Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh
SINCE 25/09/1976
Điểm đánh giá: 0 sao trong 0 đánh giá
Click để đánh giá trường

1. Sứ mệnh
Trường CĐSPTW TP. HCM là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, là trung tâm nghiên cứu khoa học và dịch vụ về giáo dục và phát triển trẻ em.
2. Tầm nhìn
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành một trường Đại học, một trung tâm nghiên cứu khoa học và dịch vụ xã hội có uy tín về giáo dục và phát triển trẻ em, với mục tiêu phấn đấu cho một xã hội – nơi mà trẻ em được hưởng một nền giáo dục đậm chất nhân văn và khoa học.
3. Các thành tích mà trường đạt được
Hơn 40 năm không ngừng phấn đấu, tập thể trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Tp. Hồ Chí Minh đã nhận được những phần thưởng cao quý: Huân chương lao động hạng
Ba (1991), Huân chương lao động hạng Nhì (1996), Huân chương lao động hạng Nhất (2001)... Công đoàn nhà trường nhiều năm đạt danh hiệu Công đoàn trường vững mạnh, xuất sắc. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiều năm đạt danh hiệu Đoàn trường xuất sắc và được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và Huân chương lao động hạng Ba (2005).

 
II. THÔNG TIN VỀ CÁC KHOA, NGÀNH ĐÀO TẠO
1. Ngành Giáo dục Mầm non – Khoa Giáo dục Mầm non
Từ năm 1977, nhà trường bắt đầu đào tạo giáo viên mẫu giáo hệ 12+1+1; từ năm 1988 trường đào tạo hệ 12+2. Năm 1987, trường được nâng cấp từ hệ trung cấp lên hệ cao đẳng với nhiệm vụ đào tạo giáo viên có trình độ cao đẳng (12+3)
- Mục tiêu đào tạo: Chương trình giáo dục Đại học trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non (GDMN) nhằm đào tạo giáo viên mầm non (GVMN) đáp ứng được yêu cầu đổi mới của GDMN trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các GVMN được đào tạo phải có đủ phẩm chất, năng lực và sức khoẻ để đảm bảo thực hiện tốt chương trình GDMN, có khả năng đáp ứng được sự phát triển của GDMN, có kỹ năng tự bồi dưỡng.
- Thời lượng đào tạo: ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng có chương trình đào tạo kéo dài 3 năm với tổng số tỉn chỉ khoảng 109 tín chỉ.
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300, trình độ tin học tương đương A
- Vị trí và khả năng công tác sau tốt nghiệp
• Giáo viên ở các trường mầm non.
• Giáo viên dạy năng khiếu một trong các lĩnh vực sau: Tiếng Anh,  m nhạc, Mỹ thuật, Thể dục thể thao cho trẻ tại các trường Mầm non, trung tâm, nhà văn hóa, . . . (có chức năng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non).
• Quản lý nhóm/lớp mầm non; chủ trường mầm non.
• Quản lý trường mầm non (sau 3 năm công tác và học lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý).
- Thông tin liên hệ:
Số điện thoại: (028) 38350880

Email: gdmn@ncehcm.edu.vn
2. Ngành Sư phạm Âm nhạc – Khoa Âm nhạc
Ngành Sư phạm âm nhạc thuộc Khoa âm nhạc được mở tại trường từ năm 2000, đến nay đã tuyển 20 khóa sinh viên. Khoa có đội ngũ 11 giảng viên, trong đó có 07 giảng viên học vị thạc sĩ, 4 giảng viên học vị cử nhân.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo giáo viên âm nhạc có trình độ Cao đẳng Sư phạm, có tư tưởng phẩm chất đạo đức tốt, có đầy đủ sức khoẻ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm để có khả năng dạy và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục âm nhạc ở các bậc học: Tiểu học và Trung học cơ sở.
- Thời lượng đào tạo: ngành Sư phạm âm nhạc trình độ cao đẳng có chương trình đào tạo kéo dài 3 năm với tổng số tỉn chỉ khoảng 111 tín chỉ.
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300, trình độ tin học tương đương A.
- Vị trí và khả năng công tác sau tốt nghiệp
• Giáo viên âm nhạc các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở.
• Giáo viên dạy đàn, dạy hát cho trẻ em ở các câu lạc bộ, nhà thiếu nhi, trung tâm văn hoá.
• Biên tập viên cho các chương trình âm nhạc.
• Chuyên viên âm nhạc cho các phòng văn hoá quận, huyện.
- Thông tin liên hệ:
Số điện thoại: (028) 38303591

Email: an@ncehcm.edu.vn
3. Ngành Sư phạm Mỹ thuật – Khoa Mỹ thuật
Ngành Sư phạm Mỹ thuật thuộc Khoa Mỹ thuật chính thức được mở tại trường năm 2000, đến nay đã tuyển 20 khóa sinh viên. Khoa mỹ thuật có đội ngũ 4 giảng viên, trong đó 3 giảng viên giữ học vị thạc sĩ, 1 giảng viên học vị cử nhân.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo giáo viên Mỹ thuật trình độ Cao đẳng có tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt. Có đầy đủ sức khoẻ và năng lực chuyên môn – nghiệp vụ sư phạm để giảng dạy mỹ thuật và tổ chức tốt các hoạt động mỹ thuật ở các bậc học: Tiểu học và Trung học cơ sở
- Thời lượng đào tạo: ngành Sư phạm Mỹ thuật trình độ cao đẳng có chương trình đào tạo kéo dài 3 năm với tổng số tỉn chỉ khoảng 111 tín chỉ.
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300, trình độ tin học tương đương A.
- Vị trí và khả năng công tác sau tốt nghiệp
• Giáo viên dạy mĩ thuật ở trường Tiểu học và Trung học cơ sở.
• Giáo viên dạy các lớp năng khiếu mỹ thuật ở các câu lạc bộ, nhà thiếu nhi, trung tâm văn hoá.
• Chuyên viên làm việc tại Ban văn hóa-thông tin ở địa phương,
- Thông tin liên lạc:
Số điện thoại: (028) 38304558

Email: mt@ncehcm.edu.vn
4. Ngành Giáo dục Đặc biệt – Khoa Giáo dục Đặc biệt
Ngành Giáo dục Đặc biệt thuộc khoa Giáo dục Đặc biệt được thành lập tại trường năm 2003, đến nay đã tuyển 16 khóa sinh viên. Khoa Giáo dục Đặc biệt có đội ngũ 10 giảng viên, trong đó có 1 tiến sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 4 thạc sĩ và 3 cử nhân.
- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo giáo viên Giáo dục Đặc biệt bậc học mầm non trình độ Cao đẳng có đầy đủ phẩm chất, năng lực và sức khoẻ để chăm sóc, giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt ở lứa tuổi mầm non. Sinh viên ra trường có thể trực tiếp tham gia chương trình can thiệp sớm và giáo dục trẻ khuyết tật theo yêu cầu của ngành học ở địa phương.
- Thời lượng đào tạo: ngành Giáo dục Đặc biệt trình độ cao đẳng có chương trình đào tạo kéo dài 3 năm với tổng số tỉn chỉ khoảng 113 tín chỉ.
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300, trình độ tin học tương đương A.
- Vị trí và khả năng công tác sau tốt nghiệp
• Giáo viên giáo dục đặc biệt làm việc tại các trường mầm non hòa nhập hoặc các trường chuyên biệt.
• Tuyên truyền viên giáo dục trẻ khuyết tật ở các địa phương.
• Hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật tại gia đình.
• Tình nguyện viên tại các cơ sở, tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật.
- Thông tin liên lạc:
Số điện thoại: (028) 38303591

Email: gddb@ncehcm.edu.vn
5. Ngành Giáo dục Công dân – Khoa Giáo dục Chính trị
Ngành Giáo dục Công dân thuộc Khoa Giáo dục Chính trị được thành lập từ năm 2011, đến nay đã tuyển được 9 khóa sinh viên. Khoa Giáo dục Chính trị có đội ngũ 5 giảng viên, trong đó có 1 nghiên cứu sinh, 4 thạc sĩ.
- Thời lượng đào tạo: ngành Giáo dục Công dân trình độ cao đẳng có chương trình đào
tạo kéo dài 3 năm với tổng số tỉn chỉ khoảng 108 tín chỉ.
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300, trình độ tin học tương đương A.
- Vị trí và khả năng công tác sau tốt nghiệp
• Giáo viên dạy Giáo dục công dân ở các trường Trung học cơ sở.
• Giáo viên kiêm nhiệm công tác đoàn, đội ở các trường Trung học cơ sở.
• Quản lý lớp ở các trường Trung học cơ sở.
- Thông tin liên hệ:
Số điện thoại: (028) 38303591

Email: gdct@ncehcm.edu.vn
6. Ngành Sư phạm Tiếng Anh – Khoa Tiếng Anh
Ngành Sư phạm Tiếng Anh thuộc khoa Tiếng Anh, được thành lập từ năm 2011, đến nay đã tuyển được 9 khóa sinh viên. Khoa Tiếng Anh có đội ngũ 10 giảng viên, trong đó có 8 thạc sĩ, 2 cử nhân.
- Thời lượng đào tạo: ngành Sư phạm Tiếng Anh trình độ cao đẳng có chương trình đào tạo kéo dài 3 năm với tổng số tín chỉ khoảng 116 tín chỉ.
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300, trình độ tin học tương đương A.
- Vị trí và khả năng công tác sau tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, cử nhân Cao đẳng Sư phạm Tiếng Anh có thể giảng dạy Tiếng Anh tại các trường Tiểu học, Trung học cơ sở hay tại các Trung tâm ngoại ngữ.
- Thông tin liên hệ:
Số điện thoại: (028) 38337553

Email: ta@ncehcm.edu.vn
7. Ngành Công tác Xã hội – Khoa Cơ bản
Ngành Công tác Xã hội thuộc khoa Cơ bản, được mở ngành từ năm 2009, đến nay đã tuyển được 7 khóa sinh viên. Khoa Cơ bản có đội ngũ 19 giảng viên, trong đó có 3 tiến sĩ, 3 nghiên cứu sinh, 11 thạc sĩ, 2 cử nhân.
- Thời lượng đào tạo: ngành Công tác Xã hội trình độ cao đẳng có chương trình đào tạo kéo dài 3 năm với tổng số tín chỉ khoảng 103 tín chỉ.
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300, trình độ tin học tương đương A.
- Vị trí và khả năng công tác sau tốt nghiệp
• Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng CTXH có thể trở thành:
• Nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực CTXH.
• Điều phối viên chương trình, dự án CTXH và phát triển xã hội.
• Quản lý các trung tâm, nhà mở, các dịch vụ cung ứng công tác xã hội.
• Làm việc tại các cơ quan đoàn thể xã hội, các công ty, bệnh viện.
• Làm việc ở các NGOs trong và ngoài nước.
- Thông tin liên hệ:
Số điện thoại: (028) 38337551

