tiến sĩ, trong đó có 10GS, 100 PGS vào năm 2025.
- Xây dựng các phòng Lab có đội ngũ đủ năng lực kết hợp với doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ NCKH và chuyển giao công nghệ.
- Xây dựng chiến lược tăng cường cử giảng viên tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế trong giảng dạy, nghiên cứu và công bố quốc tế.
- Xây dựng cơ chế để thu hút giảng viên thỉnh giảng, nghiên cứu viên từ các trường đại học hàng đầu trong nước và quốc tế.
- Hoàn thiện cơ chế cử giảng viên đi thực tế LĐSX và mời chuyên gia thỉnh giảng.
Về nội dung, chương trình đào tạo
- Rà soát, cập nhật thường xuyên các CTĐT theo phương pháp tiếp cận CDIO.
- Thực hiện kiểm định một số CTĐT bậc đại học theo chuẩn quốc tế (AUN, ABET, ACBSP…).
- Xây dựng một số chương trình đào tạo bậc ĐH theo loại hình trực tuyến và các cơ chế quản lý đào tạo kèm theo.
 - Tăng cường nghiên cứu để đưa vào đào tạo từng phần liên quan đến trí tuệ nhân tạo, xử lý dữ liệu lớn cho các chuyên ngành.
Đổi mới công tác tổ chức hoạt động đào tạo
- Thực hiện thí điểm tự chủ đối với các Khoa/Viện đào tạo trực thuộc Trường.
- Thực hiện thủ tục đăng ký và hoàn thành đánh giá xếp hạng trường đại học (chuẩn trong nước) trước năm 2021.
- Thực hiện thủ tục đăng ký đánh giá xếp hạng trường đại học theo chuẩn quốc tế trước năm 2030.
- Đăng ký và hoàn thành kiểm định chất lượng đối với Trường Cao đẳng VMU
Về tăng cường cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo
- Xây dựng định mức chi cho đào tạo tất cả các ngành nghề của Nhà trường; kiến nghị với Nhà nước về định mức chi cho các ngành Nhà nước đặt hàng làm cơ sở để tiến tới tự chủ tài chính, đầu tư xây dựng và phát triển Nhà trường.
- Xây dựng và triển khai Đề án Trường điện tử.
- Nâng cấp phần mềm quản lý chung trong phạm vi toàn Trường.
- Rà soát, nâng cấp để chuẩn hóa hệ thống phòng học, trung tâm học liệu…
- Tiếp tục làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng định kỳ và tăng cường CSVC hàng năm cho các phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm và tàu huấn luyện (khối đi biển) để đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch đào tạo hàng năm.
- Mở rộng và tăng cường liên kết doanh nghiệp để phục vụ công tác thực tập, thực hành; thu hút sự hỗ trợ của doanh nghiệp về CSVC…
3. Giá trị cốt lõi: “Trí tuệ -  Sáng tạo – Trách nhiệm -  Nhân văn”
4. Mục tiêu chiến lược
Mục tiêu của Trường được xác định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, đó là:
Đến năm 2020: Hoàn thành giai đoạn thứ nhất về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho chiến lược Trường trọng điểm quốc gia. Có đội ngũ giảng viên đạt chuẩn về chuyên môn, ngoại ngữ; đạt thành tựu bước đầu trong hợp tác song phương về NCKH, chuyển giao công nghệ và trao đổi giảng viên, SV.
Đến năm 2025 đạt trình độ ngang bằng với các trường Đại học Hàng hải của các nước phát triển trong khối ASEAN (Thái Lan, Malayxia…).
Đến năm 2030 đạt trình độ ngang bằng với các trường trong khối các trường Đại học Hàng hải khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga…), có đủ khả năng đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước, nghiên cứu, thực nghiệm các công nghệ mới trong các lĩnh vực liên quan đến kinh tế biển và hải dương học phục vụ cho nhu cầu dân dụng và quân sự; thu hút được học viên từ các nước trong khu vực và thế giới.
Toàn bộ các chuyên ngành đào tạo thực hiện theo phương thức đào tạo tín chỉ với cấu trúc chương trình mềm dẻo, có tính liên thông giữa các ngành học, bậc học. Sinh viên được chủ động trong lập kế hoạch học tập, lựa chọn giảng viên, lựa chọn môn học để tốt nghiệp sớm hoặc học cùng lúc hai chương trình đào tạo (tốt nghiệp được cấp 2 bằng ĐH chính quy).
 Sinh viên được đánh giá theo chuẩn tiếng Anh TOEIC quốc tế, chuẩn Tin học Microsoft MOS quốc tế.
Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015, được Bộ GD&ĐT cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và trường lọt vào top 15 các trường đại học hàng đầu Việt Nam trong hệ thống hơn 300 trường và học viện cả nước.
Tỷ lệ SV tốt nghiệp ra trường có việc làm cao, thu nhập ổn định thông qua các quan hệ đối tác uy tín trong nước và quốc tế và quốc tế, sự ủng hộ của đông đảo cựu sinh viên là lãnh đạo các doanh nghiệp lớn.
5. Mô tả liên kết khu vực
Thông qua các hoạt động hợp tác, Nhà trường đã chủ động xây dựng các chương trình liên kết đào tạo (cấp độ thạc sĩ khoa học, tiến sĩ chuyên ngành, tiến sĩ khoa học) nhằm thu hút công nghệ, chương trình đào tạo tiên tiến, đồng thời đào tạo được đội ngũ cán bộ khoa học, giảng viên trình độ cao. Các đối tác liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường bao gồm trên 20 trường đại học, học viện lớn của thế giới. Các chương trình liên kết đào tạo sau đại học tiêu biểu như: Phối hợp đào tạo tiến sỹ chuyên ngành, thạc sỹ khoa học và trao đổi thông tin nghiên cứu hàng hải, đóng tàu, công trình biển với Trường Đại học Hàng hải Tokyo (Nhật Bản), Trường Đại học Hải Dương Hàn Quốc, Trường Đại học Hàng hải Mokpo (Hàn Quốc), Đại học Hàng hải Đại Liên (Trung Quốc), Trường Đại học Kỹ thuật Delft (Hà Lan), Trường Đại học Liege (Bỉ), Trường Đại học Ghent (Bỉ), Học viện Hàng hải California (Hoa Kỳ)...; tổ chức thành công nhiều hội thảo, hội nghị khoa học - công nghệ mang tầm cỡ khu vực và quốc tế; tham gia nhiều chương trình phối hợp nghiên cứu khoa học có tính thực tiễn cao ở trong nước và quốc tế. Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã mạnh dạn áp dụng và triển khai thành công một số mô hình đào tạo trên cơ sở hợp tác, liên kết với các nhà tuyển dụng lao động thông qua việc thành lập các công ty, trung tâm liên danh, liên kết: Công ty VINIC, Công ty Vận tải biển Thăng Long, Công ty Vận tải biển Đông Long, Công ty Vận tải biển và Xuất khẩu lao động (ISALCO), Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ thiết kế tàu thủy (VMSK)…
Để tăng cường hội nhập và từng bước xuất khẩu giáo dục, Nhà trường đã tăng cường tiếp nhận các lưu học sinh từ Hoa Kỳ, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Mozambique, Nigeria, Nam Phi, Angola… đến học tập, nghiên cứu. Nhà trường đã được công nhận trở thành thành viên đầy đủ của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải và Đánh cá châu Á (AMFUF) năm 2002, Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU) năm 2004, BIMCO năm 2017…
6. Các thành tích đạt được
Thành tích tiêu biểu của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 63 năm qua:
- Huân chương Kháng chiến hạng Ba
- Huân chương Chiến công hạng Ba
- Huân chương Độc lập hạng Ba
- Huân chương Độc lập hạng Hai
- Huân chương Độc lập hạng Nhất
- Huân chương Lao động hạng Ba
- Huân chương Lao động hạng Hai
- Huân chương Lao động hạng Nhất
- Danh hiệu Anh Hùng Lao động thời kỳ đổi mới
- Huân chương Hồ Chí Minh
- Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.
- Trường đạt giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 85,2%.
- Trường đạt giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015 cho phạm vi chứng nhận là: Đào tạo Đại học, Sau Đại học và Huấn luyện Hàng hải.

 
1. Giới thiệu chung về Khoa Hàng hải (Faculty of Navigation)
1.1. Năm thành lập
Ngày 01/04/1956: Khoa Hàng hải được thành lập, ngày thành lập Khoa Hàng hải cũng chính là ngày thành lập Trường Sơ cấp Lái tàu, tiền thân của Đại học Hàng hải ngày nay. Lịch sử phát triển của Khoa gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
Năm 1957: Nâng cấp thành trường Trung học Hàng hải. Năm 1976: Trường ĐHHH Việt Nam chính thức được thành lập theo QĐ của Bộ GTVT, khoa Hàng hải đào tạo khóa đại học đầu tiên.
Khoa Hàng hải đã vinh dự được Nhà nước 4 lần trao tặng Huân chương lao động, và nhiều huân huy chương cao quý khác.
Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff):
- Thuyền trưởng - Captain: 15
- Sỹ quan quản lý - Senior officer: 14
- Sỹ quan vận hành - Junior officer: 19
- GS & PGS - Prof. & Assoc. Prof. : 03
- TS & TSKH - PhD. & DSc: 12
- Thạc sỹ - MSc: 50
- Khác - Others: 02
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính: Điều khiển tàu biển; Quản lý Hàng hải, Luật Hàng hải…
Bộ môn Hàng hải - Division of Navigation
Bộ môn Cơ sở Hàng hải - Division of Nautical Science
Bộ môn Luật Hàng hải - Division of Maritime Laws
Trung tâm thực hành - mô phỏng Hàng hải - Center of Navigation Practice and Simulators
Trung tâm đào tạo và tư vấn Luật Hàng hải – Maritime Law Education and Consultants Center
+ Mục tiêu đào tạo: Khoa Hàng hải tạo ra môi trường và các hoạt động giáo dục để sinh viên hình thành phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, đảm bảo yêu cầu của vị trí việc làm về các lĩnh vực liên quan tới quản lý, vận hành, pháp luật Hàng hải. Đồng thời, có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong giao tiếp với các đồng nghiệp nước ngoài về chuyên môn và những vấn đề xã hội thông thường.
+ Liên kết khu vực: - CÔNG TY TNHH HUẤN LUYỆN, CUNG ỨNG LAO ĐỘNG VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI VINIC - VINIC - The Company for Training, Labors Supply and Maritime Service Ltd
+ Học bổng: Hàng năm, Khoa Hàng hải trao tặng hàng trăm xuất học bổng cho sinh viên học tập trong Khoa.
5 Học bổng sinh viên thủ khoa đầu vào của Khoa (3 triệu/sinh viên)
6 Học bổng sinh viên xuất sắc của công ty SHP (10 triệu/sinh viên/năm)
10 Học bổng sinh viên xuất sắc của công ty TARA (6 triệu/sinh viên/năm)
20 Học bổng sinh viên vượt khó học tập tốt của cựu sinh viên (3 triệu/sinh viên/năm)
6 Học bổng sinh viên xuất sắc công tác Đoàn Hội (3 triệu/sinh viên/năm)
100 Phần thưởng cho sinh viên tiêu biểu.
1.2. Thông tin về ngành đào tạo
1.2.1. Ngành Điều khiển tàu biển (Navigation)
- Tổng số tín chỉ: 134 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng, mục tiêu:
Kỹ sư Điều khiển tàu biển được trang bị những kiến thức cần thiết và được huấn luyện thực hành nghiệp vụ chuyên môn sỹ quan hàng hải theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và các quy định riêng của Việt Nam - Graduates are provided with the necessary knowledge and trained professional skills of navigation officer according to the rules of the International Maritime Organization (IMO) and Viet Nam.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Navigation:
Hoa tiêu hàng hải, Thanh tra viên của chính quyền cảng (PSC) - Pilot, Port state control officer, First class Deck officer and Captain - Sỹ quan ngành boong, thuyền trưởng hạng nhất
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế: Hợp tác trao đổi sinh viên với các trường Hàng hải trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
1.2.2. Ngành Luật Hàng hải (Maritime Laws)
- Tổng số tín chỉ: 133 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng, mục tiêu:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật, bảo hiểm; cùng với những kiến thức toàn diện và chuyên sâu về pháp luật và bảo hiểm hàng hải - Providing the graduates with the basic knowledge of laws and insurance; especially the comprehensive knowledge of maritime laws and marine insurance
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Maritime Laws:
Chuyên viên pháp chế hàng hải - Maritime legal expert
Nhân viên bảo hiểm hàng hải - Marine insurance staff
Nhân viên các công ty cung ứng dịch vụ hàng hải - Staff of maritime services companies
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
1.2.3. Ngành Quản lý hàng hải (Maritime Management)
- Tổng số tín chỉ: 135 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Sinh viên sau khi tốt nghiệp có những hiểu biết cơ bản về hàng hải, đồng thời lại có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực quản lý nói chung và quản lý các lĩnh vực hàng hải nói riêng - The graduates have basic knowledge of maritime industry, as well as specialized knowledge of maritime management.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Maritime Management:
Nhân viên các doanh nghiệp vận tải biển và dịch vụ hàng hải - Official of maritime authorities
Cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước về hàng hải - Staff of shipping and maritime services enterprises
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế: Hợp tác trao đổi sinh viên với các trường Hàng hải trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Địa chỉ liên hệ:
Địa chỉ: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Nhà A2, số 484 Lạch Tray, Hải Phòng
Điện thoại: 031-3735355
Fax: 031-3735355

Website: http//www.nav.vimaru.edu.vn
2. Giới thiệu chung về Khoa Máy tàu biển (Faculty of Marine Engineering)
2.1. Năm thành lập
Ngày 01 tháng 7 năm 1956, tại địa chỉ số 5 Bến Bính, Hải Phòng, Trường Sơ cấp Máy tàu – tiền thân của Khoa Máy tàu biển được thành lập.
Tháng 9 năm 1973, Bộ Giao thông vận tải quyết định tách Khoa Hàng hải (gồm ba ngành Lái, Máy và Điện) từ Phân hiệu Đại học Giao thông đường thủy sáp nhập vào Trường Hàng hải. Từ đây, Khoa Máy vừa đào tạo hệ trung cấp vừa đào tạo bậc đại học. Năm 1974, Khoa Máy được giao nhiệm vụ tổ chức các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ để thi chức danh Máy trưởng tàu biển hạng II, III và IV.
Từ năm 1992 Khoa tổ chức đào tạo chuyên ngành thạc sỹ “Thiết bị năng lượng” và đến năm 2004 đổi tên thành chuyên ngành “Khai thác, bảo trì tàu thủy”. Hiện nay, ngoài đào tạo 02 chuyên ngành trình độ thạc sỹ “Khai thác, bảo trì tàu thủy” và “Máy và thiết bị tàu thủy”, Khoa còn đào tạo một chuyên ngành tiến sỹ “Khai thác, bảo trì tàu thủy” thuộc ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực.
+ Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff):
GS & PGS Prof. & Assoc. Prof.: 08
TS & TSKH - PhD. & DSc.: 24
Thạc sỹ, NCS, học viên cao học.: 46
Máy trưởng - Chief engineer: 25
Sỹ quan quản lý - Senior engineer: 10
Sỹ quan vận hành - Junior engineer: 05
Khác - Others: 07
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính: Khai thác Máy tàu biển; Máy tàu thủy; Máy và tự động công nghiệp
Bộ môn Khai thác máy tàu biển - Division of Marine Engineering operation
Bộ môn Máy tàu thủy - Division of Marine Mechanical Engineering
Bộ môn Tự động thủy khí - Division of Fluid Power Automation
Bộ môn Cơ sở máy tàu - Division of Fundamental Marine Engineering
Trung tâm thực hành-thí nghiệm Máy tàu - Laboratory of Marine Engineering
+ Mục tiêu đào tạo: Các kỹ sư của Khoa Máy tàu biển được trang bị những kiến thức cần thiết và được huấn luyện thực hành nghiệp vụ chuyên môn đáp ứng các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và các quy định theo Khung trình độ năng lực quốc gia.
+ Liên kết khu vực: Các trường đại học, học viện thuộc khối ngành Cơ khí-động lực trong nước, các công ty vận tải và cung ứng dịch vụ, các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và một số địa phương khác

+ Học bổng: Sinh viên có cơ hội nhận được học bổng từ quỹ khuyến khích học tập của Nhà trường, của các công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
2.2. Thông tin về các ngành đào tạo
2.2.1. Ngành Khai thác Máy tàu biển (Marine Engineering operation)
- Tổng số tín chỉ: 152 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
 + Định hướng mục tiêu
Sinh viên ngành Khai thác máy tàu biển sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về khai thác, vận hành trang thiết bị hệ thống động lực trên tàu; kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị, máy móc trong buồng máy và trên boong tàu; kỹ năng xử lý các tình huống trong quá trình khai thác, vận hành trang thiết bị; các kiến thức về quản lý an toàn, an ninh hàng hải và quản trị tàu - The graduates can work as Marine engineer operation on board domestic and international fleets as well, have capability of proficient operation and repairing the machineries, troubleshooting onboard incidents and breakdowns.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Marine Engineering
Sỹ quan Máy tàu biển, Máy trưởng hạng nhất, Cán bộ kỹ thuật tại các công ty vận tải biển, nhà máy đóng tàu, các công ty dịch vụ ngành dầu khí, các dây chuyền sản xuất công nghiệp, nhà máy máy cơ khí, cơ sở sản xuất công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật cho ngành hàng không, thanh tra Cảng vụ hàng hải, giám định, đăng kiểm thuộc các công ty đăng kiểm trong và ngoài nước. Có thể trở thành giảng viên của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và các cơ sở đào tạo về Hàng hải, Giao thông đường thủy. - First class Junior, Senior engineer and Chief engineer Technical staff working at shipping companies and Shipyards.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:

Các trường đại học, học viện thuộc khối ngành Cơ khí-động lực trong nước, các công ty vận tải và cung ứng dịch vụ đường biển, các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và một số địa phương khác.

2.2.2. Ngành Máy và tự động công nghiệp (Industrial Engineering and Automation)
- Tổng số tín chỉ: 152 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu:
Đào tạo kỹ sư Máy và Tự động công nghiệp những kiến thức nền tảng, chuyên sâu về thiết kế, xây dựng, khai thác, vận hành, sử dụng, bảo trì các máy móc, thiết bị, các hệ thống điều khiển và tự động hóa trong các nhà máy công nghiệp; các hệ thống truyền động điện - thủy lực - khí nén; hệ thống đo lường thông minh. Lắp ráp, lập trình, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị tự động và các hệ thống điều khiển, sản xuất tự động tại các cơ sở sản xuất, dịch vụ, kinh doanh và đào tạo. Xử lý các sự cố trong các quá trình sản xuất tự động; cải tiến, cập nhật công nghệ tự động. Ngoài ra, sinh viên còn được rèn luyện phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập và sáng tạo, khả năng tiếp thu công nghệ tiên tiến của thế giới và sáng tạo cho phù hợp với nhu cầu thực- The graduates have capability of analysis and design of control techniques, mechanical automation technology and hydraulic transmission
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Industrial Engineering and Automation industry
 Thiết kế cơ khí, tự động hóa công nghiệp; Thiết kế quy trình công nghệ cơ khí, tự động hóa; Tổ chức sản xuất và quản lý, điều hành, giám sát các máy móc, thiết bị và quá trình công nghệ; Thiết lập và xây dựng dự án kỹ thuật cơ khí, tự động hóa; Kiểm tra, đăng kiểm các máy móc, thiết bị, các dây chuyền sản xuất; Tư vấn kỹ thuật, thẩm định các dự án và thiết kế ngành cơ khí và tự động hóa; Quản lý và khai thác các hệ thống, thiết bị công nghiệp và các lĩnh vực cơ khí liên quan; Quản lý doanh nghiệp, nhà máy và xí nghiệp cơ khí và tự động hóa; Chuyển giao công nghệ, huấn luyện đào tạo nhân viên và công nhân kỹ thuật; Làm việc tại các viện nghiên cứu trong lĩnh vực tự động công nghiệp.
 - Mechanical engineer Industrial automation engineer.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Các trường đại học, học viện thuộc khối ngành Cơ khí-động lực trong nước, các viện nghiên cứu thiết kế công nghệ và tư động hóa, các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và một số địa phương khác.
2.2.3.  Ngành Máy tàu thủy
- Tổng số tín chỉ: 152 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức về thiết kế cơ bản, thiết kế kỹ thuật và thiết kế quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp, sửa chữa hệ động lực tàu thủy và các thiết bị cơ khí - Providing students with the knowledge of basic design, technical design and technology process design for manufacturing, assembly and repairing of ship propulsion and machinery.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Marine Mechanical Engineering
Cán bộ kỹ thuật tại các công ty, nhà máy, cơ sở công nghiệp; các nhà máy đóng và sửa chữa tàu, các nhà máy cơ khí; Các công ty khai thác dầu khí và dịch vụ công trình biển, dịch vụ kỹ thuật hàng không; Các cơ quan quản lý trong lĩnh vực cơ khí, tàu thuyền; Các công ty khai thác tàu; Các cơ quan giám sát và kiểm tra, kiểm định kỹ thuật, các cơ quan đăng kiểm; Các viện nghiên cứu và thiết kế về cơ khí, đóng tàu; Các sở, phòng, ban khoa học - công nghệ; Các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề; Các lĩnh vực kinh tế liên quan đến chuyên ngành ... Các địa chỉ công tác này bao gồm: trong nước và ngoài nước; khối dân sự, quốc phòng, công an, lực lượng vũ trang; khối doanh nghiệp và các tổ chức xã hội.
Kỹ sư thiết kế của các nhà máy đóng và sửa chữa tàu; Đăng kiểm viên, Cán bộ kiểm định kỹ thuật - Engineer working for shipyards Register, Inspector
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Các trường đại học, học viện thuộc khối ngành Cơ khí-động lực trong nước, các công ty vận tải và cung ứng dịch vụ đường biển, các nhà máy đóng tàu và sửa chữa tàu biển, các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và một số địa phương khác.
Địa chỉ liên hệ:

Nhà A3, Số 484 Lạch Tray, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Hải Phòng
Tel:+84.225.3829244
Fax:+84.225.3728168
Email:
khoamaytaubien@vimaru.edu.vn
Website: http://mtb.vimaru.edu.vn

3. Giới thiệu chung về Khoa Điện-Điện tử (Faculty of Electrical and Electronic Engineering)
3.1. Năm thành lập
Khoa Điện-Điện tử Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được thành lập vào ngày 30 tháng 5 năm 1962. Trải qua 58 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, với đội ngũ cán bộ giảng dạy không ngừng phát triển về số lượng, được chuẩn hoá về chất lượng cùng với cơ sở vật chất quy mô, hiện đại, với sự đa dạng hoá ngành nghề đào tạo, Khoa Điện – Điện tử luôn là một địa chỉ tin cậy về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ có uy tín và vị thế được khẳng định trên địa bàn thành phố Hải Phòng và cả nước, góp phần vào công cuộc dựng xây và phát triển đất nước. Khoa Điện – Điện tử là nơi cung cấp nền tảng kiến thức, kỹ năng thực hành, phương pháp luận khoa học.
Sau đây là một vài nét về lịch sử xây dựng và phát triển của Khoa Điện – Điện tử.
Tháng 9/1959 thành lập bộ phận Điện tạm thời xếp trong Ban Máy tàu thuỷ do thầy Lê Xuân Khảm phụ trách.
Ngày 30/5/1962 Ban Điện - Khí - Tự động hoá tàu thuỷ được thành lập (gọi tắt là Điện tàu thủy) với 3 GV đầu tiên: Thầy Phan Xuân Ngọc (Trưởng ban), Thầy Lê Xuân Khảm và Thầy Nguyễn Anh Côn.
Và từ đây, năm 1962 chính thức được coi là năm thành lập Khoa Điện – Điện tử. Lớp sinh viên đầu tiên là lớp 6131. Tiếp theo Khoa đã đào tạo các hệ 7+3, 7+4 và 10+3 (hệ trung cấp viễn dương).
Năm 1966 thành lập khoa ĐHHH trong trường trung cấp Hàng hải với nhiệm vụ đào tạo KS của 4 ngành: Điều khiển tàu biển; Sử dụng máy tàu biển; Sử dụng điện tàu biển;  Thiết bị điện tàu biển.
T6/1969 khoa ĐHHH sáp nhập về Phân hiệu ĐHGT đường thuỷ.
T5/1974 khoa ĐHHH trở lại và kết hợp với trường Trung cấp HH để thành lập trường ĐHHH. Trong trường có 3 khoa: Lái, Máy và Điện tàu thuỷ.
Ngày 21/4/1980 Khoa Điện tàu thuỷ mở thêm chuyên ngành Vô tuyến điện tàu thuỷ, Trưởng bộ môn đầu tiên là thầy Hoàng Anh Tuấn - nguyên phó chủ nhiệm khoa kiêm nhiệm. Khi đó tên khoa đổi thành Điện–Vô tuyến điện.
Năm 1993 Khoa bắt đầu đào tạo cao học chuyên ngành Tự động điện, và đến năm 2004 được đổi tên thành chuyên ngành Tự động hoá.
Ngày 13/3/1999 Khoa mở tiếp chuyên ngành Điện tự động công nghiệp và Trưởng bộ môn đầu tiên là thầy Lưu Kim Thành. Từ đó khoa đổi tên là Khoa Điện - Điện tử tàu biển.
Năm 2010, Khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo cao học chuyên ngành Kỹ thuật điện tử.
Từ năm 2013, Khoa được cho phép đào tạo tiến sỹ ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, đánh dấu một bước phát triển mới của Khoa, nâng tầm về uy tín và học thuật của Khoa lên một mức đáng kể.
Ngày 9/9/2013, Khoa được đổi tên thành khoa Điện - Điện tử.
Từ năm 2014, Khoa đã mở thêm chuyên ngành đại học: Tự động hóa hệ thống điện, nâng tổng số thành 4 chuyên ngành đại học: Điện tự động tàu thủy, Điện tử - Viễn thông, Điện tự động công nghiệp và Tự động hóa hệ thống điện. Bộ môn Hệ thống tự động được giao nhiệm vụ phụ trách chuyên ngành mới này. Bộ môn Truyền động điện tàu thủy được giao phụ trách chuyên ngành Điện tự động tàu thủy.
Từ tháng 5 năm 2015, theo đề xuất của Khoa, Nhà trường đã quyết định đổi tên hai Bộ môn Truyền động điện tàu thủy và Hệ thống tự động thành Điện tự động tàu thủy và Tự động hóa hệ thống điện cho đúng với tên chuyên ngành mà các Bộ môn này phụ trách. Như vậy hiện nay Khoa có 04 Bộ môn với tên gọi như sau: Điện tự động tàu thủy, Điện tử - Viễn thông, Điện tự động công nghiệp và Tự động hóa hệ thống điện.
Từ năm học 2016-2017 Khoa đã mở hệ đào tạo chất lượng cao chuyên ngành Điện tự động công nghiệp. Việc mở thêm hệ chất lượng cao nhằm nâng tầm về chất lượng đào tạo và cơ sở vật chất, góp phần thu hút thêm sinh viên vào học, nâng cao chất lượng đầu ra của sinh viên phục vụ phát triển công nghiệp và Tự động hóa của Thành phố và Khu vực Duyên hải phía Bắc
Cho đến nay Khoa đã có bề dày lịch sử 58 năm xây dựng và phát triển, đã đào tạo được hàng nghìn KS, hàng trăm Điện trưởng, Đài trưởng, hàng trăm Thạc sĩ, và trong năm học này sẽ có những Tiến sĩ đầu tiên tốt nghiệp; Khoa đã được tặng nhiều huân chương và bằng khen của Đảng và Nhà nước.
Khoa đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba (1998), hạng nhì (2007) và hạng nhất (2012) – là các phần thưởng cao quí của Đảng và Nhà nước ghi nhận công lao đóng góp của nhiều thế hệ Thầy và Trò của Khoa.
 + Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff):
GS & PGS - Prof. & Assoc. Prof.: 10
TS & TSKH - PhD. & DSc: 15
Thạc sỹ - MSc.: 34
Khác - Others: 03
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính: Điện tự động tàu thủy; Điện tử viễn thông; Tự động hóa hệ thống điện; Điện tự động công nghiệp
Bộ môn Điện tự động tàu thủy - Division of Marine Electrical Engineering
Bộ môn Điện tử Viễn thông - Division of Electronics and Telecommunications
Bộ môn Điện tự động công nghiệp - Division of Industrial Automation Engineering
Bộ môn Tự động hóa hệ thống điện - Division of Automation of Electric Power Systems
+ Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo ra kỹ sư có phẩm chất chính trị, đạo đức có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức năng lực thực hành nghề ngiệp tương xứng với trình độ đào tạo có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo có khả năng làm việc độc lập sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
+ Liên kết khu vực:
- CÔNG TY LG ELECTRONICS VIỆT NAM HẢI PHÒNG LG Electronics Viet Nam Hai Phong (LGEVH)
- CÔNG TY TNHH LG DISPLAY VIỆT NAM HẢI PHÒNG LG Display Viet Nam Hai Phong Co., Ltd. (LGDVH)
- CÔNG TY CÔNG TY TNHH LG INNOTEK VIỆT NAM HẢI PHÒNG LG Innotek Viet Nam Hai Phong Co., Ltd. (LGITVH)
- NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN HẢI PHÒNG Hai Phong thermal power plant.
- CÔNG TY FUJIXEROX HẢI PHÒNG
- CÔNG TY TNHH MÁY TÍNH VĂN PHÒNG KYOCERA
- CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU DAMEN SÔNG CẤM
+ Học bổng:
- Học bổng khuyến khích học tập theo kỳ của trường từ ngân sách nhà nước
- Học bổng tài trợ của các công ty, tổ chức doanh nghiệp bên ngoài trường như công ty LG ELECTRONICS, LG DISPLAY, LG INNOTEK, KYOCERA, FUJIXEROX…..vv
3.2. Thông tin về các ngành đào tạo
3.2.1. Ngành Điện tự động tàu thủy (Marine Electrical Engineering)
Chuyên ngành Điện điện tự động tàu thủy được thành lập đầu tiên của Khoa Điện – Điện tử (Năm 1962). Hàng năm có hàng trăm sinh viên hệ chính quy, hàng chục học viên cao học và nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Các thế hệ sinh viên sau khi ra trường hầu hết có việc làm ngay, đã có mặt ở khắp mọi miền đất nước đặc biệt trong ngành hàng hải, dầu khí, đóng tàu. Trong đó, nhiều người là những cán bộ kỹ thuật có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đang giữ trọng trách quan trọng trong các cơ quan Trung ương, địa phương, cũng như các ngành trọng điểm của nền kinh tế nước nhà. 
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tổng số tín chỉ: 120 TC
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Cung cấp các kiến thức chuyên môn trong công tác thiết kế, tư vấn, giám sát thi công, lắp đặt, sửa chữa, vận hành khai thác hệ thống điều khiển tự động điện tàu thuỷ - Providing students with knowledge of design, consultant services, installation, repair and operation of marine electrical automation control system
 + Nghề nghiệp tương lai (Your future in Marine Electrical Engineering)
Sinh viên tốt nghiệp ngành Điện tự động tàu thủy sẽ nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo như:
- Làm việc tại các công ty dầu khí, công trình nổi như: Giàn khoan, Kho nổi chứa dầu, tàu dịch vụ dầu khí,…
- Làm việc ngay được với các chuyên gia nước ngoài thuộc lĩnh vực thiết kế, điều khiển tự động tàu thủy như: Tập đoàn Damen, Alewịjnse, Praxis, Beijer,…
- Tuyển vào Hải quân, Cảnh sát biển, Viện kỹ thuật trong quân đội.
- Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, khai thác hệ thống điều khiển tự động điện tàu thuỷ.
- Vận hành khai thác các hệ thống thuộc lĩnh vực tự động hoá trong các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp.
- Thực hiện công tác thiết kế, tư vấn, giám sát thi công, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điều khiển tự động.
- Thực hiện công tác vận hành khai thác, lắp đặt và sửa chữa các hệ thống điều khiển tự động.
- Đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi công tác trên tàu viễn dương, nội địa (năm 2017 tổ chức hàng hải quốc tế yêu cầu bắt buộc phải có sỹ quan điện).
- Kỹ sư Điện tự động tàu thuỷ có đủ năng lực chuyên môn làm việc trong các Viện nghiên cứu, Viện thiết kế tàu thuỷ, Cơ sở đào tạo, Công ty vận tải biển trong nước và Quốc tế, Nhà máy công nghiệp nói chung và Nhà máy công nghiệp đóng tàu nói riêng .
- Làm việc trong các nhà máy sản xuất các thiết bị điện – điện tử. Cụ thể, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các tổng công ty, tập đoàn, công ty vận tải biển, công ty về sản xuất, phát triển các sản phẩm tự động hóa, các sản phẩm phục vụ cho các đội tàu vận tải, các phòng kỹ thuật, phòng công nghệ của các nhà máy đóng tàu, các công ty liên quan đến lĩnh vực hàng hải, các công ty sản xuất các thiết bị điện – điện tử … trong môi trường làm việc năng động, hiện đại, mức thu nhập cao so với mặt bằng xã hội, có nhiều cơ hội phát triển và khả năng thăng tiến trong nghề nghiệp.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế: Tham gia huấn luyện sỹ quan Điện tàu thủy, sỹ quan hàng hải, an toàn cơ bản và nâng cao cho thuyền viên theo yêu cầu công ước quốc tế STCW 78/2010.
3.2.2. Ngành Điện tử viễn thông (Electronics and Telecommunications)
Với mục tiêu đào tạo các kỹ sư điện tử – viễn thông tương lai, chuyên ngành trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và cơ sở chuyên ngành, kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng sống, kỹ năng quản lý, đặc biệt là vận dụng các kiến thức, kỹ năng đó vào công việc, nâng cao năng lực đáp ứng công việc toàn diện theo nhu cầu của xã hội. Mang lại cho xã hội các lợi ích với chất lượng tốt nhất từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ từ chính sản phẩm là người học của mình..
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tổng số tín chỉ: 120 TC
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Đào tạo các kỹ sư điện tử - viễn thông có khả năng khai thác, bảo trì, thiết kế và nghiên cứu phát triển hệ thống điện tử, viễn thông nói chung và điện tử viễn thông hàng hải nói riêng - The program aims to produce qualified engineers who are capable of operation, maintenance, design and development research of electronics and telecommunications systems, especially in marine electronics and telecommunications system.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Electronics and Telecommunications
Sinh viên tốt nghiệp Điện tử Viễn thông, đại học Hàng hải Việt Nam luôn được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về kỹ năng và trình độ chuyên môn, có khả năng tư duy tốt, thích ứng nhanh với nhiều yêu cầu công việc khác nhau. Với mức lương khởi điểm trung bình dao động từ 8 triệu đồng/tháng-15 triệu đồng/tháng tùy vào công ty, sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty sau đây:
* Các công ty hoạt động trong lĩnh vực viễn thông:
- Công ty:  Viettel, Mobifone, VNPT, Vietnamobile, FPT telecom, Vishipel, truyền hình Hải Phòng. Ngoài ra còn có các công ty hoạt động trong lĩnh vực viễn thông có trụ sở tại Hà Nội như  Ericsson, Huawei, ZTE  và rất nhiều công ty viễn thông khác.
- Công việc: Thiết kế và tối ưu mạng, quản lý mạng, vận hành hệ thống mạng viễn thông phức tạp.
* Các công ty phần mềm: ưu thế của sinh viên Điện tử Viễn thông là được học chuyên sâu cả phần cứng và phần mềm nên rất phù hợp trong công việc viết chương trình phần mềm cho các thiết bị điện tử thông minh (thiết bị nhúng) (phần mềm nhúng chiếm 99% toàn bộ phần mềm trên thực tế).
- Công ty: FPT software, trung tâm nghiên cứu phát triển LG rất nhiều các công ty phần mềm khác.
- Vị trí công việc: thiết kế và viết chương trình cho máy tính, thiết kế và viết chương trình cho các thiết bị thông minh như điện thoại di động, rô bốt, xe ô tô, đầu thu truyền hình kỹ thuật số…, kiểm thử phần mềm.
* Các công ty điện tử và điện tử Hàng hải
- Công ty: LG Electronic, LG Display, Fuji Xerox, MEC và rất nhiều công ty điện tử hàng hải tại địa bàn Hải Phòng.
- Ví trí công việc: thiết kế các thiết bị điện tử, hệ thống điện tử, thiết kế vi mạch, kiểm thử vi mạch, lập trình, lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng,sửa chữa các thiết bị thông tin và nghi khí hàng hải
Cụ thể, sinh viên có thể làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, các tổng công ty, tập đoàn, công ty về truyền dẫn, công ty về sản xuất, phát triển các sản phẩm điện tử, điều khiển không lưu, nghi khí hàng hải; các công ty thông tin di động, cung cấp dịch vụ viễn thông, các công ty truyền số liệu, phòng kỹ thuật của đài phát thanh, truyền hình, các vị trí trong ngân hàng, tư vấn giải đáp về các dịch vụ điện tử, viễn thông… trong môi trường làm việc năng động, hiện đại, mức thu nhập cao so với mặt bằng xã hội, có nhiều cơ hội phát triển và khả năng thăng tiến trong nghề nghiệp.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế: :  Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên và sinh viên theo hướng gắn kết khoa học với thực tiễn, phát triển các hướng học thuật mới theo kịp sự thay đổi của khoa học kỹ thuật trong khu vực và thế giới. Đăng tải các bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI, Scopus.
3.2.3. Ngành điện tự động công nghiệp (Industrial Electrical Engineering)
Chuyên ngành Điện tự động công nghiệp là chuyên ngành nghiên cứu và triển khai hệ thống điều khiển và tự động các dây chuyền sản xuất công nghiệp. Tự động hóa đảm bảo cho việc điều khiển một cách nhanh chóng, chính xác đạt hiệu suất cao với các dây chuyền sản xuất phức tạp, mang tính chính xác, khuôn mẫu.
Trong xu thế hội nhập toàn cầu, đất nước ta đang bước vào giai đoạn thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa, bất cứ ngành nghề kỹ thuật nào cũng cần đến tự động hóa. Phải khẳng định rằng, tự động hóa có mặt trong mọi dây chuyền sản xuất của tất cả các ngành kinh tế. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, ngành này luôn có thu nhập cao và không bao giờ sợ thất nghiệp trong hiện tại và cả tương lai.
Có thể hiểu, Điện tự động công nghiệp là chuyên ngành nghiên cứu, thiết kế, vận hành các hệ thống tự động, các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy (xi măng, sắt thép, nước giải khát, dược phẩm,…); thiết kế, điều khiển và chế tạo robot; quản lý sản phẩm tại các công ty trong và ngoài nước kinh doanh về các thiết bị điện tử tự động…
Nếu theo học chương trình đào tạo Kỹ sư Điện tự động công nghiệp, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên môn thuộc một trong các lĩnh vực như Điều khiển các thiết bị và hệ thống tự động; Tự động hóa sản xuất và truyền thông trong công nghiệp; Lĩnh vực chế tạo và điều khiển robot;...
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tổng số tín chỉ: 120 TC
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Giúp cho sinh viên nắm vững được các kiến thức chuyên môn về hệ thống cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp và các hệ thống tự động hoá điều hành sản xuất - Students are provided with the specialized knowledge of power supply systems of industrial enterprises and production management automation systems .
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Industrial Electrical Engineering
Trong xu thế hội nhập toàn cầu, thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nên hệ thống điều khiển và tự động hóa có mặt trong mọi dây chuyền sản xuất ở tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, chuyên ngành Điện tự động công nghiệp luôn có thu nhập cao và không bao giờ sợ thất nghiệp ở hiện tại và cả trong tương lai. Vậy cụ thể, Cơ hội việc làm chuyên ngành Điện tự động công nghiệp như thế nào?
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Điện tự động công nghiệp có thể công tác tại các Viện Nghiên cứu Điện tử – tin học – Tự động hóa, Viện ứng dụng công nghệ, Trung tâm thiết kế vi mạch, các Khu công nghệ cao,… Giảng viên hoặc chuyên viên nghiên cứu tại các trường Đại học có lĩnh vực tự động hóa;
Các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước trong tất cả các lĩnh vực; Các doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật, kinh doanh thiết bị tự động hoặc chuyển giao công nghệ; nhà máy điện, nhà máy, xí nghiệp sản xuất; công ty thương mại dịch vụ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; các Công ty, Tập đoàn trong và ngoài nước về điều khiển và tự động hóa,... với những vị trí cụ thể như:
- Nghiên cứu viên tại các Viện Nghiên cứu Điện tử – tin học – Tự động hóa, Viện ứng dụng công nghệ, Trung tâm thiết kế vi mạch, các Khu công nghệ cao;
- Giảng viên hoặc chuyên viên nghiên cứu tại các trường Đại học có lĩnh vực tự động hóa;
- Kỹ sư thiết kế, vận hành, bảo trì kỹ thuật ở các dây chuyền sản xuất hiện đại trong công nghiệp như dây chuyền lắp ráp ô tô, tự động hóa phục vụ hàng không, nhà máy điện, các nhà máy chế biến thực phẩm, dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, dây chuyền sản xuất giấy,...
- Chuyên viên tư vấn, thiết kế, phân tích mô phỏng hoặc cán bộ quản lý kỹ thuật tại các nhà máy, tập đoàn, công ty thương mại dịch vụ kỹ thuật về tự động hóa.
- Thăng tiến trở thành giám đốc kỹ thuật, Trưởng bộ phận kỹ thuật.
Trước những cơ hội việc làm hấp dẫn đó, sinh viên chuyên ngành Điện tự động công nghiệp luôn là một trong những đối tượng sinh viên có nhiều đặc quyền hơn cả trong việc được lựa chọn việc làm tại các ngày hội tuyển dụng, ngày hội việc làm được tổ chức hằng năm.
Có thể thấy cơ hội việc làm chuyên ngành Điện tự động công nghiệp khá phong phú. Nhưng để chọn cho mình một vị trí tốt với mức lương hấp dẫn trong chuyên ngành, bạn phải thật sự cố gắng học thật tốt kiến thức chuyên môn cũng như rèn luyện kỹ năng khi đang ngồi trên ghế nhà trường. Tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam, sinh viên được trang bị thêm nhiều kỹ năng để có thể đáp ứng ngay được nhu cầu của doanh nghiệp không chỉ sau khi tốt nghiệp mà ngay từ năm 3.
Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và các công ty điện lực - Engineer working at the thermal power plants, hydroelectricity plants and electricity companies
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:  Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên và sinh viên theo hướng gắn kết khoa học với thực tiễn, phát triển các hướng học thuật mới theo kịp sự thay đổi của khoa học kỹ thuật trong khu vực và thế giới. Đăng tải các bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI, Scopus.
3.2.4. Ngành Tự động hóa hệ thống điện (Automation of Electric Power Systems)
Chuyên ngành Tự động hóa hệ thống điện là sự giao thoa của hai chương trình đào tạo là Kỹ thuật điều khiển, tự động hóa và Hệ thống điện. Do đó, chuyên ngành sẽ mang trên mình những đặc điểm ưu việt nhất của hai lĩnh vực trên nhằm phục vu cho nhu cầu phát triển nguồn năng lượng điện cũng như hiện đại hóa các ngành công nghiệp rộng lớn trên cả nước. Cấu trúc logic và khoa học của chương trình đào tạo sẽ trang bị cho sinh viên, người học những nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc cùng với kỹ năng thực hành thành thạo. Tính năng mở và việc tạo ra môi trường tương tác phong phú với thực tế cuộc sống trong chương trình sẽ kích thích tối đa tiềm năng sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo của người học. Tất cả các yếu tố trên làm cơ sở cho tư duy làm việc, nghiên cứu độc lập của người học và hướng đến một nhà khoa học thực thụ trong tương lai..
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tổng số tín chỉ: 120 TC
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Sau khi hoàn thành chương trình học, sinh viên sẽ nắm được các kiến thức về các hệ thống phát, truyền tải, các mạch điện tử tương tự và số, hệ thống điều khiển tự động điện công nghiệp, hệ thống đo lường và bảo vệ hệ thống điện - The program aims to provide students with the knowledge of electrical distribution and transmission systems, analog and digital, industrial electrical automatic control systems, electrical measurement systems and power-system protection, etc
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Automation of Electric Power Systems
Với nền tảng kiến thức vừa rộng và sâu, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc với nhiều vị trí khác nhau theo nhu cầu của xã hội, như tại các trường đại học, viện nghiên cứu, các cơ quan, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhận các công việc trong các công ty điện lực, nhà máy điện, nhà máy sản xuất công nghiệp, viện nghiên cứu với các chức danh sau:
- Kỹ sư thiết kế tự động hóa hệ thống điện
- Kỹ sư thi công xây lắp tự động hóa hệ thống điện
- Kỹ sư sản xuất truyền tải điện năng
- Kỹ sư vận hành, phân phối, cung cấp điện năng
- Kỹ sư tự động hóa nhà máy, công nghiệp
- Bảo trì hệ thống điện
- Giảng viên, nghiên cứu viên.
Danh sách các doanh nghiệp tiêu biểu mà sinh viên đã thực tập hoặc đi làm:
- Điện lực thành phố, các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng, các tỉnh, khu vực phía bắc
- Nhà máy xi măng Hải Phòng
- Khu công nghiệp tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận
Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và các công ty điện lực - Engineer working at the thermal power plants, hydroelectricity plants and electricity companies
Tư vấn, thiết kế và xây lắp điện / Consultant and electrical engineer
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế: :  Nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học của giảng viên, học viên và sinh viên theo hướng gắn kết khoa học với thực tiễn, phát triển các hướng học thuật mới theo kịp sự thay đổi của khoa học kỹ thuật trong khu vực và thế giới. Đăng tải các bài báo trên các tạp chí quốc tế ISI, Scopus.
Địa chỉ liên hệ: Tầng 8 nhà A6 – Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Số 484 Lạch Tray- Kênh Dương- Lê Chân - Hải Phòng.
Tel.: (+84.225) 373 5683
Email: khoadien@vimaru.edu.vn

Website: www.ee.vimaru.edu.vn
4. Giới thiệu chung về Khoa Kinh tế (Faculty of Economics)
4.1. Năm thành lập
Ngày thành lập khoa Kinh tế vận tải biển: Ngày 15 tháng 11 năm 1962. Theo quyết định số 3187/QĐ-ĐHHHVN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Khoa Kinh tế vận tải biển chính thức đổi tên thành Khoa Kinh tế từ ngày 9 tháng 9 năm 2013.
+ Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff): 75
GS & PGS - Prof. & Assoc. Prof.: 02
Thạc sỹ - MSc.: 54
TS & TSKH - PhD. & DSc: 10
Khác - Others: 09
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính: Kinh tế ngoại thương; Kinh tế vận tải biển; Kinh tế vận tải thủy; Logistics và chuỗi cung ứng
Bộ môn Kinh tế cơ bản - Division of Basic Economics
Bộ môn Kinh tế Vận tải biển - Division of Maritime Business
Bộ môn Kinh tế Ngoại thương - Division of International Business
Bộ môn Kinh tế Hàng hải - Division of Maritime Economics
Bộ môn Kinh tế Vận tải thuỷ - Division of Inland Waterway Business
Bộ môn Logistics - Division of Logistics
+ Mục tiêu đào tạo:
+ Liên kết khu vực:
+ Học bổng:
4.2. Thông tin về các ngành đào tạo
4.2.1. Kinh tế vận tải biển (Maritime Business)
- Tổng số tín chỉ: 134 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Nắm vững kiến thức về các yếu tố thị trường vận tải biển, đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong vận tải biển, các kiến thức liên quan đến chế độ pháp lý các vùng biển, những nguyên tắc cơ bản về hoạt động hàng hải - Students are provided with the knowledge of freight market, business, operational criteria, operational efficiency in maritime business; legal regime of territorial waters and the general regulations of maritime activities.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Maritime Business
Quản lý vận tải, kho bãi - Transport, warehouse managing staff
Quản lý đội tàu biển - Fleets managing staff
Chuyên viên giao nhận, xuất nhập khẩu - Staff working at forwarding, import and export sectors
Cán bộ nghiên cứu chính sách - Policy researcher
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
4.2.2. Kinh tế ngoại thương (International Business)
- Tổng số tín chỉ: 135 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Chương trình sẽ cung cấp cho người học kiến thức về các nghiệp vụ trong ngoại thương, hải quan và quản lý Nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu; Các vấn đề liên quan đế lĩnh vực đầu tư nước ngoài…Providing students with the knowledge of foreign trade, customs and state management in import and export activities; the issues related to foreign investment; etc.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in International Business
Quản lý vận tải, kho bãi - Transport, warehouse managing staff
Quản lý đội tàu biển - Fleets managing staff
Chuyên viên giao nhận, xuất nhập khẩu - Staff working at forwarding, import and export sectors
Cán bộ nghiên cứu chính sách - Policy researcher
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
4.2.3. Kinh tế vận tải thủy (Inland Waterway Business)
- Tổng số tín chỉ: 132 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Nắm vững kiến thức về các yếu tố thị trường vận tải thuỷ nội địa, đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong vận tải thuỷ nội địa; chứng từ trong vận tải thuỷ nội địa; kiến thức cơ bản liên quan đến chế độ pháp lý trong kinh doanh vận tải thuỷ nội địa - Students are provided with the knowledge of market, business, operational efficiency in inland waterway transport; basic knowledge related to the legal regime of inland waterway transport business.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Inland Waterway Business
Quản lý vận tải, kho bãi - Transport, warehouse managing staff
Quản lý đội tàu biển - Fleets managing staff
Chuyên viên giao nhận, xuất nhập khẩu - Staff working at forwarding, import and export sectors
Cán bộ nghiên cứu chính sách - Policy researcher
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
4.2.4. Logistics và chuỗi cung ứng (Logistics and Supply Chain Management)
- Tổng số tín chỉ: 134 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Nắm vững kiến thức về các loại hình dịch vụ Logistics, thị trường vận tải, các vấn đề về cảng biển, hoạt động của cảng, quản trị cảng trên quan điểm hệ thống logistics, thương vụ vận tải biển, chứng từ trong vận tải biển, bộ, sắt và vận tải đa phương thức - Students are provided with the knowledge of logistics, freight market, sea port, management and operation of port in logistics perspective; business affairs of shipping; documentation in seatransport, land transport, railway transport and multi-modal transport.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Logistics and Supply Chain Management
Quản lý vận tải, kho bãi - Transport, warehouse managing staff
Quản lý đội tàu biển - Fleets managing staff
Chuyên viên giao nhận, xuất nhập khẩu - Staff working at forwarding, import and export sectors
Cán bộ nghiên cứu chính sách - Policy researcher
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Địa chỉ liên hệ:
- Nhà A4 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Số 484 Lạch Tray, Lê Chân. Hải Phòng.
- Điện thoại: 0225 3735353
- Email: vpkinhte.vmu@gmail.com

- Website: www.kt.vimaru.edu.vn
- Facebook: Khoa Kinh tế - VMU
5. Giới thiệu chung về Khoa Quản trị Tài chính (Faculty of Financial Management)
5.1. Ngày thành lập
Ngày 01.01.2016 Khoa QTTC được thành lập trên cơ sở tách ra từ Khoa Kinh tế.
Là Khoa đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, kỹ năng vững vàng thực hiện các nghiệp vụ thuộc các chuyên ngành quản trị để cung cấp cho các doanh nghiệp và các đơn vị hành chính sự nghiệp trên phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế.
+ Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff):
GS & PGS - Prof. & Assoc. Prof.: 02
Thạc sỹ - MSc.: 35
TS & TSKH - PhD. & DSc: 06
Khác - Others: 05
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính: Quản trị kinh doanh; Quản trị tài chính kế toán; Quản trị tài chính ngân hàng
Bộ môn Quản trị kinh doanh - Division of Business Administration
Bộ môn Kế toán - Kiểm toán - Division of Accounting and Auditing
Bộ môn Tài chính - Ngân hàng - Division of Banking and Finance
+ Mục tiêu đào tạo:
+ Liên kết khu vực:
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM (Vietnam Maritime Joint - Stock Commercial Bank MSB)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC LAND PLUS VIỆT NAM (Land Plus., JSC)
CÔNG TY BẢO VIỆT HẢI PHÒNG (Bao Viet Hai Phong)
+ Học bổng:
5.2. Thông tin về các ngành đào tạo
5.2.1. Quản trị kinh doanh (Business Administration)
- Tổng số tín chỉ: 134 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Cung cấp các thông tin hệ thống thông tin Marketing, quản trị doanh nghiệp, phương pháp lập và quản trị dự án đầu tư, quản trị sản xuất, các công cụ dự báo mức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp - Providing students with the knowledge of marketing information system, administration, methods of establishing and managing of investment projects, production management and tools for predicting product consumption of enterprises
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Business Administration
Quản lý vận tải, kho bãi - Transport, warehouse managing staff
Chuyên viên giao nhận, xuất nhập khẩu - Staff in the field of forwarding, import and export
Kế toán - Accountan
Cán bộ nghiên cứu chính sách - Policy researcher
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
5.2.2. Quản trị tài chính kế toán (Accounting & Financial Management)
- Tổng số tín chỉ: 133 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Đào tạo cử nhân trong lĩnh vực kế toán tài chính và kế toán quản trị, kế toán ngân hàng và kiểm toán, quản trị tài chính doanh nghiệp, chế độ pháp lý về quản lý tài chính Nhà nước, kế toán, thuế và quản lý thuế, thanh toán nội thương và ngoại thương - The major aims to produce qualified graduates on financial accounting, management accounting, bank accounting, auditing, financial management of enterprises, legal regime of state financial management, accounting, tax and tax management, internal and foreign payment operation.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Accounting & Financial Management
Quản lý vận tải, kho bãi - Transport, warehouse managing staff
Chuyên viên giao nhận, xuất nhập khẩu - Staff in the field of forwarding, import and export
Kế toán - Accountan
Cán bộ nghiên cứu chính sách - Policy researcher
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
5.2.3. Quản trị tài chính ngân hàng (Banking and Finance)
- Tổng số tín chỉ: 133 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Trang bị sinh viên kiến thức về quản trị ngân hàng; phân tích và đánh giá hoạt động tài chính, đầu tư; nghiên cứu chính sách; quản trị và thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn trong ngành Tài chính - Ngân hàng - Providing students with the knowledge of banking management; analysis and evaluation of financial and investment activities; policy research; administration and implementation of professional activities in the field of Banking and Finance.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Banking and Finance
Chuyên viên giao nhận, xuất nhập khẩu - Staff in the field of forwarding, import and export
Kế toán - Accountan
Cán bộ nghiên cứu chính sách - Policy researcher
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Quản trị Tài chính 
Phòng 122, tầng 1 Nhà A4 - số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. 
Điện thoại: 02253. 846.656. 

Email: qttc.dhhh@gmail.com 
6. Giới thiệu chung về Khoa Đóng tàu (Faculty of Shipbuilding)
6.1. Năm thành lập
Tiền thân của Khoa Đóng tàu,Trường Đại học Hàng hải Việt Nam là Tổ Tàu thủy thuộc Khoa Cơ khí, Trường Đại học Giao thông Vận tải, được thành lập từ năm 1962.
 Năm 1968, Phân hiệu Đại học Đường thủy được chính thức thành lập. Từ năm 1972, Khoa Cơ khí theo Phân hiệu Đại học Giao thông Đường thủy về trụ sở chính tại Phương Lưu, Hải Phòng.
Năm 1984 Trường Đại học Giao thông Đường thủy sáp nhập với Trường Đại học Hàng hải.
Năm 2010, do yêu cầu phát triển của Ngành công nghiệp Đóng tàu cũng như sự phát triển của Nhà trường, Khoa Cơ khí – Đóng tàu được tách ra thành Khoa Cơ khí và Khoa Đóng tàu.
+ Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff):
GS & PGS - Prof. & Assoc. Prof.: 03
Thạc sỹ - MSc.: 20
TS & TSKH - PhD. & DSc: 05
NCS: 03
Khác - Others: 02
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính:
Hệ Đại học: Đào tạo 2 chuyên ngành gồm: Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi; Đóng tàu và công trình ngoài khơi
Hệ đào tạo sau đại học: (Thạc sỹ và Tiến sỹ): Đào tạo chuyên ngành: Kỹ thuật tàu thủy
Bộ môn Lý thuyết thiết kế tàu thủy (Division of Naval Architecture)
Bộ môn Tự động hóa thiết kế tàu thủy (Division of Automation in Ship Design)
Bộ môn Kết cấu tàu và Công trình nổi (Division of Construction of ship and floating objects)
+ Mục tiêu đào tạo:
- Mục tiêu của chương trình cung cấp cho sinh viên những phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Giúp người học nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo và chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học
- Chương trình Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi đào tạo về lĩnh vực tính toán, thiết kế các loại tàu dân dụng, trên cơ sở đó đặt ra nền tảng thiết kế tàu chiến và các tàu hoạt động theo nguyên lý mới, đồng thời đào tạo về lĩnh vực thiết kế các công trình ngoài khơi, phục vụ cho việc thăm dò, khai thác tài nguyên biển.
- Chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi đào tạo các kỹ sư phục vụ cho công tác thi công đóng - sửa chữa tàu và công trình ngoài khơi trong các đơn vị sản xuất; các kỹ sư quản lý kỹ thuật trong các cơ quan vận tải đường thủy; và có thể làm việc trong các lĩnh vực cơ khí khác.
- Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành ý tưởng thiết kế công nghệ, lên kế hoạch tổ chức sản xuất, triển khai đóng mới và sửa chữa tàu thủy cũng như công trình biển di động. Chương trình đào tạo cũng chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong các lĩnh vực khác yêu cầu kiến thức nâng cao về kỹ thuật tàu thủy và chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học.
+ Liên kết khu vực:
- Cục đăng kiểm Việt Nam
- Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ thiết kế tàu thủy - VMSK
- Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (shipbuilding industry corporation (SBIC)
- Công ty TNHH đóng tàu damen sông cấm (DAMEN SONG CAM SHIPYARD)
- Công ty TNHH thiết kế tàu IEMV
- Các công ty đóng tàu của Việt Nam (Bạch Đằng, Phà Rừng, Hạ Long…)
+ Học bổng:
- Khoa thường xuyên có các học bổng hỗ trợ học tập do nhà trường, các công ty đối tác tài trợ, ví dụ như học bổng của công ty IEMV cho sinh viên năm thứ 1 và năm thứ 4
6.2. Thông tin về các ngành đào tạo
6.2.1. Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi (Naval Architecture and Offshore Structure Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 130 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
Chương trình đào tạo được xây dựng trên nguyên tắc thực hiện việc tích hợp các kỹ năng, thái độ đan xen các học phần kiến thức.
Chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi thực hiện nguyên tắc tích hợp toàn diện và tích hợp theo thời gian các kỹ năng, thái độ trong các học phần của chương trình đào tạo.
+ Định hướng mục tiêu
Trang bị cho người học kiến thức lý thuyết và thực tế cơ bản trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế tàu và công trình ngoài khơi, như: Tính toán, thiết kế được các loại tàu thủy dân dụng và công trình ngoài khơi; Áp dụng có hiệu quả các phương pháp tính toán hiện đại và các phần mềm chuyên dụng;…Providing students with the theoretical and practical knowledge in the field of ship and offshore structure design, such as: analyzing, designing all types of vessels and offshore structure; effective applying of modern design methods and specialized software; etc.
Chương trình đào tạo Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi (CTNK) đào tạo về lĩnh vực tính toán, thiết kế các loại tàu dân dụng, trên cơ sở đó đặt ra nền tảng thiết kế các tàu hoạt động theo nguyên lý mới, đồng thời đào tạo về lĩnh vực thiết kế các công trình ngoài khơi, phục vụ cho việc thăm dò, khai thác tài nguyên biển.
Mục tiêu của chương trình cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có thái độ và khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo và chuẩn bị cho nghiên cứu sau đại học.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Naval Architecture and Offshore Structure Engineering
Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi có khả năng hoạt động chuyên môn tại các cơ sở sau:
- Các viện nghiên cứu thiết kế hoặc các trung tâm tư vấn thiết kế tàu và công trình ngoài khơi trong nước và nước ngoài;
- Các trường đại học có chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi, chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi; các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề có các chuyên ngành liên quan;
- Các cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu thủy và công trình ngoài khơi;
- Các tổ chức Phân cấp và giám sát kỹ thuật đóng mới tàu thủy và công trình biển trong nước và nước ngoài;
- Các liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế tàu và công trình ngoài khơi;
- Các phòng quản lý kỹ thuật phương tiện của các công ty khai thác tàu và công trình ngoài khơi;
- Các Cơ quan quản lý Nhà nước về phương tiện thủy và công trình ngoài khơi
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Khoa Đóng tàu có liên kết chặt chẽ với các đơn vị trong nước như: cơ quan đăng kiểm, các công ty, nhà máy, các viện thiết kế trong lĩnh vực đóng tàu và công trình ngoài khơi.
Về hợp tác quốc tế: Khoa Đóng tàu thường xuyên cử các cán bộ giảng viên sang học tập nghiên cứu sinh tại các nước có trình độ đóng tàu tiên tiến trên thế giới như Ba Lan, Bỉ, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc. Các cán bộ giảng viên của Khoa tích cực tham gia các hội thảo quốc tế và hợp tác nghiên cứu với các nhà nghiên cứu tại các trường đại học trên thế giới
6.2.2. Đóng tàu và công trình ngoài khơi (Shipbuilding and Offshore Structure Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 130 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
Chương trình đào tạo được xây dựng trên nguyên tắc thực hiện việc tích hợp các kỹ năng, thái độ đan xen các học phần kiến thức.
Chương trình đào tạo chuyên ngành Thiết kế tàu và công trình ngoài khơi thực hiện nguyên tắc tích hợp toàn diện và tích hợp theo thời gian các kỹ năng, thái độ trong các học phần của chương trình đào tạo.
+ Định hướng mục tiêu
Đào tạo kỹ sư có kỹ năng giám sát đóng mới, sửa chữa tàu và công trình ngoài khơi; khả năng thiết kế công nghệ các loại tàu và công trình ngoài khơi nhờ sự hỗ trợ của các phần mềm ứng dụng - The major aims to produce the qualified engineers on supervising the ship production, repairing of ship and offshore structure, capability of computer-aided production design of ship and offshore structure.
Chương trình đào tạo Đóng tàu và công trình ngoài khơi (CTNK) đào tạo đội ngũ kỹ sư về thiết kế, thi công đóng mới, sửa chữa tàu và một số CTNK.
Mục tiêu của chương trình là cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành ý tưởng, thiết kế, lên kế hoạch tổ chức sản xuất, triển khai đóng và sửa chữa tàu thủy cũng như công trình ngoài khơi, và một số lĩnh vực cơ khí có liên quan.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Shipbuilding and Offshore Structure Engineering
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Đóng tàu và công trình ngoài khơi có khả năng làm việc ở các vị trí sau:
- Kỹ sư chỉ đạo thi công tại các nhà máy đóng tàu.
- Kỹ sư giám sát chất lượng, tiến độ đóng tàu cho cơ quan đăng kiểm, cho chủ tàu, hoặc cho nhà máy đóng tàu.
- Kỹ sư thiết kế công nghệ tại các nhà máy đóng tàu, hoặc tại cơ quan thiết kế tàu.
- Các công việc kỹ thuật khác như: Quản lý kỹ thuật đội tàu tại các công ty vận tải thủy; Thẩm định giá con tàu tại các Công ty bảo hiểm; …
- Học nâng cao thạc sỹ, tiến sỹ.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Khoa Đóng tàu có liên kết chặt chẽ với các đơn vị trong nước như: cơ quan đăng kiểm, các công ty, nhà máy, các viện thiết kế trong lĩnh vực đóng tàu và công trình ngoài khơi.
Về hợp tác quốc tế: Khoa Đóng tàu thường xuyên cử các cán bộ giảng viên sang học tập nghiên cứu sinh tại các nước có trình độ đóng tàu tiên tiến trên thế giới như Ba Lan, Bỉ, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc. Các cán bộ giảng viên của Khoa tích cực tham gia các hội thảo quốc tế và hợp tác nghiên cứu với các nhà nghiên cứu tại các trường đại học trên thế giới
Địa chỉ liên hệ:
Khoa Đóng tàu
Địa chỉ : P. 603 - Nhà A6 - 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng

Email: dongtau@vimaru.edu.vn,  Điện thoại : 0225 3735 575
7. Giới thiệu chung về Khoa Công trình (Your future in Hydraulic Engineering)
7.1. Năm thành lập
- Tên gọi: Khoa Công trình (Faculty of Civil Engineering)
- Ngày thành lập: 15/08/1965, tiền thân là một khoa thuộc Trường Đại học Giao thông đường thủy, sau đó sáp nhập về trường Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff):
Khoa có tổng số 67 cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên và chuyên viên, phân theo học hàm và học vị như sau:
+ 07 Phó giáo sư (Assoc. Prof.), trong đó có 02 Nhà giáo ưu tú - Giảng viên cao cấp. 
+ 12 Tiến sĩ (PhD.)
+ 21 Nghiên cứu sinh tiến sĩ (PhD. Student).
+ 27 Thạc sĩ (MSc.)
Đội ngũ các nhà khoa học và chuyên gia của Khoa Công trình được đào tạo bài bản từ các trường đại học có uy tín trong và ngoài nước, đã tham gia tư vấn thiết kế và đề xuất giải pháp cải tiến kỹ thuật cho nhiều dự án xây dựng quan trọng ở Việt Nam, đã chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, đã công bố nhiều các bài báo và báo cáo khoa học tại các hội thảo khoa học, trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế có uy tín thuộc danh mục ISI, Scopus,…
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính:
Về quy mô, khoa Công trình quản lý 06 Bộ môn chuyên môn và 01 Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm, đào tạo 06 chuyên ngành cho cả 3 cấp học là đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
* Các Bộ môn chuyên môn và Trung tâm trực thuộc:
+ Bộ môn Công trình cảng / Division of Port Construction Engineering
+ Bộ môn Xây dựng đường thủy / Division of Waterway Engineering
+ Bộ môn Xây dựng dân dụng & công nghiệp / Division of Civil & Industrial Engineering
+ Bộ môn An toàn đường thuỷ / Division of Maritime Safety
+ Bộ môn Kỹ thuật Xây dựng cầu đường / Division of Bridge & Road Engineering
+ Bộ môn Kiến trúc dân dụng & Công nghiệp / Division of Civil & Industrial Architecture
+ Trung tâm Thực hành – Thí nghiệm Công trình Xây dựng Hàng hải / Laboratory Center of Marine Construction.
* Các chuyên ngành và hệ đào tạo:
+ Xây dựng công trình thủy (hệ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ)
+ Kỹ thuật an toàn hàng hải (hệ đại học, thạc sĩ)
+ Xây dựng dân dụng và công nghiệp (hệ cao đẳng, đại học, thạc sĩ)
+ Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng (hệ đại học)
+ Kiến trúc và nội thất (hệ đại học)
+ Quản lý công trình xây dựng (hệ đại học)
+ Mục tiêu đào tạo:
Với bề dày truyền thống và thành tích qua nhiều thế hệ, khoa Công trình (tiền thân là khoa Công trình thủy) đã cống hiến cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế biển của đất nước với hàng ngàn kỹ sư, thạc sỹ trong các lĩnh vực về Công trình thủy và thềm lục địa, Bảo đảm an toàn hàng hải, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng cầu đường, và gần đây là lĩnh vực Kiến trúc xây dựng và Quản lý xây dựng.
Trong bối cảnh sự cần thiết về nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng hải nói riêng và toàn ngành GTVT nói chung phục vụ Chiến lược biển Việt Nam, Khoa Công trình tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống về đào tạo và nghiên cứu khoa học, mở rộng quan hệ và liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức, các cơ sở đào tạo trong nước và quốc tế.
Sinh viên các chuyên ngành của khoa sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp thuộc khối giao thông hàng hải và xây dựng công trình, với nghiệp vụ chuyên môn về qui hoạch, quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thi công, tư vấn giám sát, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ,…
Đáp ứng tốt mục tiêu đào tạo, sinh viên khoa Công trình đã từng đạt nhiều thành tích cao trong các Kỳ thi olympic quốc gia, Giải thưởng Đồ án tốt nghiệp xuất sắc Loa Thành, Giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên toàn quốc, Giải thưởng Sáng tạo trẻ Việt Nam VIFOTEC,.. 
+ Liên kết khu vực:
Khoa thường xuyên duy trì mối liên hệ và hợp tác chặt chẽ trên các mặt về đào tạo nhân lực, tổ chức hội thảo khoa học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các cơ quan quản lý, các tổ chức và các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
* Trong nước:
Các cơ quan quản lý và các tổ chức:
+ Cục Hàng hải Việt Nam (Vietnam Maritime Administration)
+ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (Vietnam Inland Waterways Administration)
+ Quân chủng Hải quân (Vietnam People's Navy)
+ Viện Kỹ thuật Hải quân (Naval Technical Institute)
+ Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI)
+ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (DBQG)
+ Hội Cảng - Đường thủy – Thềm lục địa Việt Nam (VAPO)
+ Hội Khoa học Kỹ thuật Cầu đường Việt Nam (VIBRA)
+ Văn phòng Ủy ban thủy đạc Việt nam (VHO)
+ Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (National Traffic Safety Committee)
+ Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng (Hai Phong Construction Department)
+ Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Institute of Marine Environment and Resources),…
Các doanh nghiệp:
- Tổng công ty Xây dựng đường thủy (VINAWACO)
- Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng (BDC)
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (Northern Vietnam Maritime Safety Corporation)
- Tổng công  ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Southern Vietnam Maritime Safety Corporation)
- Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình hàng hải (CMB)
- Công ty ESRI Việt Nam
- Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
- Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển – QC Hải quân
- Các tổng công ty Xây dựng công trình giao thông,…
Và một số các đơn vị, doanh nghiệp khác thường xuyên hợp tác, tổ chức các hội thảo khoa học và tuyển dụng:
- Công ty Cổ phần Xây dựng Phú Xuân (Phu Xuan Cons., JSC)
- Ban QLDA các công trình giao thông vận tải khu vực Hải Phòng
- Công ty Cổ phần Công trình Nhà Việt
- Công ty Sản xuất gỗ công nghiệp và thiết kế nội thất Vĩnh An
- Công ty Sản xuất gỗ công nghiệp và thiết kế nội thất An Cường
- Công ty Phát triển KCN Nomura Hải Phòng
- Công ty TNHH Tư vấn xây dựng giao thông thủy lợi Thành Long
- Công ty Cổ phần xử lý nền móng và xây lắp FANCO
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình - Cienco1
- Trung tâm Nghiên cứu văn hóa cổ Phương Đông
- Công ty Kiến trúc Đất Việt 
- Công ty SHWACO
- Công ty Mecta,…
* Quốc tế:
Khoa đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác về đào tạo nâng cao nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học với các tổ chức, các trường đại học, các viện nghiên cứu ở các nước như Nga, Mỹ, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Ai-Len, Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia,…
Một số tổ chức, hiệp hội quốc tế tiêu biểu:
- Hiệp hội Vận tải thủy quốc tế (PIANC)
- Hiệp hội Thủy đạc quốc tế (IHO)
- Hiệp hội Đèn biển quốc tế (IALA)
 + Học bổng:
Hàng năm, khoa có các hình thức khen thưởng, học bổng khuyến khích học tập từ Quĩ khen thưởng và Quĩ khuyến học của khoa, nguồn tài trợ của các doanh nghiệp.
7.2. Thông tin về các ngành đào tạo
7.2.1. Xây dựng công trình thủy (Waterway Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 121 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
- Chuẩn đầu ra tin học văn phòng MOS
+ Định hướng mục tiêu
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về lí thuyết và kĩ năng thực hành cả về lĩnh vực xây dựng công trình thủy và thềm lục địa. Sinh viên có khả năng tự nghiên cứu phát triển cơ sở lý thuyết, các vấn đề mới, vận dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán thiết kế và thi công  các công trình đường thủy, công trình bến cảng, công trình thủy công trong nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu thủy.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Waterway Engineering
Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành công trình thủy có thể làm việc tại các cơ quan quản lý, nghiên cứu về lĩnh vực hàng hải, đường thủy nội địa, các công ty tư vấn lập dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, tư vấn khảo sát các công trình thủy. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội học tập sau đại học, nghiên cứu sinh tại các cơ sở trong và ngoài nước, giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu về công trình biển, công trình bến cảng.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Hợp tác trong đào tạo Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, các khóa học ngắn hạn tại các trường:
- Trường Đại học Gent, Vương quốc Bỉ
- Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan
- Trường Đại học Hàng Hải Quốc gia Mokpo, Hàn Quốc
- Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc
- Trường Đại học công nghệ UTC, Cộng hòa Pháp
- Trường Đại học Thượng Hải, Trung Quốc
- Trường Đại học Quốc Gia Thành Công, Đài Loan
- Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan
- Và một số các trường đại học uy tín khác
7.2.2. Kỹ thuật an toàn hàng hải (Maritime Safety Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 121 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
- Chuẩn đầu ra tin học văn phòng MOS
+ Định hướng mục tiêu:
Đào tạo người học có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp về bảo đảm an toàn hàng hải và cảng-đường thủy. Sau khi tốt nghiệp, người học nắm bắt được hệ thống quy trình, quy phạm chuyên ngành; có khả năng quản lý, vận hành và khai thác các hệ thống bảo đảm an toàn hàng hải, hạ tầng giao thông cảng – đường thủy. Người học có đủ năng lực tham gia các hoạt động khảo sát địa hình trên bờ, dưới nước và biên vẽ bản đồ biển; thiết kế, thi công, giám sát, quản lý các dự án xây dựng công trình bảo đảm an toàn hàng hải và cảng-đường thủy.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Maritime Safety Engineering
Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan chuyên môn liên quan như: các cơ quan quản lý biển đảo, cảng vụ, ban quản lý dự án hàng hải, đường thủy, các đơn vị trong khối lực lượng vũ trang, các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công công trình hàng hải và đường thủy, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo, các đơn vị chuyên môn về đo đạc, bản đồ...
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Hợp tác trong đào tạo Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, các khóa học ngắn hạn tại các trường:
- Trường Đại học công nghệ UTC, Cộng hòa Pháp
- Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan
- Trường Đại học Hàng Hải Quốc gia Mokpo, Hàn Quốc
- Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc
- Trường Đại học Thượng Hải, Trung Quốc
- Trường Đại học Quốc Gia Thành Công, Đài Loan
- Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan
- Và một số các trường đại học uy tín khác
7.2.3. Xây dựng dân dụng và công nghiệp (Civil & Industrial Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 121 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
- Chuẩn đầu ra tin học văn phòng MOS
+ Định hướng mục tiêu
Cung cấp cho sinh viên các kiến thức chuyên sâu về lí thuyết và kĩ năng thực hành. Đào tạo kỹ sư với kiến thức chuyên sâu về thiết kế, thi công các công trình Dân dụng và Công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, người kỹ sư có khả năng thiết kế, tổ chức, giám sát, kiểm soát và quản lý thi công và quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, bao gồm các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao như nhà cao tầng, nhà thi đấu, sân vận động, tháp truyền hình, bể chứa...
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Civil & Industrial Engineering
Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp có thể làm việc trong các cơ sở nghiên cứu đào tạo và sản xuất, các cơ quan nhà nước cũng như trong các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác phục vụ cho công việc xây dựng mạng lưới các công trình dân dụng và công nghiệp. Sinh viên chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp khi ra trường sẽ có môi trường làm việc rất rộng tại các công ty tư vấn, thiết kế và xây dựng (nhà nước cũng như tư nhân, nước ngoài), các cơ quan quản lý các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Hợp tác trong đào tạo Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, các khóa học ngắn hạn tại các trường:
- Trường Đại học Dublin, Cộng hòa Ai-len
- Trường Đại học Lille, Cộng hòa Pháp
- Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan
- Trường Đại học Hàng Hải Quốc gia Mokpo, Hàn Quốc
- Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc
- Trường Đại học Thượng Hải, Trung Quốc
- Trường Đại học Quốc Gia Thành Công, Đài Loan
- Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan
- Và một số các trường đại học uy tín khác
7.2.4. Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng (Transportation & Infrastructure Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 120 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
- Chuẩn đầu ra tin học văn phòng MOS
+ Định hướng mục tiêu
Kỹ sư ngành Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng được trang bị kiến thức cơ bản rộng, có hiểu biết sâu sắc về quy hoạch giao thông, cơ học, sức bền vật liệu, phân tích kết cấu, công nghệ và tổ chức, quản lý thi công. Các kỹ sư ngành Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng có khả năng lập các dự án đầu tư, thiết kế, thi công các công trình cầu, đường, các lĩnh vực về cơ sở hạ tầng như điện, cấp thoát nước, san lấp mặt bằng, xử lý môi trường, ..., tổ chức và quản lý công trường, có khả năng tiếp cận các lĩnh vực khoa học - công nghệ mới nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của sự phát triển kinh tế - xã hội, theo kịp sự tiến bộ khoa học kỹ thuật.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Transportation & Infrastructure Engineering
Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư của ngành Công trình giao thông và cơ sở hạ tầng có thể làm việc tại các cơ quan quản lý các cấp, các công ty tư vấn thiết kế - đầu tư, các công ty xây dựng công trình, các công ty quản lý khai thác cầu - đường, các công ty cấp thoát nước của các tỉnh, thành, các chi nhánh cấp nước quận huyện, các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo trọng lĩnh vực xây dựng công trình.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Hợp tác trong đào tạo Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, các khóa học ngắn hạn tại các trường:
- Trường Đại học Vũ Hán, Trung Quốc
- Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan
- Trường Đại học Hàng Hải Quốc gia Mokpo, Hàn Quốc
- Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc
- Trường Đại học Thượng Hải, Trung Quốc
- Trường Đại học Quốc Gia Thành Công, Đài Loan
- Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan
- Và một số các trường đại học uy tín khác
7.2.5. Kiến trúc và Nội thất (Architecture and Interior Design)
- Tổng số tín chỉ: 122 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
- Chuẩn đầu ra tin học văn phòng MOS
+ Định hướng mục tiêu
Đào tạo cho sinh viên có kiến thức chuyên môn về Kiến trúc và các lĩnh vực liên quan như Quy hoạch, Thiết kế đô thị, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kỹ thuật Hạ tầng đô thị; Có kiến thức chuyên môn về nội thất và các lĩnh vực liên quan đến các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp. Có kiến thức cơ bản về lý luận, sáng tác và bảo tồn di sản kiến trúc, có kiến thức chuyên môn về kiến trúc công trình để ứng dụng vào công tác thiết kế kiến trúc. Có kiến thức cơ bản về hệ thống Pháp luật trong lĩnh vực Xây dựng và Kiến trúc để vận dụng tham gia triển khai các dự án Xây dựng. Có khả năng tự nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, sáng tạo trong chuyên môn, nghề nghiệp. Các kỹ năng mềm như kỹ năng giải quyết vấn đề, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng giao tiếp và khả năng thích ứng với yêu cầu nghề nghiệp và làm việc độc lập. Kỹ năng tiếng Anh và tin học văn phòng.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Architecture and Interior Design
Sinh viên tốt nghiệp ngành kiến trúc nội thất có thể làm kiến trúc sư trong các công ty tư vấn, thiết kế, giám sát, thi công kiến trúc – nội thất,  chuyên viên trong các cơ quan quản lý, lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp, nghiên cứu viên trong các trường đại học và các viện nghiên cứu, giảng dạy trong các cơ sở đào liên quan đến chuyên ngành kiến trúc – nội thất - xây dựng.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Hợp tác trong đào tạo Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, các khóa học ngắn hạn tại các trường:
- Trường Đại học Nottingham, Vương quốc Anh
- Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan
- Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc
- Trường Đại học Thượng Hải, Trung Quốc
- Trường Đại học Quốc Gia Thành Công, Đài Loan
- Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan
- Và một số các trường đại học uy tín khác
7.2.6. Quản lý công trình xây dựng (Construction and Project Management)
- Tổng số tín chỉ: 121 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
- Chuẩn đầu ra tin học văn phòng MOS
+ Định hướng mục tiêu
Chương trình  đào tạo chuyên ngành QLCTXD cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật xây dựng, quản trị học, quản trị doanh nghiệp xây dựng, quản lý đấu thầu, hợp đồng, dự án; lập và thẩm định giá cũng như quản lý chất lượng công trình xây dựng và các kỹ năng và thái độ cần thiết để vận hành, triển khai lãnh đạo, quản lý và tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực Quản lý công trình xây dựng.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Bridge & Road Engineering
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý công trình xây dựng có thể làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế; công ty xây dựng; các ban quản lý dự án các công trình trong và ngoài nước và các ngân hàng thương mại.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Hợp tác trong đào tạo Thạc sĩ, Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, các khóa học ngắn hạn tại các trường:
- Trường Đại học Công nghệ Delft, Hà Lan
- Trường Đại học Sejong, Hàn Quốc
- Trường Đại học Thượng Hải, Trung Quốc
- Trường Đại học Quốc Gia Thành Công, Đài Loan
- Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan
- Và một số các trường đại học uy tín khác
Địa chỉ liên hệ Khoa Công trình:
Khoa Công trình - Đại học Hàng hải Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 912 - Nhà A6 - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Điện thoại: 0225.3735655- Fax: 0225.855679
Website: ctt.vimaru.edu.vn

Email: ctt@vimaru.edu.vn
8. Giới thiệu chung về Khoa Công nghệ thông tin (Faculty of Infomation Technology)
8.1. Năm thành lập
Khoa CNTT - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành lập ngày 18/12/1997. Tiền thân của khoa là Trung tâm CNTT được thành lập từ ngày 17/9/1996 với 2 nhiệm vụ cơ bản là: Đào tạo chuyên ngành CNTT hệ Cao đẳng chính quy và Giảng dạy 2 môn Tin học Đại cương và Tin học ứng dụng cho toàn Trường.
Ngay sau khi thành lập, Khoa được giao nhiệm vụ: Đào tạo chuyên ngành CNTT hệ Đại học chính quy, Đào tạo chuyên ngành, CNTT hệ Đại học không chính quy, Đào tạo chuyên ngành CNTT hệ Cao đẳng chính quy, Giảng dạy 2 môn học Tin học đại cương và Tin học ứng dụng cho các Khoa khác trong toàn Trường.
+ Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff): 39
Thạc sỹ - MSc.: 27
TS & TSKH - PhD. & DSc:08
Khác - Others: 04
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Kỹ thuật Truyền thông và mạng máy tính
Bộ môn Tin học đại cương (Division of General Information Technology)
Bộ môn Kỹ thuật máy tính (Division of Computer Engineering)
Bộ môn Khoa học máy tính (Division of Computer Science)
Bộ môn Hệ thống thông tin (Division of Information Systems)
Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính (Division of Communication & Computer networks)
+ Mục tiêu đào tạo:
Chương trình Công nghệ thông tin đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân, năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
Kết thúc khoá học, sinh viên phải nắm vững và có khả năng triển khai các chương trình ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các loại bài toán thực tế sau: phát triển ứng dụng web, phát triển ứng dụng di động, phát triển ứng dụng theo kiểu truyền thống, xây dựng hệ thống mạng cho doanh nghiệp, phát triển các giải pháp mã nguồn mở. Nắm vững xu hướng phát triển của công nghệ trong và ngoài nước.
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành và giao tiếp với người nước ngoài bằng tiếng Anh thành thạo. Có khả năng làm việc nhóm và các kỹ năng mềm để phát triển trong một môi trường hội nhập và có tính linh hoạt cao. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên khả năng học tập, nghiên cứu sau đại học.
Mục tiêu của chương trình cung cấp cho sinh viên:
1) Kiến thức nền tảng về lĩnh vực công nghệ thông tin, các dự án công nghệ thông tin.
2) Năng lực hình thành ý tưởng (C), thiết kế (D), thực hiện (I), vận hành (O) và bảo trì các ứng dụng CNTT.
3) Hiểu biết về tầm quan trọng việc nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin.
+ Liên kết khu vực:
- TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM (Viet Nam Posts and Telecommunications Group VNPT)
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ DATATECH (Datatech Finance and Investment Joint Stock Company)
- CÔNG TY PHẦN MỀM AN BIÊN (An Bien software company ABSoft) 
- Công ty VNPT IT KV 4
- Công ty LG Innotek
- Tập đoàn Viettel Chi nhánh Hải Phòng
- Công ty LGE
+ Học bổng:
- Học bổng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam – VNPT
- Học bổng của Công ty VNPT KV 4
- Học bổng của Công ty DataTech
8.2. Thông tin về các ngành đào tạo
8.2.1. Công nghệ thông tin (Information Technology)
- Tổng số tín chỉ: 121 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin, khảo sát phân tích, thiết kế, cài đặt, triển khai và bảo trì các hệ thống thông tin - Providing students with the professional knowledge of information technology, including inspection, analysis, designing, installation, implementation and maintenance of information technology system
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Information Technology
Kỹ sư trong các công ty kinh doanh phần cứng máy tính - Engineer working at the PC trading & service companies
Lập trình viên trong các doanh nghiệp phần mềm - Programmer working at software companies
Quản trị hệ thống mạng, truyền thông trong các công ty - Communication and networks managing staff
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
8.2.2. Kỹ thuật phần mềm (Software Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 121 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Đào tạo các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Công nghệ phần mềm, khảo sát phân tích phần mềm, thiết kế kiến trúc, chức năng và giao diện phần mềm, lập trình xây dựng chương trình, thử phần mềm, quản lý dự án phần mềm - Providing students with the professional knowledge in the fields of software engineering, including inspection, analysis, function and interface design, programming and testing of software, management of software projects
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Software Engineering
Kỹ sư trong các công ty kinh doanh phần cứng máy tính - Engineer working at the PC trading & service companies
Lập trình viên trong các doanh nghiệp phần mềm - Programmer working at software companies
Quản trị hệ thống mạng, truyền thông trong các công ty - Communication and networks managing staff
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
8.2.3. Kỹ thuật truyền thông và mạng máy tính (Communication and Computer Network Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 121 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Mục tiêu của chương trình nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng cần thiết để làm việc với các thiết bị mạng dân dụng cũng như công nghiệp. Sinh viên được đào tạo để thiết kế, triển khai và vận hành các loại thiết bị mạng và hệ thống mạng liên quan. Providing students with professional knowledge and skill for working with network devices. Students are trained for designing implementing and operating network systems both on family or industry areas.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Information Technology
Kỹ sư hệ thống, Quản trị hệ thống mạng, truyền thông trong các công ty - Communication and networks managing staff
Lập trình viên trong các doanh nghiệp phần mềm - Programmer working at software companies
Kỹ sư trong các công ty kinh doanh phần cứng máy tính - Engineer working at the PC trading & service companies.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Địa chỉ liên hệ: Nhà A4-Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tel.: (+84.225) 3735 725
Email: huu-tuan.nguyen@vimaru.edu.vn
Website: http://www.fit.vimaru.edu.vn
9. Giới thiệu chung về Viện Môi trường (Institute of Environmental Engineering)
9.1. Năm thành lập
Viện Môi trường được thành lập ngày 22/05/2015 theo quyết định số 1302/QĐ-ĐHHHVN-TCCB của trường Đại học Hàng hải Việt Nam trên cơ sở sáp nhập hai bộ môn: Kỹ thuật môi trường và Hóa học.
+ Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff):
GS & PGS - Prof. & Assoc. Prof.: 01
Thạc sỹ - MSc.: 16
TS & TSKH - PhD. & DSc: 07
Khác - Others: 03
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính: Kỹ thuật môi trường; Kỹ thuật công nghệ hóa học
Bộ môn Kỹ thuật Môi trường (Division of Environmental Engineering)
Bộ môn Hoá học (Division of Chemistry)
+ Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo kỹ sư các chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường và kỹ thuật công nghệ hóa học có đủ phẩm chất đạo đức, chuyên môn, thành thạo năng lực thực hành nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho xã hội trong lĩnh vực các ngành được đào tạo.
+ Liên kết khu vực:
Liên kết với một số nhà máy doanh nghiệp khu vực: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương... để sinh viên đi thực tập, thực tế, đồng thời liên kết trao đổi với một số trường có cùng ngành đào tạo trao đổi kinh nghiệm, mời thỉnh giảng.
+ Học bổng:
Trao học bổng cho sinh viên hàng kỳ bằng nguồn ngân sách của Nhà trường cấp với tỉ lệ 6% tổng sinh viên của Ngành đào tạo.
9.2. Thông tin về các ngành đào tạo
9.2.1. Kỹ thuật môi trường (Environmental Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 120 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Mục tiêu chung của CTĐT: đào tạo kỹ sư Kỹ thuật môi trường có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có ý thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.
Mục tiêu cụ thể:
a. Về phẩm chất đạo đức
Sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có đạo đức nhân cách tốt, có tác phong công nghiệp; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
b. Về kiến thức
 Đào tạo chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giữ gìn chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng nhằm đảm bảo cho xã hội phát triển bền vững.
c. Về kỹ năng
Kỹ sư Kỹ thuật môi trường có khả năng:
- Điều tra, khảo sát, đánh giá các quy trình khai thác tài nguyên và công nghệ sản xuất về mặt môi trường.
- Nghiên cứu, thiết kế, lắp đặt, vận hành, giám sát thi công và quản lý các công trình phòng ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý chất thải.
- Giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Quản lý môi trường tại các cơ quan quản lý nhà nước và cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ.
Mục tiêu này cũng phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của Trường ĐHHHVN được thể hiện trong đề án xây dựng Trường ĐHHHVN thành trường trọng điểm quốc gia, trong Chiến lược phát triển Trường ĐHHHVN và Viện Môi trường giai đoạn 2008 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Environmental Engineering:

Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường, sinh viên có thể đảm nhiệm vai trò là giảng viên tại các trung tâm cơ sở đào tạo, các trường dạy nghề, cao đẳng đại học trong cả nước về lĩnh vực an toàn và môi trường. Đồng thời cũng có thể là chuyên viên môi trường ở các công ty về môi trường; cán bộ công tác tại Bộ, Sở, Viện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, trung tâm phân tích, quan trắc môi trường. Tư vấn viên, giám sát viên hoặc chuyên gia về môi trường của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến môi trường đô thị, môi trường công nghiệp, quản lý tài nguyên và vệ sinh môi trường.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Hiện nay, bộ môn kỹ thuật Môi trường đã và đang triển khai nhiều mô hình liên kết, trao đổi học thuật, hợp tác đào tạo với nhiều trung tâm, cơ sở giáo dục tại các nước: Anh, Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, Nga...
9.2.2. Kỹ thuật công nghệ hóa học (Chemical Technology Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 120 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu:
Đào tạo về các hệ thống công nghệ, thiết kế, sản xuất, ứng dụng ở một số lĩnh vực liên quan đến hóa học: Kỹ thuật Hóa dầu, Công nghệ Hóa học - Vật liệu và Hóa môi trường. Mục tiêu của chương trình cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ sở ngành bao gồm các kiến thức về hóa, kỹ thuật hóa học, các quá trình cơ bản trong công nghệ hóa học; các kiến thức chuyên ngành theo từng lĩnh vực kỹ thuật hóa dầu, công nghệ hóa học - vật liệu và hóa môi trường. Chương trình đào tạo đồng thời cung cấp cho sinh viên kỹ năng và thái độ cần thiết để hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai sản xuất, nghiên cứu và sáng tạo khoa học, có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện các công việc trong các lĩnh vực Kỹ thuật Hóa dầu, Công nghệ Hóa học - Vật liệu và Hóa môi trường.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Chemical Technology Engineering:
- Kỹ sư kỹ thuật trong các công ty hóa dầu, lọc dầu, chế biến các sản phẩm dầu mỏ; các nhà máy sản xuất hóa chất, phân bón, hóa mỹ phẩm; các nhà máy sản xuất vật liệu silicat, polyme; các công ty xử lý ô nhiễm môi trường.
- Nghiên cứu viên tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm kiểm định chất lượng sản phẩm ,Trung tâm ứng dụng và triển khai công nghệ liên quan đến hóa chất và vật liệu.
 - Giảng viên tại các Trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp về lĩnh vực hóa học trên toàn quốc.
+ Mô hình liên kết:
- Trường Đại học Mỏ địa chất
- Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn
- Công ty nhựa đường Puma Energy
- Nhà máy sản xuất phân đạm và hóa chất Hà Bắc
- Công ty Cổ phần Hóa chất Sơn Hà Nội và một số doanh nghiệp khác liên quan đến lĩnh vực hóa chất, phân bón khu vực.
Địa chỉ liên hệ: Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tòa nhà A6, P. 405 (tầng 4)
Email: vienmoitruong@vimaru.edu.vn
Điện thoạil: 02553.735.628
10. Giới thiệu chung về Viện Cơ khí (Institute of Mechanical Engineering)
10.1. Năm thành lập
- Năm 1962, Bộ môn Tàu thủy thuộc Khoa Cơ khí - Trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội được thành lập nhằm đào tạo nhân lực sửa chữa, đóng mới các phương tiện vận tải thủy.
- Năm 1968, Chi nhánh Đại học Giao thông vận tải Hà Nội mở tại Hải Phòng.
- Năm 1984, thành lập Khoa Cơ khí-Đóng tàu thuộc Trường Đại học Hàng hải.
- Năm 2015, Viện Cơ khí được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị.
Với 5 chuyên ngành đào tạo thuộc khối ngành Kỹ thuật cơ khí, Viện Cơ khí mang sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực cơ khí chất lượng cao phục vụ cho phát triển kinh tế khu vực trong giai đoạn mới.
+ Giảng viên đào tạo
(Number of teaching staff):

GS & PGS - Prof. & Assoc. Prof.: 04
Thạc sỹ - MSc.: 46
TS & TSKH - PhD. & DSc: 11
Khác - Others: 04
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính: Máy và tự động hóa xếp dỡ; Kỹ thuật nhiệt lạnh; Kỹ thuật cơ điện tử; Kỹ thuật ô tô; Kỹ thuật cơ khí
Bộ môn Máy xếp dỡ / Division of Handling Machineries
Bộ môn Kỹ thuật nhiệt lạnh / Division of Heat and Refrigeration Engineering
Bộ môn Kỹ thuật ôtô / Division of Automotive Engineering
Bộ môn Cơ điện tử / Division of Mechatronics
Bộ môn Kỹ thuật cơ khí / Division of Mechanical Design & Manufacturing Engineering
Bộ môn Công nghệ vật liệu / Division of Material Science & Engineering
Trung tâm thực hành - thí nghiệm Cơ khí / Laboratory Center of Mechanical Engineering
+ Mục tiêu đào tạo:
+ Liên kết khu vực:
Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực ô tô (Toyota Hải Phòng, Ford Việt Nam, Toyota Nankai, Vinfast).
Các doanh nghiệp FDI Nhật Bản sản xuất kinh doanh ngành nghề cơ khí (Bridgestone Vietnam, Rorze Robotech Co., Ltd., EBA Việt Nam, Kyocera, Fuji Xerox)
Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nhiệt lạnh  (Daikin Việt Nam, Công ty TNHH Quang Thắng, Nhiệt điện Hải Phòng)
Tập đoàn LG Hàn Quốc (LG Electronics/Display/Innotek)
+ Học bổng:
10.2. Thông tin về các ngành đào tạo
10.2.1. Máy và tự động hóa xếp dỡ (Handling Machineries and Automation)
- Tổng số tín chỉ: 121 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về cơ khí, thủy lực và điều khiển để sinh viên có khả năng thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa, kiểm tra, giám định và khai thác máy nâng chuyển, cũng như các thiết bị cơ khí có liên quan - Providing students with the knowledge of mechanics, hydraulics and control, which give them the ability to design, manufacture, assemble, repair, test, inspect and operate the handling and lifting machineries, as well as related mechanical equipment.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Handling Machineries and Automation
Chuyên gia tại các viện nghiên cứu và thiết kế về cơ khí (Expert of mechanical research Institute)
Đăng kiểm viên (Register)
Cán bộ tại cảng, các xí nghiệp công nghiệp, trung tâm đầu mối giao thông
Technical staff working at ports, industrial factories, transport hubs
Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu (Technical staff working at the shipyards)
Cán bộ thiết kế nhiệt, lạnh và thông gió (Designer on thermal, refrigeration and ventilation systems)
Cán bộ quản lý trong lĩnh vực cơ khí, vận tải, cảng (Manager in mechanical and transport sectors)
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
10.2.2. Kỹ thuật nhiệt lạnh (Heat and Refrigeration Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 121 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Sinh viên được trang bị các kiến thức về thiết kế phương án, thiết kế kỹ thuật và thi công hệ thống HVACR (Nhiệt – Thông gió – Điều hòa không khí – Lạnh), thiết kế quy trình công nghệ chế tạo, lắp ráp, sửa chữa và khai thác hệ thống nhiệt, lạnh và thông gió - Students are provided with the knowledge of basic design, technical design and construction design of HVACR system (Heating – Ventilation - Air Conditioning – Refrigeration); technology process design for manufacturing, assembling, repairing and operating of HVACR as well as other processing, chemical, petrolium and energy industries.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Heat and Refrigeration Engineering
Chuyên gia tại các viện nghiên cứu và thiết kế về cơ khí (Expert of mechanical research Institute)
Cán bộ tại cảng, các xí nghiệp công nghiệp, trung tâm đầu mối giao thông - Technical staff working at ports, industrial factories, transport hubs
Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu (Technical staff working at the shipyards)
Cán bộ thiết kế nhiệt, lạnh và thông gió (Designer on thermal, refrigeration and ventilation systems)
Cán bộ quản lý trong lĩnh vực cơ khí chế biến/chế tạo, vận tải, cảng (Manager in mechanical, processing and transport sectors)
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
10.2.3. Kỹ thuật cơ điện tử (Mechatronics)
- Tổng số tín chỉ: 122 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về thiết kế kỹ thuật, chế tạo, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị, hệ thống cơ điện tử, thiết kế các hệ thống điều khiển sản xuất tự động - It focuses on providing students with knowledge of technical design, manufacturing, operating, maintenance and repairing of mechatronics elements; design of automatic production control systems.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Mechatronics
Chuyên gia tại các viện nghiên cứu và thiết kế về cơ khí (Expert of mechanical research Institute)
Cán bộ tại cảng, các xí nghiệp công nghiệp, trung tâm đầu mối giao thông - Technical staff working at ports, industrial factories, transport hubs
Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy đóng và sửa chữa tàu (Technical staff working at the shipyards)
Cán bộ quản lý trong lĩnh vực cơ khí, vận tải, cảng (Manager in mechanical and transport sectors)
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
10.2.4. Kỹ thuật ô tô (Automotive Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 121 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Chương trình sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết về kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện- điện tử, kỹ thuật điều khiển, thiết kế, chế tạo, lắp ráp, sửa chữa, bảo trì ô tô và xe chuyên dụng - Providing students with the understanding of mechanical engineering, electrical and electronic engineering, control engineering, design, assembly, repair and maintenance of cars and specialized vehicles.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Automotive Engineering
Chuyên gia tại các viện nghiên cứu và thiết kế về cơ khí (Expert of mechanical research Institute)
Đăng kiểm xe cơ giới (Register)
Cán bộ tại cảng, các xí nghiệp công nghiệp, trung tâm đầu mối giao thông - Technical staff working at ports, industrial factories, transport hubs
Cán bộ quản lý trong lĩnh vực cơ khí, vận tải, cảng (Manager in mechanical and transport sectors)
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
10.2.5. Kỹ thuật cơ khí (Mechanical Design & Manufacturing Engineering)
- Tổng số tín chỉ: 122 TC
- Thời gian đào tạo: 4 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Đào tạo kiến thức chuyên môn về thiết kế kỹ thuật, thiết kế các quy trình công nghệ gia công chế tạo và lắp ráp các chi tiết máy, các cơ cấu máy và các hệ thống cơ khí - The program aims to provide students with the professional knowledge of technical design, technology process design of manufacturing and assembling of machine elements, machine structures and mechanical systems.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Mechanical Engineering
Chuyên gia tại các viện nghiên cứu và thiết kế về cơ khí (Expert of mechanical research Institute)
Cán bộ tại cảng, các xí nghiệp công nghiệp, trung tâm đầu mối giao thông - Technical staff working at ports, industrial factories, transport hubs
Cán bộ quản lý trong lĩnh vực cơ khí, vận tải, cảng (Manager in mechanical and transport sectors)
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Địa chỉ liên hệ: Nhà A6- Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Tel.: (+84.225) 3829 245
Email: viencokhi@vimaru.edu.vn
Website: http://sme.vimaru.edu.vn
11. Giới thiệu chung về Khoa Ngoại ngữ (Faculty of Foreign Language Studies)
11.1. Năm thành lập
Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam thành lập ngày 20/01/2014 trên cơ sở là Bộ môn Ngoại ngữ trước đây.
+ Giảng viên đào tạo(Number of teaching staff):
Thạc sỹ- MSc.: 34
TS & TSKH -PhD. &DSc: 02
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính: Tiếng Anh thương mại; Ngôn ngữ Anh
Bộ môn Tiếng Anh đại cương (Division of General English)
Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành (Division of Specialized English)
Bộ môn Thực hành tiếng (Division of English Skills)
Bộ môn Dịch thuật, Văn hóa và Lý thuyết tiếng(Division of Translation, Culture and Linguistics)
+ Mục tiêu đào tạo: Chương trình ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo cử nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (tương đương trình độ 5 theo Khung năng lực ngôn ngữ chung Châu Âu), có kiến thức chuyên sâu về văn hóa, xã hội các nước nói tiếng Anh, có kiến thức và các kỹ năng cần thiết để để làm việc trong các cơ quan, tổ chức có sử dụng tiếng Anh như biên phiên dịch, giảng dạy và nghiên cứu ngôn ngữ, nhân viên văn phòng…
+ Liên kết khu vực:
+ Học bổng:
11.2. Thông tin về các ngành đào tạo
11.2.1. Tiếng Anh thương mại (Business English)
- Tổng số tín chỉ: 123 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ Anh tương đương với trình độ 5 CAE của Đại học Cambridge, hoặc 90 điểm TOEFL IBT, hoặc 7.0 IELTS.
+ Định hướng mục tiêu
Chuyên ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo lý thuyết và thực hành ngôn ngữ học tiếng Anh và kỹ năng biên, phiên dịch.
Mục tiêu của chương trình là cung cấp cho SV:
-  kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, kỹ năng Tiếng Anh thực hành trôi chảy;
- kiến thức chuyên ngành bao gồm: lý thuyết ngôn ngữ học cơ bản và nâng cao; kỹ năng biên phiên dịch hiệu quả, linh hoạt; hiểu biết rõ ràng về văn hóa và giao thoa văn hóa các nước;
- có tư duy logic-phản biện;
- các kỹ năng cần thiết để hình thành ý tưởng (Conceive), thiết kế ý tưởng(Design), thực hiện (Implement) và triển khai (Operation) các quy trình; hình thành thái độ làm việc chuyên nghiệp.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Business English
Phiên dịch viên
Giáo viên tiếng Anh
Cán bộ hợp tác quốc tế
Cán bộ truyền thông
Nhân viên xuất nhập khẩu
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
11.2.2. Ngôn ngữ Anh (English Language)
- Tổng số tín chỉ: 123 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: Sử dụng thành thạo các kỹ năng ngôn ngữ Anh tương đương với trình độ 5 CAE của Đại học Cambridge, hoặc 80 điểm TOEFL IBT, hoặc 6.0 - 7.0 IELTS
+ Định hướng mục tiêu
Chương trình Tiếng Anh TM đào tạo lý thuyết và thực hành ngôn ngữ Anh và các kỹ năng biên, phiên dịch, đặc biệt là trong môi trường thương mại quốc tế.
Mục tiêu của chương trình là cung cấp cho SV:
- Kiến thức ngôn ngữ, văn hóa, kỹ năng Tiếng Anh thực hành trôi chảy;
- Kiến thức chuyên ngành bao gồm: lý thuyết ngôn ngữ học cơ bản và nâng cao; kỹ năng biên, phiên dịch hiệu quả, linh hoạt trong lĩnh vực kinh tế thương mại; hiểu biết cơ bản về văn hóa và sự giao thoa văn hóa giữa các nước; kiến thức cơ bản về kinh tế
 - Có tư duy logic - phản biện;
- Các kỹ năng cần thiết để hình thành ý tưởng (Conceive), thiết kế ý tưởng(Design), thực hiện (Implement) và triển khai (Operation) các quy trình; hình thành thái độ làm việc chuyên nghiệp.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in English Language
Phiên dịch viên
Giáo viên tiếng Anh
Cán bộ hợp tác quốc tế
Cán bộ truyền thông
Nhân viên xuất nhập khẩu
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Địa chỉ liên hệ: Tầng 2 nhà A5
Tel.: (+84.225) 3735 682
Email: ngoaingu@vimaru.edu.vn 

Website: www.ngoaingu.vimaru.edu.vn
12. Giới thiệu chung về Viện Đào tạo Quốc tế  (International School of Education)
12.1. Năm thành lập
Viện Đào tạo Quốc tế được thành lập vào năm 2012, chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý các dự án hợp tác giáo dục với nước ngoài; nhập khẩu các chương trình giáo dục tiên tiến; hỗ trợ học tập ở nước ngoài và trao đổi sinh viên quốc tế; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện nghiên cứu khoa học hợp tác. Hệ thống lớp học đủ tiêu chuẩn quốc tế được chứng nhận bởi Học viện Hàng hải California, Hoa Kỳ.
+ Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff):
GS & PGS - Prof. & Assoc. Prof.: 01
Thạc sỹ - MSc.: 07
TS & TSKH - PhD. & DSc: 01
Khác - Others:
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính: Kinh tế hàng hải; Kinh doanh quốc tế và Logistics; Quản lý kinh doanh và Markerting
+ Mục tiêu đào tạo:  Chương trình Tiên tiến (CTTT) nhằm xây dựng các ngành đào tạo chất lượng cao, theo nội dung, chương trình của các đại học danh tiếng trên thế giới. CTTT có sự hỗ trợ Ngân sách Nhà nước và phải tuân thủ các quy định riêng do Bộ Giáo dục đào tạo yêu cầu. Đây là chương trình hoàn toàn của Việt Nam có sử dụng chương trình, giáo trình, công nghệ đào tạo tiên tiến của nước ngoài, do các trường ĐH VN thực hiện đào tạo và cấp bằng.
+ Liên kết khu vực:
- Công nhận tín chỉ so với trường Đại học gốc
- Trao đổi Sinh viên, Giảng viên với các nước như Đài Loan, Mỹ, Anh, Đan Mạch, Trung Quốc…
+ Học bổng:
- Cấp học bổng toàn phần và bán phần cho sinh viên quốc tế
- Cấp học bổng khuyến khích học tập theo đúng quy định của Trường ĐH Hàng hải VN
12.2. Thông tin về các ngành đào tạo
12.2.1. Kinh tế hàng hải (Global study and Maritime Affairs)
- Tổng số tín chỉ: 163 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Chương trình được nhập khẩu toàn bộ từ Học viện Hàng hải California (Hoa Kỳ) - This program is entirely imported from California Maritime Academy (USA)
Mục tiêu đào tạo / Objectives:
- Trang bị cho sinh viên nền tảng lý thuyết vững chắc vì mục tiêu nâng cao chất lượng ngành hảng hải và vận tải biển./ Equip students with a solid theoretical foundation for the goal of raising the quality of the marine industry and maritime transport.
- Trang bị cho sinh viên các kiến thức ứng dụng liên quan tới các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức quốc tế cũng như các tổ chức kinh doanh có liên quan tới ngành Vận tải biển/ Equip students with applicable knowledge concerning government agencies, non-profit organizations, international organizations as well as business organizations related to the maritime transport sector.
- Trang bị cho sinh viên các công cụ hữu ích nghiên cứu các vấn đề hàng hải trong môi trường toàn cầu như: tư duy phản biện, năng lực nghiên cứu định tính và định lượng, kỹ năng lãnh đạo, hiểu biết về văn hóa và môi trường/ Equip students with useful tools to study the issue of maritime global environment such as critical thinking, quantitative and non-quantiative research capability, leadership skills, cultural and diversity awareness.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Global study and Maritime Affairs:
- Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn về kinh tế vận tải biển, các tổ chức hàng hải thế giới cũng như các chính sách hàng hải/ Students develop specialist knowledge of shipping economy, the world's maritime organizations as well as the maritime policies.
- Tiếng Anh: đạt chuẩn đầu ra IELTS từ 6.0 trở lên/English fluency for graduation: IELTS 6.0 or above.
- Kĩ năng tin học thành thạo/Proficient computer skills.
- Sinh viên có đầy đủ các kỹ năng mềm về giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm…/Students are full of soft skills in communication, presentation, teamwork …
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
- Tên Trường đối tác: Học viện Hảng Hải California (Hoa Kỳ), nằm trong top 200 trường uy tín trên thế giới và xếp thứ 2 trong số các trường Đại học đào tạo chương trình cử nhân tốt nhất miền Tây nước Mỹ/ Partner University: the California Maritime Academy – California State University (the United States of America), ranked in top 200 universities in the world and ranked no. 2 among the universities with the best undergraduate program in the West of the USA.
- Mức độ hợp tác/ Cooperation activities:
+ Trao đổi sinh viên/ Exchanging Students
+ Cử giảng viên sang giảng dạy/ Deploying Lecturers
+ Đào tạo đội ngũ giảng viên giảng dạy cho CTTT/ Training for Vietnamese lecturers
12.2.2. Kinh doanh quốc tế và Logistics (International Business and Logistics)
- Tổng số tín chỉ: 162 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Chương trình được nhập khẩu toàn bộ từ Học viện Hàng hải California (Hoa Kỳ) - This program is entirely imported from California Maritime Academy (USA)
Mục tiêu đào tạo / Objectives
Sinh viên được trang bị các kiến thức về việc tổ chức khai thác, kinh doanh và quản lý trong lĩnh vực Logistics, thiết kế mạng lưới cung ứng logistics và xây dựng mạng lưới cung ứng có hiệu quả - Students are provided with understanding on logistics operation, business and management; designing and building effective logistics supply chain network
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in International Business and Logistics:
- Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn về kinh doanh quốc tế và lĩnh vực Logistics/ Students develop specialist knowledge of international business and logistics.
- Tiếng Anh: đạt chuẩn đầu ra IELTS từ 5.5 trở lên/ English: IELTS standard for graduate students is 5.5 or above.
- Kĩ năng tin học thành thạo/ Proficient computer skills.
- Sinh viên có đầy đủ các kỹ năng mềm về giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm…/ Students are full of soft skills in communication, presentation, teamwork …
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
- Tên Trường đối tác: Học viện Hảng Hải California (Hoa Kỳ), nằm trong top 200 trường uy tín trên thế giới và xếp thứ 2 trong số các trường Đại học đào tạo chương trình cử nhân tốt nhất miền Tây nước Mỹ/ Partner University: the California Maritime Academy – California State University (the United States of America), ranked in top 200 universities in the world and ranked no. 2 among the universities with the best undergraduate program in the West of the USA.
- Mức độ hợp tác/ Cooperation activities:
+ Trao đổi sinh viên/ Exchanging Students
+ Cử giảng viên sang giảng dạy/ Deploying Lecturers
+ Đào tạo đội ngũ giảng viên giảng dạy cho CTTT/ Training for Vietnamese lecturers
12.2.3. Quản lý kinh doanh và Markerting (Business and Marketing Management)
- Tổng số tín chỉ: 149 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 450 và các trình độ tương đương.
+ Định hướng mục tiêu
Chương trình được nhập khẩu toàn bộ từ Trường Đại học Gloucestershire (Vương quốc Anh) - This program is entirely imported from University of Gloucestershire (UK)
Mục tiêu đào tạo / Objectives:
Trang bị cho người học kiến thức về kinh doanh và tiếp thị quản lý dự án, chiến lược tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, phân tích đối thủ cạnh tranh, kinh doanh và nghiên cứu - Students are educated with the knowledge of business and marketing project management, marketing strategies, new product development, competitor analysis, business and research.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Business and Marketing Management:
- Đào tạo những chuyên gia chuyên sâu về kinh doanh và marketing đạt chuẩn khu vực và quốc tế, góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho thị trường Hải Phòng và các vùng lân cận
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:

Trường Đại học Gloucestershire
Theo  The Guardian – University league table 2016, trường Gloucestershire hiện xếp thứ 54 các trường đại học của Anh quốc và xếp thứ 42 đối với khối ngành Kinh doanh và Marketing.
Được thành lập bởi Reverend Francis Close, Gloucestershire xuất phát như một trường Cao đẳng đào tạo Cheltenham, nằm trong khuôn viên trường Francis (FCH). Kể từ đó, trường đã phát triển qua một số giai đoạn, trở thành St Paul và Cao đẳng St Mary vào năm 1921, tiến lên trở thành Cheltenham và Gloucester College of Higher Education vào năm 1990.
- Mức độ hợp tác/ Cooperation activities:
Trao đổi sinh viên/ Exchanging Students
Cử giảng viên sang giảng dạy/ Deploying Lecturers
Đào tạo đội ngũ giảng viên giảng dạy cho CTTT/ Training for Vietnamese lecturers
Địa chỉ liên hệ: Nhà C2
Tel.: (+84.225) 3261 083
Email: ise@vimaru.edu.vn - Website: http://www.ise-vmu.edu.vn
13. Giới thiệu chung về Viện Đào tạo chất lượng cao (School of Excellent Education (SEE)
13.1. Năm thành lập
Viện được chính thức thành lập ngày 27/09/2017, có nhiệm vụ quản lý đào tạo các lớp Chất lượng cao, Lớp chọn. Là đơn vị quản lý đào tạo trực thuộc Trường ĐH Hàng hải Việt Nam có chức năng Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học của Trường theo đứng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường; cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện hợp tác nghiên cứu khoa học. - School of Excellent Education (SEE) was officially established on September 27th 2017. SEE belongs to Vietnam Maritime University (VMU), which has the function of organizing and managing the High-quality and Selective educational programs of university, following the regulations of the Ministry of Education and Training and the University; providing High-quality human resources and conducting scientific research cooperation.
+ Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff):
GS & PGS - Prof. & Assoc. Prof.: 01
Thạc sỹ - MSc.: 05
TS & TSKH - PhD. & DSc: 02
Khác - Others: 02
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính:
Mô hình:
Ban Đào tạo – Academic Division
Ban tài chính – Finance Division
Văn phòng - Office
Các ngành đào tạo chính:
Lớp Chất lượng cao đối với các chuyên ngành:
- Kinh tế ngoại thương (International Business),
­- Kinh tế vận tải biển (Maritime Business),
- Công nghệ thông tin (Information Technology)
- Điện tự động công nghiệp. (Industrial Electrical Engineering)
Lớp chọn đối với các chuyên ngành:
- Điều khiển tàu biển (Navigation),
- Khai thác máy tàu biển (Marine Engineering).
+ Mục tiêu đào tạo:
- Phối hợp với các Khoa/Viện chuyên môn, Phòng ban chức năng trong Trường: Mở các chuyên ngành mới về chương trình đào tạo chất lượng cao khi đáp ứng các yêu cầu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; Kế hoạch đăng ký học phần, kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu; tổ chức giảng dạy, kiểm tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp chất lượng cao và lớp chọn của Trường; Xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế; Công tác liên quan đến hoạt động của công đoàn, hoạt động thanh niên, sinh viên của Đoàn - Hội. - Coordinate with the Faculties/Institutes, Functional Departments: Opening new High-quality training programs following the requirements from the Ministry of Education and Training; Plan for module enrollment, teaching plan, schedule; organizing teaching, checking and monitoring the progress and quality of high quality classes and selected classes of the University; Develop training programs and facilities in the direction of standardization, enhance quality assurance conditions, meet social needs and international integration; Enhance the activities of trade unions and youth activities.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, quảng bá tuyển sinh,... - Develop plans, organize the implementation of communication, recruitment counseling, promotion of enrollment,...
- Liên kết hoặc phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn, tổ chức bồi dưỡng các khóa học ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tin học,... và cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ về các lĩnh vực KHCN, giáo dục, quản lý và kinh doanh. - Associate or coordinate with domestic and foreign training organizations and institutions to implement short-term training programs, organize training in foreign language, soft skills, informatics,... and issuing certificates of knowledge, professional, foreign language knowledge in the fields of science, technology, education, business and management.
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thực tập nghề nghiệp, huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên; tham quan, thực hành, thực tập tại các tổ chức, doanh nghiệp, công ty, cơ sở sản xuất trong hoặc ngoài nước theo kế hoạch. - Organize extracurricular activities, professional internships, soft skills training for students; visit, practice, practice at organizations, businesses, companies, production facilities in or outside the country as planned.
- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề trong nước và quốc tế về các nội dung thuộc lĩnh vực hoạt động của Viện; thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường. - Organize or coordinate national and international conferences and seminars on contents of the Institute's activities; implement the plan of scientific research according to the program and the general plan of the school.
+ Liên kết khu vực:
Thông qua Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện Đào tạo chất lượng cao có sự gắn bó liên kết chương trình hợp tác đào tạo với các trường đại học Hàng hải trong khu vực như: Through Vietnam Maritime University, the School of Excellent Education (SEE) has a strong connection with training cooperation programs with Maritime universities in the region such as:
- Đại học hàng hải Myanmar: Hiện Viện có quản lý 06 sinh viên Myanmar đang theo học chuyên ngành Khai thác Máy tàu biển - Myanmar Maritime University: The SEE manages 06 Myanmar students who are majoring in Marine Engineering.
- Đại học hàng hải Mokpo - Hàn Quốc: Hàng năm đều có sinh viên chuyên ngành Điều khiển tàu biển sang trao đổi và học tập tai Viện - Mokpo National Maritime University: Every year, exchange students in Navigation major study at SEE.
- Tập đoàn Vingoup - Vingroup company.
+ Học bổng:
Hàng năm các sinh viên của Viện đều có cơ hội nhận học bổng từ các công ty trong và ngoài nước như: - Every year, the SEE's students have the opportunity to receive scholarships from domestic and foreign companies such as:
- Học bổng từ công ty VINIC, M.O.L, NSU,... cho sinh viên ngành đi biển - - Scholarships from VINIC, M.O.L, NSU, ... for students studying in the major Navigation and Marine Engineering;
- Học bổng từ VNPT cho các sinh viên ngành Công nghệ thông tin. - Scholarship from VNPT for students of Information Technology.
13.2. Thông tin về các ngành đào tạo
13.2.1. Chương trình lớp chất lượng cao (High-quality programs at undergraduate level)
- Tổng số tín chỉ: 130-135 TC - Total credits: 130-135
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm - Training time: 4.0 years.
- Tiếng Anh: TOEIC 550 và các trình độ tương đương - English language: TOEIC 550 and equivalent levels.
20% nội dung chương trình được giảng dạy bằng Tiếng Anh - 20% of programs conducted in English
Giảng viên giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh có trình độ tiếng Anh tương đương 6.0 IELTS trở lên - Lecturers who teach credits conducted in English, have certificates of IELTS 6.0 or equivalen.
Phòng học trang bị chất lượng cao: projector, internet, wifi, máy lạnh, hệ thống âm thanh hiện đại - High-quality equipped classrooms: projector, internet, wifi, air conditioners, sound system, etc.
+ Các chuyên ngành đào tạo/ Majors:
Công nghệ thông tin (Information Technology)
Điện tự động công nghiệp (Industrial Electrical Engineering)
Kinh tế vận tải biển (Maritime Business)
Kinh tế ngoại thương (International Business)
+ Định hướng mục tiêu:
Công nghệ thông tin (Information Technology): Trang bị cho sinh viên kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin, khảo sát phân tích, thiết kế, cài đặt, triển khai và bảo trì các hệ thống thông tin - Providing students with the professional knowledge of information technology, including inspection, analysis, designing, installation, implementation and maintenance of information technology system
Điện tự động công nghiệp (Industrial Electrical Engineering): Giúp cho sinh viên nắm vững được các kiến thức chuyên môn về hệ thống cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp và các hệ thống tự động hoá điều hành sản xuất - Students are provided with the specialized knowledge of power supply systems of industrial enterprises and production management automation systems.
Kinh tế vận tải biển (Maritime Business): Nắm vững kiến thức về các yếu tố thị trường vận tải biển, đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong vận tải biển, các kiến thức liên quan đến chế độ pháp lý các vùng biển, những nguyên tắc cơ bản về hoạt động hàng hải - Students are provided with the knowledge of freight market, business, operational criteria, operational efficiency in maritime business; legal regime of territorial waters and the general regulations of maritime activities.
Kinh tế ngoại thương (International Business): Chương trình sẽ cung cấp cho người học kiến thức về các nghiệp vụ trong ngoại thương, hải quan và quản lý Nhà nước về hoạt động xuất nhập khẩu; Các vấn đề liên quan đế lĩnh vực đầu tư nước ngoài…Providing students with the knowledge of foreign trade, customs and state management in import and export activities; the issues related to foreign investment; etc.
+ Nghề nghiệp tương lai:
Công nghệ thông tin (Information Technology):
- Kỹ sư trong các công ty kinh doanh phần cứng máy tính - Engineer working at the PC trading & service companies
- Lập trình viên trong các doanh nghiệp phần mềm - Programmer working at software companies
- Quản trị hệ thống mạng, truyền thông trong các công ty - Communication and networks managing staff
Điện tự động công nghiệp (Industrial Electrical Engineering):
- Công tác tại các Công ty Vận tải biển và Nhà máy đóng tàu - Engineer working at Shipping Companies and Shipyards.
- Đăng kiểm viên / Register.
- Cán bộ kỹ thuật tại các nhà máy nhiệt điện, thủy điện và các công ty điện lực - Engineer working at the thermal power plants, hydroelectricity plants and electricity companies.
Kinh tế vận tải biển (Maritime Business):
- Quản lý vận tải, kho bãi - Transport, warehouse managing staff.
- Quản lý đội tàu biển - Fleets managing staff.
- Chuyên viên giao nhận, xuất nhập khẩu - Staff working at forwarding, import and export sectors.
- Cán bộ nghiên cứu chính sách - Policy researcher.
Kinh tế ngoại thương (International Business):
- Quản lý vận tải, kho bãi - Transport, warehouse managing staff.
- Quản lý đội tàu biển - Fleets managing staff.
- Chuyên viên giao nhận, xuất nhập khẩu - Staff working at forwarding, import and export sectors.
- Cán bộ nghiên cứu chính sách - Policy researcher.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
13.2.2.  Chương trình lớp chọn (Specialized classes at undergraduate level)
- Tổng số tín chỉ: 128-130 TC
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: TOEIC 550 và các trình độ tương đương.
Toàn bộ nội dung chương trình được giảng dạy bằng Tiếng Anh - All programs conducted in English
Miễn phí học nâng cao trình độ Tiếng Anh với giảng viên nước ngoài - Free learning to improve English proficiency with foreign lecturers
Các chuyên ngành đào tạo/ Majors:
Điều khiển tàu biển (Navigation).
Khai thác máy tàu biển (Marine Engineering).
+ Định hướng mục tiêu:
Điều khiển tàu biển (Navigation): Kỹ sư Điều khiển tàu biển được trang bị những kiến thức cần thiết và được huấn luyện thực hành nghiệp vụ chuyên môn sỹ quan hàng hải theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) và các quy định riêng của Việt Nam - Graduates are provided with the necessary knowledge and trained professional skills of navigation officer according to the rules of the International Maritime Organization (IMO) and Vietnam.
Khai thác máy tàu biển (Marine Engineering): Sinh viên ngành Máy tàu biển sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận chức danh sỹ quan máy trên các đội tàu biển trong nước và quốc tế, có khả năng vận hành thành thạo và khắc phục các sự cố, hư hỏng của các trang thiết bị máy móc trên tàu - The graduates can work as Marine engineer on board domestic and international fleets as well, have capability of proficient operation and repairing the machineries, troubleshooting onboard incidents and breakdowns.
+ Nghề nghiệp tương lai:
Điều khiển tàu biển (Navigation):
- Hoa tiêu hàng hải – Pilot;
- Thanh tra viên của chính quyền cảng (PSC) - Port state control officer,
- Sỹ quan ngành boong, thuyền trưởng hạng nhất - First class Deck officer and Captain.
Khai thác máy tàu biển (Marine Engineering):
- Sỹ quan Máy tàu biển, Máy trưởng hạng nhất - First class Junior, Senior engineer and Chief Engineer
- Cán bộ kỹ thuật tại các công ty vận tải biển, nhà máy đóng tàu - Chief Engineer Technical staff working at shipping companies and Shipyards.
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Thông qua Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện Đào tạo chất lượng cao có sự gắn bó liên kết chương trình hợp tác đào tạo với các trường đại học Hàng hải trong khu vực như: Through Vietnam Maritime University, the School of Excellent Education (SEE) has a strong connection with training cooperation programs with Maritime universities in the region such as:
- Đại học hàng hải Myanmar - Myanmar Maritime University
- Đại học hàng hải Mokpo - Hàn Quốc- Mokpo National Maritime University.
Địa chỉ liên hệ: Phòng 209 Nhà A4
Tel.: (+84.225) 2299 628
Email: vdtclc@vimaru.edu.vn - Website: see.vimaru.edu.vn
14. Giới thiệu chung về Trường Cao đẳng VMU (VMU College)
14.1. Năm thành lập
Trường Cao đẳng VMU tiền thân là Trường Kỹ thuật nghiệp vụ và Công nghiệp tàu thủy I được Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam thành lập ngày 25/11/2002. Từ tháng 7/2013 Bộ giao thông Vận tải đã quyết định chuyển nguyên trạng về Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và đổi tên thành Trường Cao đẳng nghề VMU, đến tháng 5/2017 được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đổi tên thành Trường Cao đẳng VMU.
+ Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff):
GS & PGS- Prof. & Assoc. Prof.: 01
Thạc sỹ- MSc.: 16
TS & TSKH -PhD. &DSc: 03
Khác - Others: 21
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính:
Thuộc lĩnh vực đào tạo giáo dục nghề nghiệp gồm: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; Các ngành đào tạo chính gồm: Hàng hải (Điều khiển tàu biển, Khai thác máy tàu thủy); Công nghệ kỹ thuật (Sửa chữa máy tàu thủy, Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy, Điện công nghiệp, Điện tự động công nghiệp, Điện tàu thủy, Hàn, Công nghệ Ô tô, Công nghệ thông tin); Kinh tế (Kinh tế vận tải biển, Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Logistics).
+ Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo cử nhân, kỹ sư thực hành và thợ kỹ thuật có kỹ năng nghề nghiệp các ngành Hàng hải, công nghệ - kỹ thuật, đóng mới - sửa chữa tàu thủy và công trình nổi, Kinh tế biển; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và các nước, đồng thời phục vụ xuất khẩu lao động kỹ thuật.
+ Liên kết khu vực:
+ Học bổng: Học bổng khuyến khích học tập của Nhà trường; học bổng từ nguồn tài trợ của các doanh nghiệp.
14.2. Thông tin về các ngành đào tạo
14.2.1. Chương trình đào tạo (The education programs of  VMU College) các hệ: Cao đẳng - Trung cấp - Sơ cấp
Điều khiển tàu biển - Navigation
Kinh tế vận tải biển - Maritime Business
Quản trị kinh doanh - Business Administration
Khai thác máy tàu thủy - Marine Engineering
Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy - Hull Production Technology
Sửa chữa máy tàu thủy - Marine Engine Repair
Hàn - Welding
Tài chính kế toán - Accounting & Finance
Kế toán doanh nghiệp - Enterprise Accounting
Điện công nghiệp - Industrial Electrical Engineering
Điện tự động công nghiệp - Automotive Industrial Electrical Engineering
Kỹ thuật điện tàu thủy - Marine Electrical Engineering
Logistics - Logistics
Công nghệ Ô tô - Automotive Engineering
Công nghệ thông tin - Information Technology
Lắp đặt hệ thống ống tàu thủy - Piping Production & Assembly
Vận hành xe nâng hàng - Forklift Operation
Vận hành xe nâng người - Aerial Working Platform Operation
Vận hành cần trục & cầu trục - Derrick Operation
Vận hành cẩu trục - Bridge Crane Operation
Vận hành nồi hơi và thiết bị áp lực - Boiler & Pressured Equipment Operation
+ Định hướng mục tiêu:
+ Nghề nghiệp tương lai:
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Địa chỉ liên hệ: Đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng / Add: Hai Trieu, Quan Toan Ward, Hong Bang District, Hai Phong City
Tel/Fax.: (+84.225) 3534 435                   

Website: https://vmc.edu.vn/
Email: tuyensinh@vimaru-vmc.edu.vn
15. Giới thiệu chung về Viện Đào tạo sau đại học (Institute of Graduate Education)
15.1. Năm thành lập
Ngày thành lập Viện Đào tạo sau đại học: 15/5/1995
+ Giảng viên đào tạo (Number of teaching staff):
GS & PGS - Prof. & Assoc. Prof: 54
TS & TSKH - PhD. & DSc: 86
+ Mô hình, các ngành đào tạo chính:
13 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ; 07 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ; Chỉ tiêu tuyển sinh: 22 NCS, 300 học viên cao học. Quy mô đào tạo: 48 NCS, 600 học viên cao học.
+ Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ nhằm giúp cho giúp cho người học có kiến thức thực tế và lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của chuyên ngành đào tạo; có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; có kỹ năng tư duy, nghiên cứu độc lập, độc đáo, sáng tạo tri thức mới; có kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức, thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; thể hiện năng lực sáng tạo, có khả năng tự định hướng và dẫn dắt chuyên môn, khả năng đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học mang tính chuyên gia.
+ Liên kết khu vực: Liên kết cao học Bỉ.
+ Học bổng: Có chương trình học bổng dành cho học viên nước ngoài.
15.2. Thông tin về các ngành đào tạo
15.2.1. Thông tin về các ngành đào tạo thạc sỹ (Master of Science majors)
- Tổng số học phần /tín chỉ: 60 tín chỉ
- Thời gian đào tạo: 2,0 năm.
- Tiếng Anh: Bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ quốc gia Việt Nam và các trình độ tương đương.
- Thời gian tuyển sinh: Tháng 4 và Tháng 9 hàng năm
- Các ngành đào tạo thạc sĩ:
Khai thác, bảo trì tàu thủy/Ship Operation and Maintenance
Máy và thiết bị tàu thủy/Marine Machinery and Equipment
Kỹ thuật tàu thủy/Shipbuilding Engineering
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa/Control Engineering and Automation
Kỹ thuật điện tử/ Electronics Engineering
Quản lý hàng hải/Maritime Management
Bảo đảm an toàn hàng hải/Maritime Safety Engineering
Kỹ thuật xây dựng/Construction Engineering
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy/Hydraulic Engineering
Kỹ thuật môi trường/Environmental Engineering
Công nghệ thông tin/Information Technology
Quản lý kinh tế/Economics Management
Tổ chức và quản lý vận tải/Transport Operation and Management
+ Định hướng mục tiêu: giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu trong một lĩnh vực khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng vận dụng kiến thức đó vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo.
+ Nghề nghiệp tương lai/Your future in Environmental Engineering: giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà lãnh đạo của các cơ quan đảng, nhà nước, chính phủ, …
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế: Liên kết cao học Bỉ.
15.2.2. Thông tin về các ngành đào tạo tiến sỹ (Doctor of Philosophy majors)
- Tổng số học phần / tín chỉ: 90 tín chỉ
- Thời gian đào tạo: 4,0 năm.
- Tiếng Anh: Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên trong thời hạn 2 năm (24 tháng); hoặc bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; hoặc bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là Tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác.
- Thời gian tuyển sinh: Nhiều lần trong năm
- Các ngành đào tạo tiến sĩ:
Khai thác, bảo trì tàu thủy/ Ship Operation and Maintenance
Máy và thiết bị tàu thủy/ Marine Machinery and Equipment
Kỹ thuật tàu thủy/ Shipbuilding Engineering
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa / Control Engineering and Automation
Khoa học hàng hải / Maritime Science
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy / Hydraulic Engineering
Tổ chức và quản lý vận tải/Transport Operation and Management
+ Định hướng mục tiêu: giúp cho người học có kiến thức thực tế và lý thuyết tiên tiến, chuyên sâu ở vị trí hàng đầu của chuyên ngành đào tạo; có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, phát hiện và giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; có kỹ năng tư duy, nghiên cứu độc lập, độc đáo, sáng tạo tri thức mới; có kỹ năng truyền bá, phổ biến tri thức, thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn; thể hiện năng lực sáng tạo, có khả năng tự định hướng và dẫn dắt chuyên môn, khả năng đưa ra các kết luận, khuyến cáo khoa học mang tính chuyên gia.
+ Nghề nghiệp tương lai / Your future in Environmental Engineering: giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nhà lãnh đạo của các cơ quan đảng, nhà nước, chính phủ, …
+ Mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
Địa chỉ liên hệ:
Nhà A6, Trường ĐH Hàng hải Việt Nam, Số 484 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng.
Điện thoại: 0225.3735879
E-mail: sdh@vimaru.edu.vn

Website: www.sdh.vimaru.edu.vn
CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ SINH VIÊN
1. Thông tin các đơn vị doanh nghiệp đã ký kết với Nhà trường  về việc tiếp nhận, sử dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp
STT Tên Công ty Địa chỉ
 1.  
Công ty TNHH Chế tạo máy EBA Khu CN Nomura HP
 1.  
Công ty CP Giao hàng tiết kiệm Số 687 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, HP
 1.  
Công ty Cp JobsGo Thanh Xuân, Hà Nội
 1.  
Công ty TNHH Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực Pitsco Dương Kinh, Hải Phòng
 1.  
Công ty Quản lý và Khai thác tòa nhà VNPT Đống Đa, Hà Nội.
 1.  
Công ty TNHH Flat (Việt Nam) Khu CN Đình Vũ, Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng Khu CN Vsip Hải Phòng
 1.  
Công ty CP HOYU Tầng 18, tòa nhà Central Point, số 219, Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.
 1.  
LG Electronics Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ, Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Rorze Robotech Khu CN Nomura, Hải Phòng
 1.  
Công ty CP Vận tải biển Việt nam Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.
 1.  
Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Eva Hải Phòng. Khu CN Vsip Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam Khu CN Vsip Hải Phòng
 1.  
Công ty CP Funtime Media Corp An Dương, Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam (CITICLAB) Số 103 G1 Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.
 1.  
Công ty Cổ phần Hợp tác Lao động với nước ngoài (INLACO HẢI PHÒNG) Số 4 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng.
 1.  
Ngân hàng Bản Việt CN Hải Phòng. 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP HCM.
 1.  
CÔNG TY TNHH SEALIFE GROUP Số 3D/86/96 Chợ Hàng, Phường Đông Hải, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH TM và tiếp vận toàn cầu Đông Tài P204 tòa nhà Tasaco, NGuyễn Bỉnh Khiêm, Hải An, Hải Phòng
 1.  
Công ty CP TM và tiếp vận quốc tế TPL P501 tầng 5 khách sạn Thắng Lợi, số 3 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 1.  
Công ty CP TM và tiếp vận quốc tế TPL P501 tầng 5 khách sạn Thắng Lợi, số 3 Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng
 1.  
Công ty Doanh nghiệp xã hội Outward Bound Việt Nam Khu kinh tế Nhơn Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định, Việt Nam
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CẢNG HẢI PHÒNG Lô KB1 – 1 Khu công nghiệp Nam Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng
 1.  
Chi nhánh Hải Phòng – Công ty Cổ phần Viễn Thông FPT 186 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
 1.  
Máy tính Hoàng Phát Hải Phòng
 1.  
Vitranschart Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Mogami Việt Nam Số 135 đại lộ Đông Tây, Vsip Hải PHòng, xã An Lư, Thủy Nguyên, HP
 1.  
Công ty FPT Telecom 137 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam Số 9Đường Đông tây, khu đô thị Công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Rorze Robotech F2,F3,F4 KCN Nomura Hải Phòng
 1.  
Yes Vacations Tòa nhà Thành Đạt 1, 411- 414 tầng 4, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, Q.Ngô Quyền
 1.  
Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Eva Hải Phòng 139 Đại lộ Đông Tây, Vsip Thủy Nguyên Hải Phòng,
 1.  
Công ty Hải Phong Hà Nội
 1.  
Deckers Tòa nhà Thùy Dương, lô 20A Lê Hồng Phong, NGô Quyền, Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Quốc tế thử nghiệm và giám định hàng tiêu dùng Việt Nam Số 103 G1 Phạm Văn Đồng, Phường Anh Dũng, Quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
 1.  
Công ty Cổ Phần Jellyfish Education – CN Hải Phòng Đ/c: Tầng 3, tòa nhà Sholega, 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Y-Tec Việt Nam Số 2, đường số 9, Khu Công nghiệp VSIP, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Chế tạo máy EBA Khu N-1, N-2, N-3 KCN Nomura Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Chế tạo máy EBA Khu N-1, N-2, N-3 KCN Nomura Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng Số 1 đường số 9, khu ĐTCN & DV VSIP Hải Phòng, An Lư , Thủy Nguyên, Hải Phòng
 1.  
Cathay Hải Phòng
 1.  
Pvtrans Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NHẬT Ngõ 12 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội
 1.  
Công ty TNHH Haengsung electronics Việt Nam KCN Tràng Duệ
 1.  
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực MD – Chi nhánh Hà Nội Tòa nhà HL – Tower Số 6/82 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu,Cầu Giấy, Hà Nội
 1.  
Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam Khu đất CN3.6 – CN4.1, KCN Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT Head office: 4th Floor, Hanoi Group Building, 442 Doi Can, Ba Dinh, HN                      Hai Phong office: 257 Da Nang, Cau Tre, Ngo Quyen, Hai Phong HCM office: 3th Floor, Lu Gia Building, 70 Lu Gia, District 11, HCM
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG Tầng 3, khu văn phòng khách sạn, 713 Lạc Long Quân – Tây Hô – Hà Nội
 1.  
Công ty CP HTM Logistics Khu văn phòng, nhà xưởng tiêu chuẩn cho thuê tại km3+900, đường 353, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SANWA LÔ 44D –KCN QUANG MINH – THỊ TRẤN CHI ĐÔNG – HUYỆN MÊ LINH – HÀ NỘI
 1.  
TAMURA KABUSHIKI KAISHA 74- AIKICHO CHO – KASUGAI –AICHI KEN
 1.  
Công ty CP Xây dựng công trình giao thông và cơ giới Số 1025 Ngô Gia Tự - Hải An – Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐỊA ỐC PHÚ THỊNH Tầng 6 Tòa nhà QT, số 22 Lý Tự Trọng, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
 1.  
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường Tầng 14 tòa nhà Bạch Đằng số 268 Trần Nguyên Hãn, Niệm Nghĩa, Lê Chân Hải Phòng
 1.  
Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hải Phòng Số 116 ( tầng 2 & 10) Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng.
 1.  
Công ty TNHH RORZE ROBOTECH Lô F2, F3 & F4 khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.
 1.  
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam Tầng 4-5 tòa nhà Sacombank, số 62-64 Tôn Đức Thắng, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.
 1.  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Hải Phòng 62-64 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
 1.  
Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng Số 1 đường số 9, khu ĐTCN và DV VSIP HP, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT 137 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN 4P Electronics Khu Công nghiệp Tràng Duệ, An Dương, Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VÀ THƯƠNG MẠI THANH HÀ 50 Bùi Thị Xuân, P. Bến Thành, Q. 1, Tp. HCM
 1.  
CÔNG TY TNHH RORZE ROBOTECH F2,F3,F4 KCN Nomura Hải Phòng – Xã Tân Tiến, An Dương , Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY TNHH REGINE MIRACLE INTERNATIONAL VIỆT NAM Số 9Đường Đông tây, khu đô thị Công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải Phòng.
 1.  
CÔNG TY TNHH VAN DER LEUN VIỆT  NAM Nhà xưởng CTCP nội thất kim khí ACE, lô CN4, Khu CN Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ JNEW 128A Hồ Tùng Mậu, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
 1.  
CÔNG TY TNHH MOGAMI VIỆT NAM 135 đại lộ Đông Tây, Vsip Hải Phòng – Xã An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC EVA HẢI PHÒNG Số 139 đại lộ Đông Tây, Vsip Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY TNHH JASAN VIỆT NAM Số 2 đường 17 khu công nghiệp Vsip, Thủy Nguyên, Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GINEX 16/562 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI VIỆT Khu văn phòng, nhà xưởng tiêu chuẩn cho thuê tại km3+900, đường 353, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC HOÀNG LONG 72-74 Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 1.  
VIỄN THÔNG HẢI PHÒNG Số 5 Nguyễn Tri Phương, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY TNHH FLAT VIỆT NAM Lô CN4.2C, KCN Đình Vũ , Đông Hải, Hải An, Hải Phòng
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI- VINACOMIN Số 55 A Lê Thánh Tông – Hạ long - Quảng Ninh
 1.  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HẢI PHONG Tầng 3, khu văn phòng khách sạn, 713 Lạc Long Quân – Tây Hô – Hà Nội
 1.  
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN- CHI NHÁNH HẢI PHÒNG 62 -64 Tôn Đức Thắng, Lê Chân, Hải Phòng
 1.  
VIETTEL HẢI PHÒNG Đường Lê Hồng Phong, Hải An, Hải Phòng
 1.  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á Số 25 Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội2. Các ngày hội việc làm tổ chức hàng năm Hàng năm, Nhà trường tổ chức 2 đợt giới thiệu việc làm
3. Các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp
3.1 Bộ máy phụ trách - Phó Hiệu trưởng phụ trách – Đoàn Thanh Niên CSHCM, Hội sinh viên – Các Khoa/Viện - Phòng CTSV, Trung tâm Đào tạo và giới thiệu việc làm
3.2. Cơ sở vật chất tổ chức hoạt động khởi nghiệp
3.3. Quy chế hoạt động
3.4. Các đơn vị ký kết - Trường ĐH Liên Bang Ural; Công ty MOL Ship Management, Trường Đại học Hàng hải Bangladesh, Hiệp hội Văn hóa ứng xử truyền thống Nhật Bản Meister; Phòng Đào tạo xúc tiến việc làm Việt Nam – Nhật Bản; Khu Công nghiệp VSIP Hải Phòng, khu công nghiệp Nomura Hải Phòng; Hiệp hội các doanh nghiệp của Hải Phòng; Trung tâm dịch vụ việc làm Hải Phòng; Trung tâm GTVL, tư vấn dịch vụ đầu tư khu kinh tế Hải Phòng; Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài gòn; Khu công nghiệp Đình vũ Hải Phòng;
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây