HỆ THỐNG CÁC
CƠ SỞ ĐÀO TẠO.

Bộ Lọc

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

1. Sứ mệnh Sứ mạng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông là sáng tạo và chuyển giao tri thức cho xã hội thông qua việc gắn kết các hoạt động giáo dục – đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển...

Xem thêm
Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt

1. Sứ mệnh “Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cho các cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS trình độ cao đẳng. Liên kết đào tạo trình độ đại học các ngành...

Xem thêm
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

1. Sứ mệnh:  Phát triển con người, đào tạo nhân tực chất lượng cao, nghiên cứu kho học, sáng tạo công nghệ và chuyển giao tri thức, phục vụ xã hội và đất nước. 2. Tầm nhìn: Trở thành một đại học nghiên cứu hàng đầu khu...

Xem thêm
Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

1. Sứ mệnh Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, các dịch vụ giáo dục và sản phẩm khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc...

Xem thêm
Trường Đại Học Tiền Giang

Trường Đại Học Tiền Giang

1. Sứ mệnh Trường Đại học Tiền Giang đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vùng đồng bằng Sông Cửu Long, mang đến cho người học cơ hội nghề...

Xem thêm
Trường Đại Học Cần Thơ

Trường Đại Học Cần Thơ

1. Sứ mệnh Trường ĐHCT là trung tâm đào tạo, NCKH & CGCN hàng đầu của quốc gia đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội...

Xem thêm
Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk

1. Sứ mệnh Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk là đơn vị sự nghiệp công lập, có sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên có trình độ cao đẳng bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; bồi...

Xem thêm
Học Viện Ngân Hàng

Học Viện Ngân Hàng

1. Sứ mệnh Học viện Ngân hàng là trường đại học thực hiện đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kinh tế ứng dụng với trọng tâm là lĩnh vực tài chính - ngân hàng, góp phần phát triển bền vững đất...

Xem thêm
Trường Đại Học Tây Bắc

Trường Đại Học Tây Bắc

1. Sứ mệnh Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động; nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ, triển khai các dịch vụ phục vụ phát...

Xem thêm
Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường Đại Học Sư Phạm Thể Dục Thể Thao Thành Phố Hồ Chí Minh

            1. Sứ mệnh             Trường ĐHSP TDTT TP.HCM là trường đại học sư phạm chuyên ngành về thể dục thể thao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ từ đại học trở lên; tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về...

Xem thêm
Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật – Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật – Đại học Đà Nẵng

1. Sứ mệnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng là cơ sở giáo dục đại học định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, thực hiện các hoạt động khoa học và công...

Xem thêm
Trường Đại Học Sài Gòn

Trường Đại Học Sài Gòn

1. Sứ mệnh Trường Đại học Sài Gòn là đơn vị sự nghiệp đào tạo công lập dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy và trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Là cơ sở giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học công...

Xem thêm
Đại học Y Dược Thái Bình

Đại học Y Dược Thái Bình

1. Sứ mệnh Trường Đại học Y Dược Thái Bình phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bằng sông Hồng, đào tạo nguồn nhân lực khối ngành khoa học sức khỏe đa ngành, đa cấp có chất lượng; nghiên cứu, chuyển giao khoa học công...

Xem thêm
Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum

1. Sứ mệnh Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực đa ngành chất lượng cao và cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực Tây...

Xem thêm
Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam

Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam

1. Sứ mệnh Là trường đại học đa ngành nghề có uy tín trong khu vực và thế giới; đào tạo nguồn nhân lực cho ngành kinh tế biển và xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. 2. Tầm nhìn Tầm nhìn đến...

Xem thêm
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

1. Sứ mệnh Trường CĐSPTW TP. HCM là nơi đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, là trung tâm nghiên cứu khoa học và dịch vụ về giáo dục và phát triển trẻ em. 2. Tầm nhìn Trường Cao đẳng Sư phạm...

Xem thêm
Đại học Hải Phòng

Đại học Hải Phòng

1. Sứ mệnh Trường ĐHHP là cơ sở giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực, có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thích ứng yêu cầu của thị trường lao động; là trung tâm văn hóa, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học và...

Xem thêm
Trường Đại Học Đông Á

Trường Đại Học Đông Á

1. Sứ mệnh:  Sứ mệnh của Trường ĐH Đông Á là giúp người học đầu tư kiến thức; tạo dựng con đường thành công thông qua phát triển chuyên môn, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý, nghệ thuật lãnh đạo, có nghị lực...

Xem thêm
Đại học Xây dựng Miền Tây

Đại học Xây dựng Miền Tây

I. THÔNG TIN CHUNG - Địa chỉ: số 20B, đường Phó Cơ Điều, P3, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. - Điện thoại: (0270) 3823657 - Fax: (0270) 3827347 - Email: mtu@mtu.edu.vn  - Website: www.sgu.edu.vn - Năm thành lập: 1976 (Quyết...

Xem thêm
Trường Đại Học Xây Dựng

Trường Đại Học Xây Dựng

1. Sứ mệnh Sứ mạng của Trường Đại học Xây dựng là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất...

Xem thêm
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

1. Sứ mệnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học theo hướng ứng dụng thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế; nghiên cứu và...

Xem thêm
Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định

Trường Đại Học Điều Dưỡng Nam Định

1. Sứ mệnh: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Điều dưỡng, Hộ sinh và phát triển khoa học Điều dưỡng, Hộ sinh của Việt Nam. Thông qua đào tạo và nghiên cứu khoa học, cùng các hoạt động hỗ trợ khác, Trường Đại học Điều dưỡng Nam...

Xem thêm
Trường Đại Học Quảng Nam

Trường Đại Học Quảng Nam

1. Sứ mệnh  Trường Đại học Quảng Nam là một trường đại học đa ngành, đa cấp và đa hệ; là trung tâm đào tạo giáo viên và cán bộ khoa học trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học; là cơ sở bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học có uy tín...

Xem thêm
Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng

Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Đà Nẵng

1. Sứ mệnh Là một trường đại học định hướng nghiên cứu, chúng tôi tạo dựng môi trường học thuật tiên tiến nhằm thúc đẩy khám phá, ứng dụng, chuyển giao tri thức khoa học kinh tế và quản lý; đảm bảo nền tảng thành công và...

Xem thêm

TRƯỜNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ TỐT NHẤT

Danh sách các trường được đánh giá tốt nhất trên hệ thống dean1665.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Array
(
    [type] => 2
    [message] => file_put_contents(/18-04-2024_527758972b2ff4b902c196798705edc5.log): failed to open stream: Permission denied
    [file] => /home/dean1665/domains/dean1665.vn/public_html/vendor/vinades/nukeviet/Core/Error.php
    [line] => 593
)