Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk
SINCE 1976
Điểm đánh giá: 13 sao trong 3 đánh giá
Click để đánh giá trường

1. Sứ mệnh
Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp công lập, có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; bồi dưỡng giáo viên; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng các ngành ngoài sư phạm; nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk và khu vực.
2. Tầm nhìn
Trở thành cơ sở đào tạo giáo viên trình độ đại học cho tỉnh Đắk Lắk và khu vực nằm trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo; bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục.
3. Giá trị cốt lõi
Chất lượng - Sáng tạo - Trách nhiệm
4. Mục tiêu chiến lược
Trở thành cơ sở đào tạo giáo viên vùng Tây Nguyên
 5. Mô tả Liên kết khu vực
- Các trường liên kết đào tạo:
+ Trường Đại học Phú Yên
Gồm các ngành đào tạo: SP. tiếng Anh, SP. Toán
+ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Gồm các ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, SP. Ngữ văn, SP. Địa lý, SP Lịch sử, SP. Hóa học, SP. Sinh học.
+ Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh
Gồm các ngành đào tạo: SP.Vật lý, Giáo dục thể chất
+ Đại học Huế
Gồm các ngành đào tạo: SP. Mỹ thuật, SP. Âm nhạc.
6. Các thành tích mà Trường đạt được
Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk thành lập ngày 08/02/1993 trên cơ sở hợp nhất hai Trường: Trường Cao đẳng Sư phạm Buôn Ma Thuột (thành lập ngày 16/5/1976) và Trường Trung học Sư phạm Đắk Lắk (thành lập ngày 29/11/1975). Ngày truyền thống của Trường là ngày 16/5/1976. Hơn 40 năm xây dựng và phát triển, Trường đã đào tạo ra trường 36.706 học sinh, sinh viên, trong đó 34. 620 là giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở; liên kết đào tạo bậc đại học vừa học vừa làm hơn 4000 học viên; bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp cho 2.367 giáo viên; bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở: 1715 học viên.
Về nghiên cứu khoa học: có 1.424 đề tài nghiên cứu khoa học của viên chức được nghiệm thu và đưa vào sử dụng; 48 công trình khoa học đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
Về khen thưởng:
- Năm 1976: Huân chương Giải phóng;

- Năm 2009: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
- Năm 2012: Cờ Thi đua của Chính phủ;
- Năm 2001: Huân chương Lao động hạng Ba;
- Năm 2011: Huân chương Lao động hạng Nhì;
- Năm 2016: Huân chương Lao động hạng Nhất.
Đảng bộ Trường luôn đạt danh hiệu: Đảng bộ trong sạch vững mạnh
Công đoàn Trường luôn được công nhận: Tổ chức cơ sở vững mạnh xuất sắc
Hội cựu chiến binh: Luôn đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh
Đoàn thanh niên: Đơn vị xuất sắc, tiêu biểu phong trào thanh niên trường học.
1. Giới thiệu chung về Khoa
1.1. Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn
- Email:
- Năm thành lập: 1996, tiền thân là Khoa Văn - Sử - Chính trị thành lập năm 1980.
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn quản lý các ngành đào tạo trình độ cao đẳng khối Khoa học Xã hội và Nhân văn, bao gồm: các ngành sư phạm Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân; Kinh tế gia đình; các ngành ngoài sư phạm: Công tác xã hội, Khoa học Thư viện, Quản trị Văn phòng, Văn hóa Du lịch (Việt Nam học).
Quản lý các bộ môn:
- Bộ môn Ngữ văn;
- Bộ môn Lịch sử;
- Bộ môn Địa lý;
- Bộ môn Công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh;
- Bộ môn Khoa học Thư viện;
- Bộ môn Quản trị Văn phòng;
- Bộ môn Văn hóa Du lịch.
Đội ngũ giảng viên: 13 người, trong đó: thạc sỹ: 08, đại học: 05.
1.2. Khoa Khoa học Tự nhiên
- Email:
- Năm thành lập: 1996, tiền thân là Khoa Toán - Lý - Kỹ thuật công nghiệp thành lập năm 1980.
Khoa Khoa học Tự nhiên quản lý các ngành đào tạo trình độ cao đẳng khối khoa học tự nhiên của trường, bao gồm: các ngành sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Kỹ thuật Nông nghiệp, Kỹ thuật Công nghiệp, Giáo dục Thể chất; các ngành ngoài sư phạm: Công nghệ Thiết bị trường học.
Quản lý các bộ môn:
- Bộ môn Toán học;
- Bộ môn Vật lý;
- Bộ môn Hóa học;
- Bộ môn Sinh học và Kỹ thuật Nông nghiệp;
- Bộ môn Kỹ thuật Công nghiệp;
- Bộ môn Giáo dục Thể chất.
Đội ngũ giảng viên: 23 người, trong đó: tiến sĩ: 01; thạc sĩ: 18; đại học: 04.
1.3. Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non
- Email:
- Năm thành lập: 2014, tiền thân là Khoa Tiểu học thành lập năm 1996.
Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non quản lý đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp các ngành Giáo dục Tiểu học và Giáo dục Mầm non.
Quản lý các bộ môn:
- Bộ môn Mỹ thuật;
- Bộ môn Âm nhạc;
- Bộ môn Tiếng Ê đê.
Đội ngũ giảng viên: 13 người, trong đó: thạc sĩ: 05; đại học: 08.
1.4. Khoa Ngoại ngữ - Tin học - Kinh tế
- Email:
- Năm thành lập: 2008, tiền thân là Khoa Ngoại ngữ thành lập năm 1991.