Email: cb@ncehcm.edu.vn
8. Ngành Kinh tế Gia đình – Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng
Ngành Kinh tế Gia đình thuộc Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng, được thành lập từ năm 2008, đến nay đã tuyển được 10 khóa sinh viên. Khoa Dinh dưỡng Cộng đồng có đội ngũ gồm 6 giảng viên đều giữ học vị thạc sĩ.
- Mục tiêu đào tạo: Chương trình giáo dục Đại học trình độ Cao đẳng ngành Kinh tế gia đình đào tạo Chuyên viên dinh dưỡng cộng đồng đáp ứng được nhu cầu xã hội về dinh dưỡng cho cộng đồng; có phẩm chất đạo đức trong sáng, yêu nghề, cầu tiến; có đủ năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo cho những yêu cầu của nghề nghiệp; có khả năng để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.
- Thời lượng đào tạo: ngành Kinh tế Gia đình trình độ cao đẳng có chương trình đào tạo kéo dài 3 năm với tổng số tỉn chỉ khoảng 107 tín chỉ.
- Yêu cầu về trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 300, trình độ tin học tương đương A.
- Vị trí và khả năng công tác sau tốt nghiệp
• Chuyên viên dinh dưỡng tại các trung tâm dinh dưỡng, trường học, khách sạn – nhà hàng, bệnh viện, bếp ăn công nghiệp, sản xuất và dịch vụ,...
• Chuyên viên quản lý bếp ăn tập thể, bếp ăn công nghiệp, khách sạn – nhà hàng.
- Thông tin liên lạc:
Số điện thoại: (028) 38355672
Email: ddcd@ncehcm.edu.vn
1. Quan điểm, mục tiêu của nhà trường về công tác hỗ trợ khởi nghiệp
Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường cùng tập thể lãnh đạo khoa và phòng/ban, cán bộ giảng viên và HSSV nhà trường luôn nhận thức đúng về vai trò, ý nghĩa của công tác khởi nghiệp và tạo môi trường cũng như các điều kiện tốt nhất để sinh viên tham gia, qua đó thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên toàn trường. Phối hợp với các đơn vị ngoài trường (các trung tâm đào tạo, các cơ sở giáo dục, các trung tâm hướng nghiệp, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh...) để hỗ trợ, tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia ở tất cả các lĩnh vực với khả năng của bản thân và chuyên ngành được đào tạo tại trường.
Thực hiện công tác phổ biến và tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên; chủ động và thường xuyên tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho hoạt động khởi nghiệp; đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cán bộ/giảng viên phụ trách sinh viên tại các khoa/ngành.
Trên cơ sở Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”; Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục; Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đã cụ thể và ban hành các kế hoạch: Kế hoạch số 91-KH/CĐSPTW-ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn trường ban hành ngày 24 tháng 09 năm 2018 về việc Chỉ đạo tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chuyên ngành cấp Khoa tiến đến Hội thi học thuật cấp trường năm 2018; Kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân HSSV" năm học 2017 – 2018, 2018 – 2019, phối hợp với công ty Trung Nguyên tổ chức hội thảo Khởi nghiệp kiến quốc gặp gỡ với cựu sinh viên trường đã mở và vận hành thành công hệ thống trường mầm non trên địa bàn thành phố, Hội sinh viên trường căn cứ vào kế hoạch công tác năm tổ chức và mời báo cáo viên chuyên đề Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên.
2. Kết quả triển khai thực hiện
2.1. Công tác truyền thông
- Tuyên truyền trực tiếp các văn bản, kiến thức về khởi nghiệp, chương trình khởi nghiệp quốc gia qua tuần sinh hoạt công dân đầu khóa học, đầu năm học 2017 – 2018; 2018 – 2019 ; 2019-2020 cho 100% sinh viên toàn trường.
- Tuyên truyền kiến thức về khởi nghiệp cho sinh viên trực tiếp qua hoạt động Cố vấn học tập; qua băng rôn – áp phích.
- Tuyên truyền qua tọa đàm chia sẻ truyền cảm hứng trực tiếp với HSSV (Hội thi Nghiệp vụ chuyên ngành, Sinh viên Nghiên cứu khoa học; Ngày Hội việc làm....);
- Phối hợp với công ty Trung Nguyên tổ chức hội thảo Khởi nghiệp kiến quốc gặp gỡ với cựu sinh viên trường đã mở và vận hành thành công hệ thống trường mầm non trên địa bàn thành phố.
- Hội sinh viên trường căn cứ vào kế hoạch công tác năm tổ chức và mời bác cáo viên chuyên đề Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên.
2.2. Hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp
- Nhà trường chưa thành lập được trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, mới có bộ phận hỗ trợ khởi nghiệp gồm các thành viên là đại diện các khoa có sinh viên; Phòng Công tác Chính trị HSSV và Đoàn TN – Hội SV.
- Về công tác đào tạo bồi dưỡng tập huấn cán bộ: Nhà trường chưa có cán bộ được tham gia bồi dưỡng theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo.
- Hợp tác với các doanh nghiệp/cơ sở giáo dục để hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp cho HSSV như: Nhằm đảm bảo kĩ năng cần thiết cũng như cơ hội việc làm cho các bạn sinh viên, được sự chỉ đạo và hỗ trợ của lãnh đạo Nhà trường, Đoàn trường và Hội Sinh viên trường tổ chức các chuyên đề như “Kĩ năng trả lời phỏng vấn”, “Kĩ năng soạn thảo hồ sơ xin việc (CV)”, “Kĩ năng giao tiếp thuyết phục”, “Kĩ  năng khẳng định giá trị bản thân”, và quan trọng nhất là “Ngày hội việc làm” hằng năm thu hút hơn 40 cơ sở giáo dục có uy tín từ công lập đến các công ty, tập đoàn như “Tập đoàn Nguyễn Hoàng”, “Tập đoàn Vin Group”, “Hệ thống trường Mầm non Việt Úc” ...., đảm bào 100% sinh viên năm cuối tham gia các lớp kĩ năng và “Ngày hội  việc làm” trong đó hơn 70% sinh viên được tuyển dụng trực tiếp trong Ngày Hội.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây