Trường Đại Học Hoa Lư
SINCE 2007
Điểm đánh giá: 12 sao trong 3 đánh giá
Click để đánh giá trường

1. Sứ mệnh
Trường Đại học Hoa Lư là trường đại học đa ngành, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.
2. Tầm nhìn
"Trường Đại học Hoa Lư sớm trở thành trường đại học có uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; có năng lực cạnh tranh và từng bước hội nhập với các trường đại học trong nước".
3. Giá trị cốt lõi
"Chất lượng- Hiệu quả- Chuyên nghiệp- Hiện đại".
4. Mục tiêu chiến lược
- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo cho người học được học tập kiến thức chuyên môn hiện đại; được ứng dụng khoa học - công nghệ cao; được rèn luyện kỹ năng và trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.
- Phát triển quy mô đào tạo một cách hợp lý. Tích cực sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông và áp dụng các công cụ dạy học hiện đại trong quá trình dạy và học.
- Phát triển chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển chung các trường đại học trong nước, quốc tế.
- Thực hiện triệt để phương pháp giảng dạy tích cực với phương châm “dạy cách học, phát huy tính chủ động của người học”. Từng bước hiện đại hóa trang thiết bị giảng dạy.
- Đẩy mạnh NCKH, gắn kết NCKH với đào tạo và phục vụ xã hội. Tăng cường nguồn thu từ các hoạt động khoa học, sản xuất và dịch vụ.
- Tăng cường hợp tác quốc tế để hỗ trợ hoạt động đào tạo, chuyển giao khoa học - công nghệ, khai thác tối đa các lợi ích từ hợp tác quốc t ế để phục vụ xã hội.
- Thực hiện kiểm định chất lượng trường đại học theo quy định và các giải pháp cụ thể để bảo đảm chất lượng đào tạo của trường.
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, đặc biệt là đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, có phẩm chất đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn cao, phong cách giảng dạy và quản lý tiên tiến.
- Tin học hóa công tác quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu chính quy, hiện đại, tiết kiệm kinh phí và lao động.
- Từng bước phấn đấu xây dựng trường theo chuẩn một trường đại học ngang tầm với các trường đại học có uy tín trong nước.
5. Mô tả liên kết khu vực
Trường Đại học Hoa Lư được thành lập năm 2007 trên cơ sở nâng cấp từ trường CĐSP Ninh Bình. Quan hơn 10 năm xây dựng và phát triển, cùng với hoạt động đào tạo, trong những năm qua, Nhà trường đã đẩy mạnh nhiều hoạt động phối hợp liên kết với các cơ sở đào tạo, trường đại học, viện nghiên cứu trong nước nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho địa phương, trong đó phải kể đến các cơ sở đào tạo Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học kiến trúc, Học viện Quản lý Giáo dục, Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh… Bên cạnh công tác phối hợp với các cơ sở đào tạo trong nước, Trường Đại học Hoa Lư cũng đã từng bước triển khai các hoạt động hợp tác trao đổi đoàn cán bộ với một số các trường Đại học nước ngoài: Trường Đại học Đức Minh -  Đài Loan, Trường Đại học thành phố A San - Hàn Quốc, Trường Đại học thành phố Ô-Sa-Ka của Nhật Bản. Nhà trường đã cử nhiều lượt cán bộ, giảng viên cơ hữu của Trường đi tham quan, trao đổi, nghiên cứu, học tập, hội thảo, trao đổi học thuật tại nhiều cơ sở đào tạo trong và ngoài nước (Thái Lan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ…); trong thời gian qua, Trường Đại học Hoa Lư cũng đã bước đầu tiếp nhận các LHS nước ngoài (LHS Lào, sinh viên Hàn Quốc) đến nghiên cứu và học tập theo biên bản ghi nhớ hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh U Đôm Xay, nước Công hòa DCND Lào giữa tỉnh Ninh Bình và tỉnh U Đôm Xay, hoặc biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Ninh Bình và thành phố A San của Hàn Quốc..
Trong thời gian tới, việc mở rộng các mô hình hợp tác và liên kết khu vực, đặc biệt thực hiện các chương liên kết, hợp tác quốc tế, tăng cường các hoạt động hội nhập khu vực và thế giới, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Hoa Lư quan tâm chỉ đạo thực hiện.
6. Các thành tích Nhà trường đạt được
Qua 12 năm xây dựng và phát triển, với nỗ lực, phấn đấu, không ngừng trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, Trường Đại học Hoa Lư đã có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Ninh Bình và các địa phương khác trên cả nước. Để ghi nhận các cống hiến, thành tích đóng góp của đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và tập thể Nhà trường, trong thời gian qua, Trường Đại học Hoa Lư đã được các cấp, các ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, khen thưởng đua cao quý.
*Các danh hiệu thi đua, khen thưởng của Nhà trường được các cấp, các ngành ghi nhận trong thời gian qua gồm có: Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Cờ Thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Ninh Bình dành cho đơn vị dẫn đầu cụm/khối thi đua các trườn Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình; Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Huân chương Hữu nghị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào…
*Về cá nhân: Nhà trường có 02 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba; 01 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 09 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 80 lượt  cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh….
1. Giới thiệu chung về các khoa
*Khoa Tự nhiên: Khoa Tự nhiên Trường Đại học Hoa Lư được thành lập năm 2007 trên cơ sở nâng cấp và tách từ khoa Sư phạm, Trường CĐSP Ninh Bình. Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, tập thể khoa Tự nhiên Trường Đại học Hoa Lư đã có nhiều đóng góp nổi bật và thiết thực đưa trường Đại học Hoa Lư ngày một phát triển. Đến thời điểm hiện tại, khoa Tự nhiên Trường Đại học Hoa Lư có 22 giảng viên cơ hữu, 100% giảng viên có trình độ sau đại học, trong đó có 18% giảng viên có trình độ Tiến sĩ (TSKH). Khoa được giao nhiệm vụ đào tạo 03 mã ngành chính gồm: SP Toán, SP Vật lý và SP Hóa học thuộc các trình độ đại học, cao đẳng. Với phương châm cung cấp cho sinh viên môi trường học tập, chương trình đào tạo tốt nhất để hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, kỹ năng cơ bản giúp các em đạt được thành công sau khi tốt nghiệp và đáp ứng yêu cầu xã hội. Trên tinh thần đó, trong thời gian qua tập thể đội ngũ cán bộ, viên chức khoa Tự nhiên trường Đại học Hoa Lư đã nỗ lực không ngừng nhằm cụ thể hóa tầm nhìn, sứa mạng của Nhà trường.
*Khoa Xã hội - Du lịch: Khoa Xã hội - Du lịch trường Đại học Hoa Lư được thành lập năm 2008 được đổi tên từ khoa Xã hội - Nhân văn của trường CĐSP Ninh Bình trước đây. Được nâng cấp từ đơn vị trực thuộc của Trường CĐSP Ninh Bình, khoa Xã hội - Du lịch là một trong những đơn vị giàu truyền thống trong hoạt động giáo dục và đào tạo của Nhà trường, có đóng góp quan trọng trong sự phát triển của Trường Đại học Hoa Lư. Đến thời điểm hiện tại, khoa Xã hội - Du lịch có 30 cán bộ giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy tại các ngành đào tạo được khoa chủ trì, 100% giảng viên của khoa có trình độ Sau đại học trong đó 10% giảng viên cơ hữu có trình Tiến sĩ, 90% giảng viên cơ hữu của Khoa có trình độ Thạc sĩ. Trong hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Khoa Xã hội -Du lịch Trường Đại học Hoa Lư được giao nhiệm vụ đào tạo chính trình độ đại học các ngành SP Ngữ văn, SP Văn - Sử, Việt Nam học, Du lịch…với mục tiêu đào tạo ra những con người vừa hồng, vừa chuyên, Khoa Xã hội-Du lịch thời gian qua đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực quan trọng, có chất lượng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của quê hương Ninh Bình và các địa phương khác trên cả nước.
*Khoa Kinh tế - Kỹ thuật: Khoa Kinh tế - Kỹ thuật trường Đại học Hoa Lư được thành lập năm 2007. Qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển, khoa đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiện tại, khoa có 29 cán bộ, giảng viên cơ hữu; 100% giảng viên có trình độ Sau đại học, trong đó 10% giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 90% giảng viên có trình độ Thạc sĩ. Trong hoạt động đào tạo, khoa Kinh tế - Kỹ thuật được giao nhiệm vụ triển khai đào tạo chính 02 mã ngành đào tạo, gồm có ngành Kế toán và ngành Quản trị kinh doanh. Với mục tiêu đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao,  có đạo đức, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng thích ứng cao trong nền kinh tế số 4.0, thời gian vừa qua, Khoa đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực quan trọng cho thị trường lao động của Ninh Bình và các địa phương lân cận, góp phần đáp ứng yêu cầu sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đất nước trong thời kỳ hội nhập.
*Khoa Ngoại ngữ - Tin học: Khoa Ngoại ngữ - Tin học trường Đại học Hoa Lư được thành lập năm 2009. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Khoa Ngoại ngữ - Tin học Trường Đại học Hoa Lư là một tập thể sư phạm năng động, đoàn kết, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường. Đến thời điểm hiện tại khoa có 20 cán bộ, giảng viên cơ hữu; 100% giảng viên của khoa có trình độ Thạc sĩ, 05% giảng viên có trình độ Tiến sĩ (NCS). Khoa Ngoại ngữ - Tin học, trường Đại học Hoa Lư được giao nhiệm vụ đào tạo chính 02 mã ngành trình độ cao đẳng, gồm có Sư phạm Tiếng anh và Tin học ứng dụng. Bên cạnh đó, khoa còn dược giao nhiệm vụ giảng dạy tiếng Anh cơ bản và tiếng Anh chuyên ngành cho tất cả các khóa, các hệ sinh viên trong Nhà trường. Với tinh thần và trách nhiệm cao đối với công việc, trong những năm qua khoa Ngoại ngữ - Tin học luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
*Khoa Tiểu học - Mầm non: Khoa Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Hoa Lư được thành lập năm 2009 trên cơ sở sáp nhập 02 đơn vị (khoa Tiểu học và khoa Mầm non). Có bề dày truyền thống đào tạo từ Trường CĐSP Ninh Bình trước đây, khoa Tiểu học - Mầm non là đơn vị đi đầu trong các hoạt động đào tạo của Nhà trường. Đến thời điểm hiện tại, khoa Tiểu học - Mầm non trường Đại học Hoa Lư có 23 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó 13% giảng viên cơ hữu của Khoa có trình độ Tiến sĩ, 78% giảng viên có trình độ Thạc sĩ và 9% giảng viên có trình độ Cử nhân. Khoa Tiểu học - Mầm non Trường Đại học Hoa Lư được giao nhiệm vụ đào tạo chính 02 mã ngành trình độ đại học và cao đẳng, gồm SP Tiểu học và SP Mầm non, góp phần cung cấp nguồn nhân lực quan trọng giáo viên Tiểu học và giáo viên Mầm non cho các cấp học Tiểu học và Mầm non trên địa bàn tỉnh và nhiều địa phương trên cả nước.
*Khoa Nông lâm
 Khoa Nông lâm Trường Đại học Hoa Lư được thành lập năm 2008. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến thời điểm hiện tại, khoa Nông lâm Trường Đại học Hoa Lư có 13 cán bộ, giảng viên cơ hữu, là đơn vị có tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ cao nhất của trường. Hiện tại khoa Nông lâm có 31% giảng viên cơ hữu có trình độ Tiến sĩ, 69% giảng viên cơ hữu có trình độ Thạc sĩ. Khoa Nông lâm trường Đại học Hoa Lư được giao nhiệm vụ đào tạo chính 02 mã ngành đại học, gồm ngành SP Sinh học và ngành Khoa học cây trồng. Với những nỗ lực và phấn đấu không ngừng, tập thể khoa Nông lâm đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển Trường Đại học Hoa Lư trong những năm vừa qua.
*Khoa Giáo dục thường xuyên
Khoa Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Hoa Lư được thành lập năm 2007. Là đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động đào tạo hệ vừa làm vừa học và liên kết đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Hiện tại, khoa Giáo dục thường xuyên trường Đại học Hoa Lư có 10 cán bộ, giảng viên cơ hữu, tham gia trực tiếp vào hoạt động quản lý. Các ngành đào tạo chính do khoa quan lý gồm có ngành Giáo dục mầm non, ngành Kế toán và ngành Quản trị kinh doanh (hệ VLVH). Song song hoạt động đào tạo, khoa còn được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan, tổ chức đào tạo, quản lý các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục các cấp THCS, Tiểu học và Mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Với những nỗ lực của đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong thời gian vừa qua, khoa Giáo dục thường xuyên Trường Đại học Hoa Lư đã có nhiều đóng góp quan trọng, thiết thực cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường.
2. Thông tin về từng ngành
* Ngành Giáo dục Tiểu học - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 129
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học (GDTH) trình độ đại học nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giáo viên tiểu học (GVTH) được đào tạo phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt; có đủ sức khỏe; có năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của GDTH; có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học mới cũng như đáp ứng được những thay đổi của GDTH trong tương lai; có kĩ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể:
Về kiến thức: Có kiến thức đại cương làm cơ sở, nền tảng để học tốt các môn chuyên ngành và dạy tốt các môn học ở tiểu học.- Có kiến thức vững vàng về các môn học và các hoạt động giáo dục ở trường tiểu học để làm tốt công tác chuyên môn và công tác chủ nhiệm lớp. Dạy được tất cả các khối, lớp học ở bậc tiểu học và có thể dạy các đối tượng là học sinh gặp khó khăn trong học tập. Đặc biệt chuyên sâu và nâng cao kiến thức của 3 môn học Toán, Tiếng Việt và Tự nhiên - Xã hội.
- Có hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình tiểu học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của tất cả các môn học ở bậc tiểu học. Nắm được yêu cầu và phương pháp đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học, biết cách vận dụng linh hoạt vào thực tiễn quá trình dạy - học ở tiểu học.
Về kĩ năng:các năng lực lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học; năng lực xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học; năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với bộ môn và đối tượng học sinh; năng lực dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, dạy học lớp hòa nhập; năng lực giao tiếp sư phạm, đặc biệt là năng lực sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp với học sinh; năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm ở tiểu học; năng lực tham gia các hoạt động xã hội và vận động người khác tham gia hoạt động xã hội.
Về thái độ: Trên cơ sở có kiến thức chuyên môn và kĩ năng sư phạm, sinh viên có lòng yêu nghề, tin tưởng sẽ làm tốt nghề dạy học ở tiểu học. Có ý thức vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức và kĩ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng GDTH.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: tieuhoc-mamnon@hluv.edu.vn
* Ngành Giáo dục Mầm non - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 130
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo cử nhân đại học ngành giáo dục mầm non có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có hiểu biết đầy đủ và hệ thống về sự phát triển của trẻ; tổ chức và phát triển chương trình giáo dục mầm non hiệu quả; có năng lực nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn giáo dục mầm non, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên trong nhà trường XHCN: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với công việc, tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.
Về kiến thức: Sinh viên có những hiểu biết về đặc điểm phát triển tâm, sinh lý của trẻ em; Hiểu về chương trình và biết phương thức phát triển chương trình giáo dục phù hợp với trẻ ở địa phương; Biết tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ phù hợp với lứa tuổi và đặc điểm cá nhân trẻ; Biết phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục trẻ nhằm thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
Về kỹ năng: Quan sát, phân tích, đánh giá đúng sự phát triển của trẻ (đặc điểm cá nhân, đặc điểm phát triển vể tâm sinh lý, về nhân cách trẻ, ...); Phân tích, đánh giá, phát triển chương trình và tổ chức thực hiện chương trình phù hợp với từng độ tuổi cũng như thực tế địa phương, đồng thời cập nhật, ứng dụng một số mô hình giáo dục tiên tiến trong nước và trên thế giới; Lập kế hoạch, tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ em; Có kỹ năng hợp tác, phối hợp với gia đình và cộng đồng trong công tác giáo dục trẻ, bổ trợ để làm việc trong môi trường giáo dục mầm non và phát triển năng lực nghề nghiệp như: Giao tiếp, thu thập, xử lý thông tin, nghiên cứu khoa học …
+ Mô hình liên kết: Liên kết với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: tieuhoc-mamnon@hluv.edu.vn
* Ngành Sư phạm Toán học - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 139
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo cử nhân khoa học ngành Toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững các tri thức về toán cơ bản và phương pháp giảng dạy Toán ở trường Trung học phổ thông. Có khả năng giảng dạy các kiến thức toán cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban cũng như chuyên ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường Trung học phổ thông hiện nay, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
Về kiến thức: Chương trình trang bị những kiến thức về Toán cơ bản, Toán sơ cấp và Toán ứng dụng cũng như các tư duy thuật toán.
Về kỹ năng: Trang bị cho sinh viên có khả năng sử dụng phương pháp dạy học môn Toán để dạy Toán cho học sinh trung học phổ thông; rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy toán học, khả năng giáo dục để giảng dạy các kiến thức toán học cho học sinh trung học phổ thông.
Mô hình liên kết: Liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình và các trường THPT trên địa bàn tỉnh để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: tunhien@hluv.edu.vn
* Ngành Sư phạm Hóa học - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 127
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo giáo viên có trình độ cử nhân khoa học có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, dạy học môn hóa học ở trường trung học phổ thông; đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trung học phổ thông về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; có chí hướng, có khả năng tự học tự nghiên cứu, tiếp tục học tập suốt đời, học lên trình độ cao hơn, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
Về kiến thức: Có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về hóa học cơ bản ở trình độ đại học; hiểu và nắm vững các kiến thức về lý luận nghiệp vụ sư phạm; các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông.
Về kỹ năng: Có kỹ năng tiến hành các thực nghiệm hóa học, các phương pháp nghiên cứu khoa học và bước đầu có khả năng tư duy sáng tạo trong công tác. Có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức về tâm lý, giáo dục học, phương pháp dạy học để giảng dạy tốt môn hóa học ở trường trung học phổ thông.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình và các trường THPT trên địa bàn tỉnh để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: tunhien@hluv.edu.vn
* Ngành Sư phạm Vật lý - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 129
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Vật lý có đủ sức khỏe, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, để giảng dạy môn Vật lý ở các trường phổ thông hoặc làm việc trong các cơ quan nghiên cứu khoa học; Sinh viện lựa chọn hướng ngành phụ (Sư phạm Kỹ thuật Công Nghiệp) còn có khả năng giảng dạy môn Công nghệ - phần Kỹ thuật công nghiệp ở trường phổ thông; Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có khả năng học ở các bậc học cao hơn, khả năng tự học để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
Về kiến thức: Có kiến thức sâu sắc về Vật lý đại cương và về thí nghiệm vật lý; có kiến thức về Vật lý lý thuyết, Vật lý hiện đại, Toán học, Ngoại ngữ, Tin học và Thiên văn học. Có kiến thức cập nhật về lí luận dạy học vật lí, về chương trình vật lí phổ thông. Nắm vững các kiến thức cơ bản về Giáo dục học, Tâm lí học các quan điểm, phương pháp dạy học hiện đại và tổ chức các hoạt động của học sinh trong trường phổ thông.
Sinh viên theo học hướng ngành phụ (Sư phạm Kỹ thuật Công Nghiệp) có thêm kiến thức về Kỹ thuật Công Nghiệp, lý luận và phương pháp dạy học Kỹ thuật Công Nghiệp và thực tiễn dạy học môn Công nghệ ở trường phổ thông.
Về kĩ năng:    Có kỹ năng vận dụng các kiến thức vật lý để giải các bài toán về Vật lý đại cương, Có khả năng thực hành thí nghiệm vật lí phổ thông, giải thích các hiện tượng vật lý trong tự nhiên, trong đời sống; Có năng lực giảng dạy vật lý (hoặc Vật lý và Kỹ thuật Công Nghiệp), thực hiện các nhiệm vụ của nhà giáo, đáp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay; Có khả năng hợp tác chuyên môn với đồng nghiệp, làm việc nhóm, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội.
Mô hình liên kết: Liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình và các trường THPT trên địa bàn tỉnh để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: tunhien@hluv.edu.vn
*Ngành Sư phạm Ngữ văn - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 140
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Sinh viên được trang bị những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về văn học và ngôn ngữ, kiến thức nghiệp vụ sư phạm để sau khi tốt nghiệp ra trường có thể trở thành đội ngũ giáo viên có trình độ giảng dạy văn học ở các bậc học đồng thời cũng có thể làm việc ở các lĩnh vực báo chí, biên tập, hoạt động văn hóa, truyền hình…, cụ thể:
Về kiến thức: Chương trình cung cấp cho SV kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về khoa học Ngữ văn, về khoa học giáo dục; có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể tiếp tục học tập ở trình độ đào tạo cao hơn thuộc chuyên ngành: Văn học dân gian, Lý luận văn học, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài, Lý luận ngôn ngữ, Phương pháp dạy học văn, Phương pháp dạy học tiếng Việt, …
 Về kỹ năng: Có kỹ năng nghiên cứu, phê bình và thẩm định các giá trị văn chương, kỹ năng tiếp cận giải quyết những vấn đề bằng thực tiễn và lý luận về văn học và ngôn ngữ học. Có kỹ năng sư phạm, vận dụng tốt phương pháp dạy học chung và phương pháp dạy học Ngữ văn; thực hiện yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức tổ chức dạy - học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục dạy học môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông.
Về thái độ: Sinh viên khi tốt nghiệp phải có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa – văn học dân tộc; có ý thức phục vụ nhân dân.
 Về sức khỏe: Có thể lực khỏe mạnh, tâm hồn trong sáng, có khả năng thích ứng mọi môi trường công tác.
Mô hình liên kết: Liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình và các trường THPT trên địa bàn tỉnh để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: xahoidulich@hluv.edu.vn
*Ngành Du lịch - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 125
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài góp phần đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức cơ sở và chuyên môn vững vàng, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu, có kỹ năng tư duy sáng tạo để giải quyết những vấn đề liên quan đến hoạt động lữ hành và hướng dẫn du lịch; có trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc đa văn hóa, có khả năng tự học để thích ứng với sự phát triển kinh tế xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế, cụ thể:
Có kiến thức cơ bản và kiến thức cơ sở ngành đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
Có kiến thức chuyên ngành du lịch như: kiến thức về thiết kế chương trình; tư vấn và bán sản phẩm du lịch; hướng dẫn du lịch; quản lý và giám sát đoàn khách.
Có kĩ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu của hoạt động thiết kế, tư vấn, bán và thực hiện chương trình du lịch. 
Có kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giao tiếp bằng ngoại ngữ đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa, đa quốc gia. Có năng lực thực hành hoạt động thiết kế, tư vấn, bán và thực hiện chương trình du lịch.
+ Vị trí công tác phù hợp sau khi tốt nghiệp :Các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, các đơn vị lễ tân của Nhà nước và doanh nghiệp; Các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch; Các cơ quan truyền thông, tiếp thị và bán hàng; Các cơ quan tổ chức sự kiện lớn; Các đơn vị kinh doanh du lịch, khách sạn, nhà hàng, khu tham quan và vui chơi giải trí, khu nghỉ dưỡng, trung tâm thể thao giải trí; Sinh viên có thể tự khởi tạo và quản lý điều hành các cơ sở qui mô nhỏ kinh doanh dịch vụ du lịch – lữ hành – tiếp thị và bán hàng – tổ chức sự kiện; Các cơ quan đơn vị giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực du lịch; Sau khi tốt nghiệp, sinh viên cũng có thể tiếp tục tự học hoặc tham gia học tập ở bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ, từ đó tích lũy kinh nghiệm để trở thành nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực du lịch.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình, các doanh nghiệp tổ chức hoạt động du lịch, khách sạn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình,... để hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực.

- Email liên lạc: xahoidulich@hluv.edu.vn
*Ngành Kế toán - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 131
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo cử nhân kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, kinh tế nói chung, qui trình kế toán, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán tại các Bộ, Ngành và các cơ quan Nhà nước khác, cụ thể:
Kiến thức: Nắm vững các kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Nắm vững  kiến thức cơ bản về Kinh tế học, toán học và khoa học công nghệ, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và  khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Nắm vững kiến thức chuyên môn vững vàng về các nghiệp vụ kế toán gồm: Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp, Kế toán quản , Kế toán đơn vị HCSN, Kế toán thương mại và dịch vụ, Thuế, Tin học kế toán và kiểm toán. Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng tốt các phần mềm thông dụng trong công tác Kế toán và văn phòng. Có trình độ tiếng Anh tương đương trình độ B, có trình độ tiếng anh thương mại, tiếng anh chuyên ngành kế toán tốt để có thể sử dụng trong các khi làm các công việc cụ thể có liên quan cần thiết đến tiếng anh.
Kỹ năng: Có kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán đa dạng ở các loại hình doanh nghiệp với các loại kế toán khác nhau: Kế toán doanh nghiệp, kế toán thương mại dịch vụ, kế toán xây lắp, kế toán ngân hàng…, tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị, có khả năng xử lý, phân tích và tổng hợp số liệu và cân đối kế toán. Có kỹ năng làm trợ lý kiểm toán viên sau khi tra trường và có thể cập nhật nâng cao kiến thức làm các chức danh cao hơn của kế toán. Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học, có khả năng quản lý thời gian, làm việc nhóm.             Có kỹ năng lập luận, giải quyết các vấn đề, khám phá và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực kinh tế.
Thái độ: Có ý thức trách nhiệm công dân. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực; có ý thức kỷ luật; Có khả năng làm việc theo nhóm.
  Có khả năng học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực.

- Email liên lạc: kinhte@hluv.edu.vn
* Ngành Quản trị kinh doanh - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 130
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, những kỹ năng cơ bản về quản trị doanh nghiệp; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh và có khả năng tạo lập doanh nghiệp mới; có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu để thích ứng với môi trường kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc tế và sự phát triển của khoa học kỹ thuật công nghệ; đồng thời có khả năng xử lí linh hoạt trong thực tiễn. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác tại các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, cụ thể:
 Về thái độ: Có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập, khoa học; giao tiếp tự tin, có thái độ hòa đồng với tập thể; đáp ứng các chuẩn mực đạo đức của nhà quản trị doanh nghiệp.
Về kiến thức: Nắm vững các kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành đào tạo. Nắm vững  kiến thức cơ bản về Kinh tế học, toán học và khoa học công nghệ, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và  khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, phân tích, đánh giá được tình hình thị trường; tham gia đề xuất và thực hiện kế hoạch kinh doanh, marketing, nhân sự, tài chính của doanh nghiệp.
Nắm vững kiến thức chuyên sâu về quản trị kinh doanh bao gồm: quản trị sản xuất tác nghiệp, khởi nghiệp, quản trị nhân lực, quản lí chất lượng, quản trị chiến lược…
Về kỹ năng: Có các kỹ năng chuyên môn căn bản: Hoạch định chiến lược, lập kế hoạch, lập và quản lý dự án đầu tư, thiết kế cơ cấu tổ chức, quản lí nhân sự, lãnh đạo, kiểm tra - giám sát công việc của người khác…; Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học, có khả năng quản lý thời gian hiệu quả, đồng thời có kỹ năng làm việc theo nhóm tốt và quản lí nhóm làm việc hiệu quả; Có kỹ năng lập luận, tư duy theo hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; Có kỹ năng phát hiện và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản trị kinh doanh…
+ Mô hình liên kết: Liên kết với Hội doanh nhân trẻ Ninh Bình, một số công ty trên địa bàn tỉnh để hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực.

- Email liên lạc: kinhte@hluv.edu.vn
*Ngành Việt Nam học - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 134
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Chương trình đào tạo cử nhân Việt Nam học đào tạo người học: đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ về Việt Nam học, phục vụ cho các trung tâm nghiên cứu và đào tạo Việt Nam học, các cơ quan nhà nước, các tổ chức quốc tế về văn hoá, du lịch, các tổ chức xã hội .… ở trong nước và ngoài nước, cụ thể:
Về kiến thức: Chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức đại cương về khoa học xã hội và nhân văn; những kiến thức cơ bản, hệ thống, hiện đại và thiết thực về Việt Nam học, kiến thức cơ sở về văn hoá Việt Nam, một số kiến thức về nghiệp vụ du lịch…
Về kỹ năng: Sinh viên được rèn luyện những kỹ năng trong việc sử dụng những tri thức về Việt Nam học, văn hoá Việt Nam, những kỹ năng thực hiện hoạt động nghiệp vụ du lịch...Sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học, sinh viên có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức đoàn thể xã hội, các tổ chức về văn hoá, du lịch, …
Về thái độ:  Ngoài việc cung cấp tri thức và trang bị các kỹ năng chuyên môn, chương trình còn giáo dục tinh thần yêu nước, hình thành thái độ khách quan trong học tập và nghiên cứu khoa học về Việt Nam, tạo nên sự yêu mến và mong muốn học hỏi nghiên cứu về Việt Nam, về văn hoá Việt Nam, tự tin về khả năng sử dụng tri thức về Việt Nam học trong các lĩnh vực công tác…
+ Mô hình liên kết: Liên kết với Sở Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao, Hiệp hội Du lịch, phòng văn hóa các huyện trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp tổ chức hoạt động du lịch, khách sạn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, ... để hợp tác đào tạo.

- Email liên lạc: xahoidulich@hluv.edu.vn.
* Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 140
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo giáo viên phổ thông trình độ đại học, dạy môn Sinh học hoặc môn Công nghệ - phần kỹ thuật nông nghiệp ở trường trung học phổ thông, trung học cơ sở... có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Sinh học có thể tiếp tục được đào tạo sau đại học để có thể giảng dạy môn Sinh học ở các trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng và đại học, có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh... có liên quan đến lĩnh vực Sinh học, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam, thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.
Về kiến thức: Có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo dạy được môn Sinh học ở trường phổ thông; hiểu và giải thích được những nguyên lý và các quá trình sinh học ở các cấp độ tổ chức sống; nắm vững những kiến thức khoa học và phương pháp nghiên cứu các lĩnh vực của sinh học; hiểu được nguyên tắc hoạt động của các thiết bị thí nghiệm sinh học.
Biết vận dụng kiến thức sinh học để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống, biết tích hợp giáo dục dân số, môi trường, sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống lạm dụng ma túy và các tệ nạn xã hội khác vào nội dung bài học sinh học; Biết xây dựng các giả thuyết khoa học, soạn đề cương nghiên cứu, triển khai nghiên cứu, viết báo cáo khoa học, ứng dụng triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. Có khả năng đáp ứng các yêu cầu về đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục ở phổ thông, có đủ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại trong dạy học để nâng cao chất lượng giờ dạy.
Về kỹ năng: Có kỹ năng dạy học và giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học ở trường phổ thông. Có kỹ năng thực hành, thí nghiệm trong các lĩnh vực sinh học ứng dụng. Có kỹ năng nghiên cứu, khả năng tổ chức nghiên cứu và tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực sinh học hoặc lĩnh vực Sinh học và KTNN.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình và các trường THPT trên địa bàn tỉnh để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: nonglam@hluv.edu.vn
* Ngành Khoa học Cây trồng - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 133
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo Kỹ sư Khoa học cây trồng có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp; có sức khoẻ tốt; có kiến thức và kỹ năng trong quản lý, thực hành về Khoa học cây trồng; có thể làm việc ở các cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ quan quản lý, các doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc; có khả năng giảng dạy tại các trường chuyên nghiệp về lĩnh vực khoa học cây trồng; có thể tiếp tục học tập để nâng cao trình độ, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ nhân dân. Có thái độ lao động nghiêm túc, tự tin với kiến thức đã được trang bị; yêu thích nghiên cứu, ứng dụng và phổ biến kiến thức khoa học cây trồng trong thực tiễn sản xuất và quản lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và góp phần bảo vệ môi trường.
Về kiến thức: Nắm vững hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại, rộng và sâu về các môn khoa học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh;  những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; hiểu biết chủ trương, chính sách của nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp nói chung và của Ninh Bình nói riêng.
Có kiến thức cơ sở khoa học về lĩnh vực khoa học cây trồng; kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực nông học; kiến thức chuyên sâu về quản lý, quy hoạch cây trồng; có kiến thức vững vàng trong trồng và chăm sóc những cây trồng nông nghiệp chính; ngoài ra, người học còn được trang bị những kiến thức về khoa học giống cây trồng, bảo vệ thực vật, khuyến nông, ... nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường.
Về kỹ năng: Có kỹ năng về chọn lựa, nhân giống cây trồng, gieo trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trồng nhằm tạo ra các sản phẩm trồng trọt có năng suất, chất lượng đem lại hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững.        Có kỹ năng và phương pháp luận khoa học nhằm nghiên cứu, giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực trồng trọt, quản lý sản xuất và những lĩnh vực khác thuộc chuyên ngành nông học.
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc trong các cơ quan nghiên cứu khoa học, cơ quan quản lý, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoặc tự tạo lập công việc. Có khả năng giảng dạy tại các trường chuyên nghiệp về lĩnh vực khoa học cây trồng.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với các trường đại học, học viện, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các trung tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật nông nghiệp để hợp tác đào tạo.

- Email liên lạc: nonglam@hluv.edu.vn
* Ngành Giáo dục chính trị - Trình độ đại học
- Thời lượng đào tạo: 4 năm
- Tổng số tín chỉ: 125
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo cử nhân khoa học ngành Giáo dục chính trị có năng lực giảng dạy tốt môn Giáo dục Công dân ở các trường Trung học phổ thông, có thể trở thành giảng viên các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học, cao đẳng, các trường chính trị ở địa phương, giáo viên chính trị ở các trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, cán bộ trong các lĩnh vực chính trị - xã hội, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất cơ bản của nhà giáo trong nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu người học, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của nhà giáo.
Về kiến thức: Trang bị cho người học hệ thống những kiến thức cơ bản, hiện đại, rộng và sâu về các môn khoa học Mác – Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những kiến thức cơ bản, cập nhật và thiết thực về khoa học giáo dục, nghiệp vụ sư phạm; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. Tập trung phát triển các năng lực, nhất là năng lực tự học, tự nghiên cứu của người học.
Về kỹ năng: Biết vận dụng lý luận vào thực tiễn và kỹ năng sư phạm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà giáo đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, CNH, HĐH ở nước ta hiện nay. Coi trọng việc rèn luyện các kỹ năng, đặc biệt là các kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng mềm cho người học.
+ Mô hình liên kết: Mô hình liên kết: Liên kết với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình, Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình và các trường THPT trên địa bàn tỉnh để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.
- Email liên lạc: llchinhtri@hluv.edu.vn
* Ngành Giáo dục Tiểu học - Trình độ cao đẳng
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 109
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học (GDTH) trình độ cao đẳng nhằm đào tạo giáo viên đáp ứng được những yêu cầu đổi mới của Giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Giáo viên tiểu học (GVTH) được đào tạo phải có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt; có đủ sức khỏe; có năng lực dạy học, giáo dục học sinh theo các yêu cầu đổi mới của GDTH; có khả năng dạy tốt chương trình tiểu học mới cũng như đáp ứng được những thay đổi của GDTH trong tương lai; có kĩ năng nghiên cứu, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
Về kiến thức: Có kiến thức đại cương làm cơ sở, nền tảng để học tốt các môn chuyên ngành và dạy tốt các môn học ở tiểu học.
- Có kiến thức vững vàng về các môn học và các hoạt động giáo dục ở trường tiểu học để làm tốt công tác chuyên môn và công tác chủ nhiệm lớp. Dạy được tất cả các khối, lớp học ở bậc tiểu học và có thể dạy các đối tượng là học sinh gặp khó khăn trong học tập. Đặc biệt chuyên sâu và nâng cao kiến thức của 3 môn học Toán, Tiếng Việt và Tự nhiên – Xã hội.
- Có hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình tiểu học, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học của tất cả các môn học ở bậc tiểu học; Nắm được yêu cầu và phương pháp đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh tiểu học, biết cách vận dụng linh hoạt vào thực tiễn quá trình dạy - học ở tiểu học.
Về kĩ năng: Có năng lực lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học; có năng lực xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học.
- Có năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với bộ môn và đối tượng học sinh; dạy học tích hợp, dạy học phân hóa, dạy học lớp hòa nhập; năng lực giao tiếp sư phạm, đặc biệt là năng lực sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp với học sinh.
- Có năng lực tổ chức các hoạt động trải nghiệm ở tiểu học; năng lực tham gia các hoạt động xã hội và vận động người khác tham gia hoạt động xã hội.
Về thái độ: Trên cơ sở có kiến thức chuyên môn và kĩ năng sư phạm, sinh viên có lòng yêu nghề, tin tưởng sẽ làm tốt nghề dạy học ở tiểu học. Có ý thức vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức và kĩ năng được đào tạo để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh, góp phần nâng cao chất lượng GDTH.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: tieuhoc-mamnon@hluv.edu.vn
* Ngành Giáo dục Mầm non - Trình độ cao đẳng
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 110
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
            + Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Chương trình giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non nhằm đào tạo giáo viên mầm non đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục mầm non trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các giáo viên mầm non được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khỏe để đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của giáo dục mầm non, có kỹ năng tự bồi dưỡng, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên trong nhà trường XHCN: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với công việc, tôn trọng và có tinh thần trách nhiệm cao với trẻ.
Về kiến thức: Có hiểu biết về các nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,
- Có kiến thức cơ bản, thiết thực về các môn khoa học tự nhiên; xã hội, nhân văn; giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập Quốc tế ở Việt Nam; Nắm vững hệ thống kiến thức khoa học GDMN ở trình độ cao đẳng để thực hiện tốt công tác chuyên môn. Hiểu biết đầy đủ về mục tiêu, nội dung chương trình GDMN, phương pháp, hình thức tổ chức, đánh giá các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và sự phát triển của trẻ ở cơ sở GDMN; Áp dụng có hiệu quả kiến thức khoa học GDMN vào việc tổ chức đánh giá các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở các đối tượng khác nhau.
Về kỹ năng: Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non phù hợp với mục tiêu giáo dục, nhu cầu, hứng thú của trẻ và điều kiện thực tế; Tổ chức môi trường giáo dục phát huy tính tích cực của trẻ, đáp ứng được nhu cầu và hứng thú của từng trẻ; Tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ mầm non theo hướng tích hợp chủ điểm một cách khoa học; Phân tích đánh giá hiệu quả công việc của đồng nghiệp và bản thân, điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với đặc điểm phát triển trẻ; Quan sát, tìm hiểu và đánh giá mức độ phát triển của trẻ; Quản lý nhóm, lớp hiệu quả; Hợp tác và giao tiếp với đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng để thực hiện mục tiêu chăm sóc, giáo dục trẻ, tuyên truyền khoa học giáo dục, vận động xã hội hóa GDMN; Giao tiếp ứng xử với trẻ gần gũi, tình cảm và thể hiện sự tôn trọng trẻ; Thu thập, xử lý kịp thời các thông tin về ngành học; sử dụng phương tiện giáo dục và công nghệ thông tin trong giáo dục.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: tieuhoc-mamnon@hluv.edu.vn
*Ngành Sư phạm Toán học - Trình độ cao đẳng
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 109
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng, có đủ sức khỏe, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy môn Toán ở trường trung học cơ sở (THCS); Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có khả năng học ở các bậc học cao hơn, khả năng tự học để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
Về kiến thức: Có kiến thức đầy đủ về Toán học, có kiến thức cơ bản về Ngoại ngữ và Tin học; Có những kiến thức cơ bản về Tâm lý, Giáo dục, Lý luận dạy học Toán học, và thực tiễn dạy học môn Toán ở trường THCS.
Về kĩ năng:    Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Mô hình liên kết: Liên kết với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: tunhien@hluv.edu.vn
* Ngành Sư phạm Hóa học - Trình độ cao đẳng
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 112
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng, có đủ sức khỏe, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy môn hóa học ở trường trung học cơ sở (THCS); Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Hóa học còn có khả năng dạy được môn sinh học trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có khả năng học ở các bậc học cao hơn, khả năng tự học để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
Về kiến thức: Có kiến thức đầy đủ về Hóa học và Sinh học, có kiến thức cơ bản về Ngoại ngữ và Tin học; có những kiến thức cơ bản về Tâm lý, Giáo dục, Lý luận dạy học Hóa học, Sinh học và thực tiễn dạy học môn hóa học, sinh học ở trường THCS.
Về kĩ năng: Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: tunhien@hluv.edu.vn
* Ngành Sư phạm Vật lý - Trình độ cao đẳng
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 112
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng, có đủ sức khỏe, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để giảng dạy môn Vật lý ở trường trung học cơ sở (THCS); Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngành Sư phạm Vật lý còn có khả năng dạy được môn Công nghệ - phần Kỹ thuật công nghiệp trong kế hoạch dạy học ở trường THCS, làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Sinh viên sau khi tốt nghiệp còn có khả năng học ở các bậc học cao hơn, khả năng tự học để nâng cao trình độ khoa học và nghiệp vụ sư phạm, đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên: thấm nhuần thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.
Về kiến thức: Có kiến thức đầy đủ về Vật lý và Kĩ thuật Công nghiệp, có kiến thức cơ bản về Toán học, Ngoại ngữ và Tin học; Có những kiến thức cơ bản về Tâm lý, Giáo dục, Lý luận dạy học Vật lý và Kỹ thuật công nghiệp, và thực tiễn dạy học môn Vật lý, Công nghệ  ở trường THCS.
Về kĩ năng: Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: tunhien@hluv.edu.vn
*Ngành Việt Nam học - Trình độ cao đẳng
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 134
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Chương trình đào tạo Việt Nam học trình độ cao đẳng  nhằm đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cụ thể:
Về kiến thức: Chương trình đào tạo cung cấp các kiến thức cơ bản, hệ thống,  hiện đại và thiết thực về Việt Nam học, kiến thức về văn hoá Việt Nam và một số kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành du lịch về nghiệp vụ phục vụ du lịch.
Về kỹ năng: Sinh viên được rèn luyện những kỹ năng trong việc sử dụng những tri thức về Việt Nam học, văn hoá Việt Nam, những kỹ năng thực hiện hoạt động nghiệp vụ du lịch...Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Việt Nam học, sinh viên có thể làm việc ở nhiều lĩnh vực khác nhau, trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức về văn hoá và những lĩnh vực khác liên quan đến du lịch như điều hành, tiếp thị, văn phòng du lịch, hướng dẫn viên du lịch.
Về thái độ:  Ngoài việc cung cấp tri thức và trang bị các kỹ năng chuyên môn, chương trình còn giáo dục tinh thần yêu nước, hình thành thái độ khách quan trong học tập và nghiên cứu khoa học về Việt Nam, tạo nên sự yêu mến và mong muốn học hỏi nghiên cứu về Việt Nam, tự tin về khả năng sử dụng tri thức về Việt Nam học trong các lĩnh vực công tác…
+ Mô hình liên kết: Liên kết với Sở Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao, Hiệp hội Du lịch, phòng văn hóa các huyện trên địa bàn tỉnh, các doanh nghiệp tổ chức hoạt động du lịch, khách sạn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, ... để hợp tác đào tạo.

- Email liên lạc: xahoidulich@hluv.edu.vn
* Ngành Khoa học Thư viện - Trình độ cao đẳng
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 101
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Chương trình đào tạo ngành Khoa học Thư viện trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng cơ bản về Khoa học thư viện, đáp ứng nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực thư viện - thông tin, cụ thể:
Kiến thức: Có kiến thức cơ bản, thiết thực về các môn: khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiến thức khoa học xã hội – nhân văn; khoa học tự nhiên; giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng an ninh; những vấn đề quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế ở Việt Nam.
- Nắm vững những kiến thức cơ bản về ngành Khoa học thư viện: Nắm bắt được cơ cấu tổ chức và hoạt động của một cơ quan thư viện - thông tin; Hiểu được vai trò của từng khâu nghiệp vụ/phòng nghiệp vụ trong một cơ quan thông tin - thư viện; Nắm được phương pháp tổ chức kho tài liệu: kho đóng và kho mở; Nắm được các nội dung và yêu cầu cơ bản của công tác phục vụ bạn đọc tại các cơ quan thư viện - thông tin; Biết cách tổ chức và triển khai các sản phẩm, dịch vụ thông tin trong thư viện; Hiểu được vai trò và biết cách sử dụng các loại cơ sở dữ liệu trong thư viện; Nắm được các chuẩn công nghệ và các thiết bị hiện đại được ứng dụng trong cơ quan thư viện - thông tin; Biết được các yêu cầu đối với người cán bộ thư viện - thông tin trong một cơ quan, tổ chức.
Kỹ năng: Có kỹ năng thực hành thành thạo các hoạt động nghiệp vụ thư viện - thông tin: chọn lọc, bổ sung, xử lý tài liệu; tổ chức kho, bảo quản tài liệu; tổ chức bộ máy tra cứu thông tin; tạo lập và tổ chức các sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người dùng tin.
Thái độ: Sinh viên có thái độ tích cực, tự giác trong quá trình học tập và nghiên cứu; Hình thành ở sinh viên lòng say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và có ý thức trách nhiệm cao với công việc, sẵn sàng phục vụ hết mình cho lĩnh vực hoạt động thư viện -  thông tin.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với Thư viện tỉnh Ninh Bình, phòng văn hóa các huyện, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh,... để hợp tác đào tạo.

- Email liên lạc: xahoidulich@hluv.edu.vn
*Ngành Sư phạm Tiếng Anh - trình độ cao đẳng
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 92
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Mục tiêu chung của chương trình là đào tạo ra các cử nhân cao đẳng sư phạm Tiếng Anh đáp ứng được những yêu cầu cơ bản về năng lực của người giáo viên Tiếng Anh ở bậc THCS: có kiến thức về môn học và chương trình học, kiến thức về dạy học Tiếng Anh, kiến thức về học sinh, có giá trị và thái độ nghề nghiệp, có khả năng kết nối và rút kinh nghiệm về dạy học Tiếng Anh; Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận giảng dạy tiếng Anh ở bậc THCS hoặc ở các cơ sở đào tạo hay trung tâm Anh ngữ và có thể học lên bậc cao hơn, cụ thể.
Về phẩm chất: Sinh viên tốt nghiệp trình độ Cao Đẳng  ngành SP Tiếng Anh phải có lập trư­ờng tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; có đạo đức nhà giáo, lý tưởng nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác, cầu tiến và trách nhiệm.
Về kiến thức: Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở ngành và những kiến thức cơ bản về Tiếng Anh như một hệ thống cấu trúc, chức năng ngôn ngữ và văn hóa của các nước nói Tiếng Anh. Sinh viên còn được cung cấp kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lý luận và phương pháp dạy học Tiếng Anh, hiểu biết về chương trình, biết thiết kế đề cương, làm cơ sở cho công việc giảng dạy. Ngoài ra, sinh viên cũng được trang bị kiến thức về môi trường sống và làm việc trong thời kì hội nhập, toàn cầu hoá.
Về kỹ năng: Sinh viên phải có kỹ năng về chuyên môn của ngành học như sử dụng kỹ năng tiếng Anh tương đối thành thạo và hiệu quả (đạt bậc 4/6 theo KLNN 6 bậc của VN); có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm đáp ứng được yêu cầu của việc giảng dạy ở cấp Trung học cơ sở; kỹ năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn, tổ chức quản lý các hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục; kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; có khả năng tự học, tự nghiên cứu. Ngoại ngữ 2 (Tiếng Pháp) đạt trình độ B cấp quốc gia.
+ Về vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trình độ Cao Đẳng ngành sư phạm Tiếng Anh có thể đảm nhận các vị trí như: giáo viên dạy Tiếng Anh tại các trường  THCS và có thể học liên thông lên trình độ đại học sư phạm Tiếng Anh.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS, các trung tâm Tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: ngoaingu-tinhoc@hluv.edu.vn
* Ngành Kế toán - Trình độ cao đẳng
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 107
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo kế toán viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, quản trị kinh doanh, thực hiện các công việc kế toán viên các phần hành kế toán, kế toán tổng hợp. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán tại các Bộ, Ngành và các cơ quan Nhà nước khác. Sinh viên nếu theo ngành phụ quản trị kinh doanh có thể nắm được các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc về kinh doanh và quản lý kinh doanh tại mọi thành phần kinh tế, cụ thể:
Kiến thức: Nắm vững các kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Nắm vững  kiến thức cơ bản về Kinh tế học, toán học và khoa học công nghệ, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và  khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Nắm vững kiến thức chuyên môn vững vàng về các nghiệp vụ kế toán gồm: Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị chi phí. Nắm được cơ bản về một số loại kế toán khác và kiểm toán như: Kế toán đơn vị HCSN, Kế toán thương mại và dịch vụ, Kế toán Thuế, Tin học kế toán và kiểm toán…Sinh viên chuyên ngành phụ quản trị kinh doanh, nắm cơ bản về các nội dung liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, ngoài ra còn phải nắm vững kiến thức về quản trị kinh doanh như: Quản trị học, quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, marketing và nắm cơ bản một số nội dung kinh doanh khác như lập và quản lý dự án đầu tư, quản trị sản xuất tác nghiệp…
Kỹ năng: Có kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán tài chính, kế toán quản trị chi phí và tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị doanh nghiệp. Có khả năng xử lý và phân tích tổng hợp số liệu kế toán doanh nghiệp. Có thể tự cập nhật, tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn kế toán trong các lĩnh vực kế toán khác (kế toán dịch vụ, kế toán thương mại, …kiểm toán).  Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học, có khả năng quản lý thời gian, làm việc nhóm. Có kỹ năng lập luận, giải quyết các vấn đề, khám phá và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.       
Thái độ: Có ý thức trách nhiệm công dân. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực; có ý thức kỷ luật; Có khả năng làm việc theo nhóm. Có khả năng học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường
.

+ Mô hình liên kết: Liên kết với Hiệp hội doanh nghiệp và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực.

- Email liên lạc: kinhte@hluv.edu.vn
* Ngành Quản trị kinh doanh - Trình độ cao đẳng
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 105
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo kế toán viên có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội, quản trị kinh doanh, thực hiện các công việc kế toán viên các phần hành kế toán, kế toán tổng hợp. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán tại các Bộ, Ngành và các cơ quan Nhà nước khác. Sinh viên nếu theo ngành phụ quản trị kinh doanh có thể nắm được các kiến thức cơ bản về quản trị doanh nghiệp, chiến lược, kế hoạch kinh doanh; biết tổ chức hoạt động kinh doanh. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc về kinh doanh và quản lý kinh doanh tại mọi thành phần kinh tế, cụ thể:
Kiến thức: Nắm vững các kiến thức về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam,Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo. Nắm vững  kiến thức cơ bản về Kinh tế học, toán học và khoa học công nghệ, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và  khả năng học tập ở trình độ cao hơn; Nắm vững kiến thức chuyên môn vững vàng về các nghiệp vụ kế toán gồm: Nguyên lý kế toán, Kế toán doanh nghiệp, kế toán quản trị chi phí. Nắm được cơ bản về một số loại kế toán khác và kiểm toán như: Kế toán đơn vị HCSN, Kế toán thương mại và dịch vụ, Kế toán Thuế, Tin học kế toán và kiểm toán…; Sinh viên chuyên ngành phụ quản trị kinh doanh, nắm cơ bản về các nội dung liên quan đến kế toán tài chính, kế toán quản trị, ngoài ra còn phải nắm vững kiến thức về quản trị kinh doanh như: Quản trị học, quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, marketing và nắm cơ bản một số nội dung kinh doanh khác như lập và quản lý dự án đầu tư, quản trị sản xuất tác nghiệp…
Kỹ năng: Có kỹ năng thực hành nghiệp vụ kế toán đủ khả năng giải quyết những vấn đề thông thường về chuyên môn kế toán tài chính, kế toán quản trị chi phí và tổ chức hạch toán kế toán tại các đơn vị doanh nghiệp. Có khả năng xử lý và phân tích tổng hợp số liệu kế toán doanh nghiệp. Có thể tự cập nhật, tự học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn kế toán trong các lĩnh vực kế toán khác (kế toán dịch vụ, kế toán thương mại, …kiểm toán). Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập, tự học hỏi và tìm tòi, làm việc có kế hoạch và khoa học, có khả năng quản lý thời gian, làm việc nhóm. Có kỹ năng lập luận, giải quyết các vấn đề, khám phá và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.       
Thái độ: Có ý thức trách nhiệm công dân. Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, trung thực; có ý thức kỷ luật; Có khả năng làm việc theo nhóm. Có khả năng học tập nghiên cứu để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp trong điều kiện của nền kinh tế thị trường.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với Hội doanh nhân trẻ Ninh Bình, một số công ty trên địa bàn tỉnh để hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực.

- Email liên lạc: kinhte@hluv.edu.vn
*Ngành Sư phạm Sinh học - Trình độ cao đẳng
- Thời lượng đào tạo: 3 năm
- Tổng số tín chỉ: 105
- Yêu cầu về Tiếng Anh: Đạt trình độ tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, mô hình liên kết, hợp tác quốc tế:
+ Mục tiêu, các lĩnh vực, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai: Đào tạo giáo viên trung học cơ sở có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu dạy môn Sinh học hoặc môn công nghệ - phần KTNN ở trường trung học cơ sở. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm sau khi học sau đại học có thể làm việc tại các viện nghiên cứu, các sở, ban ngành, các cơ sở kinh doanh... có liên quan đến lĩnh vực Sinh học, cụ thể:
Về phẩm chất đạo đức: Có những phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu học sinh, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm xã hội, đạo đức, tác phong người thầy giáo.
Về kiến thức: Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo được những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/ dạy học môn Sinh học (hoặc môn Sinh học và môn Công nghệ - phần KTNN ở trường Trung học cơ sở), đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Trung học cơ sở về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
Về kỹ năng: Có kỹ năng dạy học và giáo dục. Tổ chức các hoạt động giáo dục và dạy học ở trường phổ thông. Có kỹ năng thực hành, thí nghiệm trong các lĩnh vực sinh học ứng dụng. Có kỹ năng nghiên cứu, khả năng tổ chức nghiên cứu và tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực sinh học.
+ Mô hình liên kết: Liên kết với các phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THCS trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để trao đổi chuyên môn, tạo môi trường rèn nghiệp vụ, thực hành cho người học.

- Email liên lạc: nonglam@hluv.edu.vn
Các chương trình hỗ trợ
1. Nhằm giúp cho sinh viên có nền tảng kiến thức căn bản cũng như kỹ năng cần thiết trên bước đường thực hiện các giấc mơ, ý tưởng về khởi nghiệp, Trong thời gian qua Trường Đại học Hoa Lư đã chủ động tăng cường công tác phối hợp ký kết hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình về việc tiếp nhận, sử dụng sinh viên Nhà trường sau khi tốt nghiệp ra trường. Các công ty, doanh nghiệp, đơn vị được Nhà trường triển khai hoạt động ký kết gồm có: Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình, hệ thống khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh, như: Khách sạn Thùy Anh - Legend Ninh Bình, Khách sạn Hoa Lư Ninh Bình, Khách sạn Hoàng Sơn Ninh Bình, khách sạn The visai …

2. Tổ chức ngày hội việc làm cho sinh viên hàng năm được Nhà trường gắn với chương trình xướng danh và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên vào tháng 6; Nhà trường thường xuyên tổ chức cho sinh viên tham gia sàn giao dịch việc làm do Trung tâm xúc tiến và giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động
- Thương binh và xã hội tỉnh Ninh Bình tổ chức

3. Xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ khởi nghiệp:
- Đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp: Bộ phận tư vấn việc làm, khởi nghiệp (trực thuộc Phòng Công tác sinh viên).
- Cán bộ phụ trách: Đinh Thị Liên
- Phó trưởng phòng Công tác sinh viên.

- Điện thoại văn phòng:   02293512917 ;
Điện thoại cá nhân: 0915517238

- Địa chỉ Email: Congtacsinhvien@hluv.edu.vn; dtlien@hluv.edu.vn            
- Hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp được quy định trong Quy định về Công tác tổ chức, quản lý sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy (Quyết định số 17/QĐ-ĐHHL, ngày 01/01/2017)
            
4. Kết quả: Thường xuyên tổ chức chương trình Giao lưu khởi nghiệp. 

- Xây dựng học phần khởi nghiệp để đưa vào chương trình đào tạo một số ngành ngoài sư phạm (Quản trị kinh doanh, kế toán, Du lịch, Việt Nam học… )
- Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về khởi nghiệp. Cung cấp những phân tích, dự báo, tư vấn mang tính định hướng khởi nghiệp cho sinh viên.
- Cung cấp một số thông tin về các chương trình thực tập và tuyển dụng thông qua mối liên hệ với doanh nghiệp và cựu sinh viên.
- Hỗ trợ tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên tại các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh Ninh Bình: Công ty TNHH giày Athena, Khách sạn The Reed, Khách sạn Hoàng Sơn, Khách sạn Thùy Anh – Legend, các Trường mầm non Tiểu học, Mầm non, Trung học cơ sở trong và ngoài tỉnh,… với các vị trí việc làm như: Nhân viên kinh doanh, Kế toán viên, Giáo viên Mầm non, Giáo viên Tiểu học, Quản lý bộ phận, Lễ tân, Hướng dẫn viên du lịch…
Chia sẻ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Array
(
    [type] => 2
    [message] => file_put_contents(/25-05-2024_f410bab7fde8fd5fb30c0bcf469c85d9.log): failed to open stream: Permission denied
    [file] => /home/dean1665/domains/dean1665.vn/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php
    [line] => 593
)