Khoa Ngoại ngữ - Tin học - Kinh tế quản lý các ngành đào tạo trình độ cao đẳng khối Ngoại ngữ, Tin học ứng dụng và Kinh tế của trường, bao gồm sư phạm Tiếng Anh và các ngành ngoài Sư phạm: tiếng Anh, Tin học ứng dụng, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.
Quản lý các bộ môn:
- Bộ môn Tiếng Anh;
- Bộ môn Tiếng Pháp;
- Bộ môn Tin học;
- Bộ môn Kế toán;
- Bộ môn Tài chính - Ngân hàng.
Đội ngũ giảng viên: 19 người, trong đó: thạc sĩ: 14; đại học: 05.
1.5. Khoa Giáo dục thường xuyên
- Email:
- Năm thành lập: 2008, tiền thân là Khoa Bồi dưỡng thành lập năm 1995.
Khoa Giáo dục thường xuyên quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác đào tạo hệ không chính quy; bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ quản lý giáo dục, chức danh nghề nghiệp, liên kết đào tạo.
Đội ngũ giảng viên: 03 người, trong đó: thạc sĩ: 03.
2. Thông tin về từng ngành đào tạo:
- Các ngành đào sư phạm, gồm 17 mã ngành: Toán học (111 tín chỉ); Vật lý (106 tín chỉ), Hóa học (114), Sinh học (112 tín chỉ), Kỹ thuật công nghiệp (112 tín chỉ), Kỹ thuật nông nghiệp (112 tín chỉ), Giáo dục thể chất (105 tín chỉ), Ngữ văn (107 tín chỉ), Lịch sử (114 tín chỉ), Địa lý (108 tín chỉ) , Giáo dục Tiểu học (111 tín chỉ), Giáo dục Mầm non (106 tín chỉ), tiếng Anh (107 tín chỉ), Âm nhạc (105 tín chỉ), Giáo dục công dân (112 tín chỉ); Mỹ thuật (111 tín chỉ), Kinh tế gia đình (112 tín chỉ);
- Các ngành ngoài sư phạm, gồm 09 mã ngành: Tiếng Anh (101 tín chỉ), Tin học ứng dụng (102 tín chỉ), Tài chính - Ngân hàng (105 tín chỉ), Kế toán (101 tín chỉ), Quản trị văn phòng (106 tín chỉ), Công tác xã hội (102 tín chỉ), Khoa học Thư viện (104 tín chỉ), Việt Nam học (102 tín chỉ), Công nghệ thiết bị trường học (95 tín chỉ);
- Hệ trung cấp: Trung cấp sư phạm tiểu học, Trung cấp tin học ứng dụng;
- Yêu cầu về tiếng Anh: Bậc 2 (A2), Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Định hướng, mục tiêu, triển vọng nghề nghiệp trong tương lai
+ Các ngành sư phạm: Giáo viên trung học cơ sở theo chuyên ngành đào tạo, giáo viên Tiểu học, giáo viên Mầm non, giáo viên tiếng Anh cho các bậc học hoặc làm công tác chuyên môn ở cơ sở quản lý giáo dục
+ Các ngành ngoài sư phạm:
Ngành Công tác xã hội: Nhân viên, quản trị công tác xã hội các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, pháp luật, môi trường, truyền thông…tại các cơ sở, tổ chức thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban bảo vệ chăm sóc bà mẹ, trẻ em, các tổ chức đoàn thể xã hội, các hội bảo trợ xã hội, các dự án phát triển xã hội của các tổ chức trong và ngoài nước.
Ngành Quản trị văn phòng: cán bộ quản trị viên văn phòng; chánh, phó văn phòng, nhân viên văn phòng, thư ký văn phòng, thư ký giám đốc,. Tham mưu về công tác hành chính văn phòng - lưu trữ cho các cơ quan quản lyy1 nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp.
Ngành Khoa học thư viện: Làm việc tại Thư viện tỉnh, thư viện trường học, trung tâm học liệu, thư viện thông tin trường đại học, cao đẳng; công ty phát hành sách, nhà sách, cơ sở dịch vụ thông tin.
Ngành Tin học ứng dụng: Làm việc về lĩnh vực công nghệ thông tin tại các công ty phần mềm, bộ phận tin học tại các doanh nghiệp,cơ quan có sử dụng công nghệ thông tin, trường học, trung tâm đào tạo về công nghệ thông tin, học nghiệp vụ sư phạm làm giáo viên tin học cho các bậc học.
Ngành tiếng Anh: Làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn đòi hỏi kiến thức văn hóa, xã hội và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh; công tác biên, phiên dịch, lễ tân, thư ký, nhân viên văn phòng công ty có yếu tố nước ngoài, các cơ quan văn hóa, giáo dục, giáo dục, kinh tế; học nghiệp vụ sư phạm làm giáo viên tiếng Anh cho các bậc học.
Ngành Tài chính - Ngân hàng: Nhân viên tín dụng, kế toán, giao dịch viên tại các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty tài chính, bảo hiểm và các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác. Làm côn việc tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ.
Ngành Kế toán: Kế toán viên phụ trách các phần hành kế hoán tại doanh nhiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại, kế toán tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp.
Ngành Công nghệ thiết bị trường học: Làm công tác thiết bị tại các trường phổ thông, trường chuyên nghiệp, các trung tâm thiết bị giáo dục, phụ trách thí nghiệm cho các cơ sở nghiên cứu.
- Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên hỗ trợ tư vấn sinh viên khởi nghiệp;
- Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Đắk Lắk;
- Hàng năm, nhà trường tổ chức tư vấn giới việc làm hỗ trợ sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây