HỆ THỐNG CÁC
CƠ SỞ ĐÀO TẠO.

Bộ Lọc

Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM

Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP.HCM

Ngày 5/12/2003 Thủ tướng đã chính thức ký quyết định thành lập Trường Đại học Quốc tế. Trường Đại học Quốc tế (IU) là đại học quốc tế đầu tiên của Việt Nam và là đại học công lập đa ngành, đa lĩnh vực, thành viên ĐHQG-HCM đầu...

Xem thêm
Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Duy Tân

1. Quá trình thành lập và phát triển Trường Đại học Dân lập Duy Tân được thành lập ngày 11/11/1994 theo Quyết định số 666/TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015, Trường đã chuyển đổi sang loại hình Tư thục theo...

Xem thêm
Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

1. Tầm nhìn Đến năm 2030, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trường Đại học Sư phạm trọng điểm Quốc gia, có uy tín cao trong toàn quốc, ngang tầm với các cơ sở đào tạo trong khu vực Đông Nam Á; là cơ...

Xem thêm
Đại học Nội vụ Hà Nội

Đại học Nội vụ Hà Nội

1. Sứ mạng: Mở cơ hội học tập cho mọi người với chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu học tập đa dạng với nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công...

Xem thêm
Đại học Hồng Đức

Đại học Hồng Đức

1. Sứ mạng Trường Đại học Hồng Đức có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực đa lĩnh vực có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã...

Xem thêm
Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Nha Trang

Cao Đẳng Sư Phạm Trung Ương Nha Trang

Sứ mệnh “Trường Cao đẳng Sư  phạm Trung ương- Nha Trang là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, đáp ứng yêu...

Xem thêm
Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Đại Học Quốc Gia Hà Nội

1. Sứ mệnh Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước;...

Xem thêm
Đại học Quy Nhơn

Đại học Quy Nhơn

1. Sứ mệnh Trường Đại học Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực có sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, truyền bá tri thức và chuyển giao công...

Xem thêm
Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất

Trường Đại Học Mỏ - Địa Chất

1. Sứ mệnh  Trường Đại học Mỏ - Địa chất có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế trong các lĩnh vực khoa học Trái đất,...

Xem thêm
Đại học Thành Đô

Đại học Thành Đô

1. Sứ mệnh “KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TÍCH CỰC, HỌC TẬP CHẤT LƯỢNG, NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG” (1) Trường Đại học Thành Đô kiến tạo cho người học không gian tích hợp Học – Hành – Nghề - Nghiệp, gắn kết...

Xem thêm
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  1. Sứ mệnh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cung cấp dịch vụ giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc...

Xem thêm
Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

Học viện Cán bộ thành phố Hồ Chí Minh

1. Sứ mệnh Là nơi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh...

Xem thêm
Trường Đại Học Lạc Hồng

Trường Đại Học Lạc Hồng

1. Sứ mệnh Trường Đại học Lạc Hồng là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội. Trường cung cấp nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài có năng lực và phẩm chất phục vụ sự nghiệp...

Xem thêm
Đại học Kinh tế Quốc dân

Đại học Kinh tế Quốc dân

1. Sứ mệnh Là trường trọng điểm quốc gia, trường Đại học hàng đầu về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có sứ mệnh cung cấp cho xã hội các sản...

Xem thêm
Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương

Trường Đại Học Sư Phạm Nghệ Thuật Trung Ương

1. Sứ mệnh Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (ĐHSP Nghệ thuật TW) là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Văn hóa,...

Xem thêm
Trường Đại Học Kinh Tế - Đại học Huế

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại học Huế

1. Sứ mệnh Sứ mệnh của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao; thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ sự...

Xem thêm
Trường Đại Học Tây Nguyên

Trường Đại Học Tây Nguyên

1. Sứ mệnh Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc. 2. Tầm nhìn Đến năm...

Xem thêm
Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

1. Sứ mệnh: Trường Đại học Phạm Văn Đồng là cơ sở công lập, đào tạo đa ngành, đa phương thức; là cơ sở nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ; cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển...

Xem thêm
Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

1. Sứ mệnh Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long là trường đại học định hướng ứng dụng; là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và cán bộ kỹ thuật đa ngành, đa bậc; là trung tâm đánh giá kỹ năng nghề,...

Xem thêm
Trường Đại Học Phan Thiết

Trường Đại Học Phan Thiết

          1. Sứ mệnh Đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức vững, kỹ năng toàn cầu và tinh thần khởi nghiệp, tạo ra các giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tổ chức và xã hội ở tỉnh Bình Thuận và khu vực. Cung cấp các dịch...

Xem thêm
Học Viện Tài Chính

Học Viện Tài Chính

1. Sứ mệnh: "Cung cấp các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học tài chính - kế toán chất lượng cao cho xã hội" 2. Tầm nhìn: Đến năm 2020 đạt chuẩn chất lượng khu vực Châu Á. Thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp các sản...

Xem thêm
Trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An

Trường Đại Học Kinh Tế Nghệ An

1. Sứ mệnh Cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn ứng dụng và chuyển giao công nghệ có chất lượng cao, có thương hiệu và danh tiếng, đạt đẳng cấp khu vực Bắc trung bộ và cả nước về lĩnh vực Kế...

Xem thêm
Trường Đại Học Hoa Lư

Trường Đại Học Hoa Lư

1. Sứ mệnh Trường Đại học Hoa Lư là trường đại học đa ngành, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tổ chức nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và...

Xem thêm
Trường Cao Đẳng Sư phạm Nghệ An

Trường Cao Đẳng Sư phạm Nghệ An

1. Sứ mệnh của nhà trường  Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao đẳng chất lượng cao; là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý, nghiên cứu khoa...

Xem thêm

TRƯỜNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TỐT NHẤT

Danh sách các trường được đánh giá tốt nhất trên hệ thống dean1665.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Array
(
    [type] => 2
    [message] => file_put_contents(/16-07-2024_1dc07a747b24167be4c5b3cfd1577f6f.log): failed to open stream: Operation not permitted
    [file] => /home/dean1665/domains/dean1665.vn/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php
    [line] => 593
)